Siirry sisältöön

Kielitoimiston ohjepankin käyttöohjeet

Kielitoimiston ohjepankissa on suomen yleiskielen sanastoa, oikeinkirjoitusta sekä muoto- ja lauserakennetta koskevia ohjeita. Ohjeita on myös koti- ja ulkomaisten nimien oikeinkirjoituksesta, ääntämisestä ja taivutuksesta. Ohjeita päivitetään ja lisätään tarpeen mukaan.

Ohjepankki siirrettiin joulukuussa 2023 uudelle alustalle. Aineiston siirrosta on voinut jäädä joitakin asetteluun liittyviä tai teknisiä ongelmia. Ne pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

Tiedon etsiminen

Ohjepankin edellisessä versiossa hakutoiminto koski ohjepankin ohjeiden lisäksi Kielitoimiston sanakirjaa ja eräitä nimijulkaisuja. Toistaiseksi haku koskee vain ohjepankin ohjeita, mutta edellä mainitut pyritään saamaan takaisin hakuun myöhemmin.

 Ohjepankista voi etsiä tietoa kahdella tapaa:

Ohjeiden selaaminen aihepiireittäin

Ohjepankin etusivulla näkyvät ohjepankin viisi aihepiiriä: Merkit, numerot ja lyhenteet, Nimet, Sana, Lause sekä Teksti. Kunkin aihepiirin otsikon takaa löytyy klikkaamalla tarkempi aiheiden ryhmittely.

Merkit, numerot ja lyhenteet 
Pilkku
Viivat 
Luvut ja numerot 
Lyhenteet 
Lainausmerkit 
Huutomerkki ja kysymysmerkki 
Pisteet 
Sulkeet 
Erikoismerkit 

Nimet 
Paikannimet 
Henkilönnimet 
Asukkaiden ja kielten nimitykset 
Vieraskieliset nimet 
Rakennusten, kulkuväylien yms. nimet 
Hallinnon nimet 
Yritys- ja tuotenimet yms. 
Teosten, tapahtumien, juhlapäivien yms. nimet 
Kasvi- ja eläinlajien nimitykset 
Luonnonilmiöiden, taivaankappaleiden yms. nimet 

Sana 
Yhdyssanat 
Alkukirjain 
Taivutus 
Vierassanat 
Ääntö- ja kirjoitusasu 
Omistusliitteet 
Verbit 
Adjektiivit 
Substantiivit 
Pronominit 
Lukusanat eli numeraalit 
Post- ja prepositiot 
Konjunktiot ja muut pikkusanat 
Aakkostus 
Tavut 

Lause 
Yksikkö ja monikko 
Sijamuodon valinta 
Lauseenvastikkeet ja muut lausemaiset rakenteet 
Passiivi-ilmaukset 
Ajanilmaukset 
Modukset 
Lauseenjäsenet 
Predikaatti 
Subjekti 
Objekti 
Predikatiivi 
Lauselajit 
Sanajärjestys 

Teksti 
Tyyli ja kielimuoto 
Tekstin osat ja korostuskeinot

Esimerkiksi aihepiiriin Sana kuuluvat mm. alaryhmät Yhdyssanat, Alkukirjain ja Taivutus. Klikkaamalla tällaisen alaryhmän otsikkoa saa listauksen kyseisen ryhmän ohjeista.

Sama ohje voi kuulua useaan aihepiiriin ja alaryhmään. Esimerkiksi ohje Alkukirjain paikannimissä kuuluu ryhmiin Paikannimet (aihepiirissä Nimet) ja Alkukirjain (aihepiirissä Sana), joten siihen pääsee selauksen avulla kahta reittiä. Selauksessa valittu aihepiiri näkyy sivun oikean reunan aihepiiriluettelossa lihavoituna ja alleviivattuna.

Hakusanalla etsiminen

Tietoa voi hakea kirjoittamalla hakusanan tai hakusanoja sivun ylälaidan hakukenttään (Kirjoita hakusanasi tähän) ja klikkaamalla suurennuslasin kuvaa, Hae-painiketta taikka painamalla Enter-näppäintä.

Hakutoiminto hakee sopivia ohjeita asiasanojen, otsikon sekä ohjeiden tekstisisällön mukaan. Parhaiten hakusanaa vastaavat osumat tulevat hakutulosluettelon alkuun. Ohjeita voi hakea esimerkiksi yhdellä sanalla, sanaliitolla tai ohjeen otsikolla. Jos käyttää hakusanana sanaliittoa, kuten ilmausta nimien taivutus, kannattaa hakusanan ympärille kirjoittaa lainausmerkit: ”nimien taivutus”. Tällöin haku ei tuo osumiin kaikkia sanan nimi tai taivutus sisältäviä ohjeita.

Haussa voi käyttää pientä tai isoa alkukirjainta myös nimiä etsittäessä.

Hakutulokset näkyvät listana hakusanalaatikon alapuolella. Listauksessa näkyy ohjeen otsikko ja muutama rivi tekstiä siitä kohtaa ohjetta, jossa hakusana esiintyy. Ohjeeseen pääsee kyseistä otsikkoa klikkaamalla.

Hakutuloksen tarkentaminen

Hakulaatikon alapuolella ennen hakutuloksia on toiminto Näytä rajausmahdollisuus. Sitä klikkaamalla avautuu valikko Rajaa aihepiirin mukaan -valikko, josta näkyy, mihin aihealueisiin haussa löytyneet ohjeet kuuluvat. Hakua voi tarkentaa rajaamalla sen vain tietyn aihealueen ohjeisiin. Aihepiiri valitaan klikkaamalla sen otsikkoa alasvetovalikosta (Rajaa hakua aihepiirin mukaan).

Ohjeen sisältö

Ohje on tyypillisesti kaksiosainen. Ensimmäinen osa, Ohje lyhyesti, tiivistää ohjeen keskeisen sisällön. Toinen osa, Koko ohje, käsittelee aihetta tarkemmin ja sisältää enemmän esimerkkejä kuin alun tiivistelmä. Joissakin ohjeissa on lisäksi osa Tiesitkö?, jossa on aiheeseen liittyvää lisätietoa.

Jotkin aiheet muodostavat laajempia kokonaisuuksia, joilla on kokoava yläohje. Tällaisia yläohjeita ovat esimerkiksi Alkukirjain, Kirjoitus- ja ääntöasu, Nimien taivutus ja Pilkku.Yläohjeeseen sisältyy linkkilista aihetta käsitteleviin varsinaisiin ohjeisiin.

Ohjetekstin perässä on otsikko Lisätietoa toisessa ohjeessa. Sen alla on linkkejä ohjepankin toisiin ohjeisiin, jotka liittyvät samaan aiheeseen. Jos ohjetekstissä siis on kehotus katsoa lisätietoa toisesta ohjeesta, linkki siihen löytyy juuri tästä Lisätietoa toisesta ohjeesta -kohdasta.

Kohdassa Lisätietoa muualla puolestaan on linkkejä ohjepankin ulkopuolisille verkkosivuille, kuten Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivuille, Kielikellon artikkeleihin ja Ison suomen kieliopin verkkoversioon.

Jos olet löytänyt ohjeen hakusanahaulla, hakutulosten listaukseen voi palata klikkaamalla selaimen Takaisin-painiketta. Ohjeiden selaamiseen aihepiireittäin pääsee etusivulta.

Merkinnöistä

Aaltoviivalla ~ merkitään tasavertaisia vaihtoehtoja:

Kaksoispisteellä tai pilkulla erotetaan taivutusmuotoja:

Hakasulkeilla [ ] merkitään, miten sana tai nimi äännetään:

Esimerkeissä lihavoinnilla korostetaan käsiteltävää asiaa:

Puolilainausmerkit ilmaisevat merkitystä:

Anna palautetta

Jokaisen ohjeen alareunassa kohdan Asiasanat alla on linkki Anna palautetta tästä ohjeesta. Linkkiä klikkaamalla pääsee lomakkeelle, johon voi kirjoittaa palautteen. Lomakkeessa on valmiina tiedot ohjeesta, johon palaute liittyy.

Palautetta voi antaa myös klikkaamalla ohjepankin etusivun alalaidasta painiketta kohdasta Anna palautetta.

Emme voi vastata kaikkiin palautteisiin, mutta otamme kommentit ja kysymykset huomioon kehittäessämme ohjepankkia. – Tähän mennessä jo lukuisat ohjepankin käyttäjät ovatkin näin osallistuneet ohjepankin kehittämiseen. Lämmin kiitos!

Aineisto

Ohjepankissa on noin 630 ohjetta (tilanne joulukuussa 2023). Niiden lähteinä on käytetty Kielitoimiston oikeinkirjoitusopasta (2012), Kielitoimiston nimiopasta (2008), Kielitoimiston kielioppiopasta (2015), Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivuilla julkaistuja ohjeita sekä kieli- ja nimineuvonnan tietokantoja. Ohjepankkia myös päivitetään: ohjeita täydennetään ja muokataan, ja uusia lisätään tarpeen mukaan.

Ohjeeseen viittaaminen

Kielitoimiston ohjepankin ohjeeseen viitattaessa on mainittava ohjeen otsikko ja kyseisen sivun verkko-osoite (URL) sekä viittauspäivämäärä, esimerkiksi seuraavasti:

Alkukirjain virkkeen alussa. Kielitoimiston ohjepankki. Kotimaisten kielten keskus. https://kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/alkukirjain-virkkeen-alussa. Viitattu 11.12.2023.

Toimittajat

Riitta Korhonen, Henna Leskelä, Ulla Onkamo, Petra Saarnisto (vuodesta 2019)

Aiemmin toimittajina myös:
Raija Moilanen (vuoden 2018 loppuun), Tiina Manni-Lindqvist (vuoden 2019 loppuun), Suvi Syrjänen (vuoteen 2015)

IT-asiantuntija:
Outi Lehtinen (aiemmin mukana myös Jari Vihtari, Maija Sutinen, Teemu Ikonen)

Tekninen toteutus:
Poutapilvi

Kielitoimiston ohjepankki. Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 40. URN:NBN:fi:kotus-201536. Julkaistu 9.4.2015. Päivitettävä julkaisu.

Ohjepankin asiasanat

Tässä alla on esitetty ohjepankin asiasanat. Yksittäistä asiasanaa klikkaamalla saa aakkosittaisen listauksen niistä ohjeista, joissa tuota asiasanaa on käytetty.

aA-infinitiivi, aakkoset, aakkostus, abessiivi, ablatiivi, adessiivi, adjektiivit, adverbiaali, adverbit, affektiivisuus, agenttipartisiippi, aikamuodot, ainesanat, ajanilmaukset, ajatusviiva, akkusatiivi, akronyymit, aksenttimerkit, aktiivi, alaotsikot, alaviitteet, alaviiva, alisteinen kysymyslause, alistus, alistuskonjunktiot, alkukirjain, alkuperä, allatiivi, alleviivaus, almanakkanimet, alueiden nimet, antiikin nimet, apuverbit, arkinen tyyli, artefaktit, artikkelimaiset määritteet, artikkelit, arvonimet, asettelu, asiatekstit, asiatyyli, astevaihtelu, asukkaiden nimitykset, asutusnimet, attribuuttiddemonstratiivipronominit, desimaaliluvut, dialogi, diftongit, dramaattinen preesenseE-infinitiivi, eksistentiaalilause, eksonyymit, elatiivi, ellipsi, eläinlajien nimet, eläinrotujen nimet, endonyymit, enemmistökieli, englannin kieli, epäsuora esitys, epäsuora kysymyslause, epäviralliset nimet, erikoisalojen kielet, erikoislainat, erikoismerkit, erilleen kirjoittaminen, erisnimet, esittely, esittelylause, essiivi, etuliitteet, etunimet, etuvokaalit, etymologia, EU-kieliffinaalinen lauseenvastike, finiittiset verbit, futuuriggeneerisyys, genetiivihhallinnon kieli, hallinnon nimet, hallintoalueiden nimet, hallitsijoiden nimet, havaintoverbit, heimojen nimitykset, heittomerkki, henkilönnimet, hinnat, historiallinen preesens, historialliset nimet, huudahduslause, huutomerkkiiikämerkinnät, illatiivi, imperatiivi, imperfekti, indefiniittipronominit, indikatiivi, inessiivi, infinitiivit, instruktiivi, interjektiot, internetosoitteetjjohdokset, johtolauseet, juhlapäivien nimet, julkisten rakennusten nimet, jumalien nimet, juomien nimet, järjestysluvut, järjestöjen nimet, jäännöslopukekkaavanimet, kadunnimet, kaksikieliset nimiparit, kaksoispassiivi, kaksoispiste, kansalaisuus, kansallisuus, kansojen nimitykset, karttanimet, kasvilajien nimet, kehotus, kellonajat, kielimuodot, kielten nimitykset, kieltolauseet, kieltosana, kieltoverbi, kiilalauseet, kirjainlyhenteet, kirjainsanat, kirjakieli, kirje, kirjoitus- ja ääntöasu, kohteliaisuus, kollektiivisanat, kolme pistettä, komparaatio, komparatiivi, konditionaali, kongruenssi, konjunktiot, konsonantit, konteksti, koodit, koostelyhenteet, korostuskeinot, korrelaatti, kotieläinten nimet, kunnannimet, kuvateksti, kysymyslauseet, kysymysmerkki, käskylauseet, käännösnimet, käänteinen sanajärjestysllainaaminen, lainasanat, lainausmerkit, laitosten nimet, lakikieli, latinaistus, lause, lauseenjäsenet, lauseenvastikkeet, lausetyypit, lauseyhdistykset, lempinimet, liikelaitosten nimet, liitepartikkelit, liitteet, liittokonjunktiot, liittomuodot, liittotempukset, lisäykset, loppukahdennus, loppulyhenteet, luetelmat, luettelot, luku, lukusanat, lyhennenimet, lyhennesanat, lyhennetyypit, lyhenteet, lähdeluettelot, lähdeviitteet, lääketieteen kielimMA-infinitiivi, maiden nimet, matematiikan kieli, mennyt aika, merkit, merkitys, mittasanat, mittayksiköt, modukset, monikko, monikkosanat, monimerkityksisyys, muistonimet, muodollinen subjekti, murteet, mutta, määrite, määränilmauksetnnesessiivirakenne, neutraali asiatyyli, nimenanto, nimenvalinta, nimet, nimien taivutus, nimikemääritteet, nimikirjaimet, nimipäivät, nimistönsuunnittelu, nollapersoona, nominaalimuodot, nominatiivi, normit, numeraalit, numeroilmaukset, numerotoobjekti, ominaisuudennimet, omistuslause, omistusliitteet, oppilaitosten nimet, osapuolet, osoitteet, otsikotppaikallissijat, paikanilmaukset, paikannimet, parikonjunktiot, partikkelit, partisiipit, partisiippirakenne, partitiivi, passiivi, perfekti, persoonamuotoiset verbit, persoonapronominit, perusluvut, peräkkäiset välimerkit, pilkku, piste, pluskvamperfekti, possessiivisuffiksit, postpositiot, potentiaali, predikaatti, predikatiivi, preesens, prepositiot, pronominit, puhekieli, puhekielisyydet, puhelinnumerot, puhuttelu, puolipiste, puolueiden nimet, päiväys, päälause, päättömerkitrrahasummat, rahayksiköt, rajageminaatio, rajakohtamerkinnät, rajapidennys, rakennusten nimet, referatiivinen lauseenvastike, referointi, refleksiivipronomini, rektio, relatiivilause, relatiivipronominit, resiprookkipronomini, rinnakkaisnimet, rinnastus, rinnastuskonjunktiot, roomalaiset numerot, ruokasanasto, ryhmäsanatss-loppuiset nimet, sairauksien nimet, sanajärjestys, sanaliitot, sanaliittonimet, sanaväli, sanonnat, sidosteisuus, sijamuodot, sijapäätteet, sisälyhenteet, sisäpaikallissijat, sitaatit, sitaattilainat, sivulause, sovinnaisnimet, subjekti, substantiivit, suhuäänteet, sukunimet, sulkeet, suora esitys, superlatiivi, symmetria, synonyymit, sähköiset lähteet, sähköpostiosoitteet, sähköpostiviestittaipumattomat sanat, taivaankappaleiden nimet, taivutus, taivutuspäätteet, taivutustyypit, taivutusvartalo, takavokaalit, talouden kieli, tapahtumien nimet, tapaluokat, tarkkeet, taulukot, tavu, tavutus, tavuviiva, tekstilajit, temporaalinen lauseenvastike, tempukset, teon tuloksen nimet, teonnimet, termit, tiennimet, tieteelliset nimet, tietotekniikan kieli, tittelit, toiminimet, toisto, transkribointi, translatiivi, translitterointi, TU-muoto, tunneilmaukset, tuotenimet, tyyliuulkopaikallissijat, urheilun kieli, uskonnon kielivVA-muoto, vaihtoehtokysymys, valuutat, verbit, verkko-osoitteet, vertailu, vertailukonjunktio, vieraat kirjaimet, vieraskieliset nimet, vierassanat, viittaaminen, viittauskohde, viitteet, viivat, viranomaisten nimet, virastojen nimet, virkakieli, virke, vokaalisointu, vokaalit, vokaaliyhtymät, vähemmistökieli, väitelause, välimerkit, väliotsikotyyhdistysten nimet, yhdyslauseet, yhdysmerkki, yhdysnimet, yhdyssanat, yhdysverbit, yhdysviiva, yhteen kirjoittaminen, yksikkö, yksipersoonaiset verbit, yleiskieli, yleisnimet, yleissanat, yleistävä yksikön 2. persoona, yleistävä yksikön 3. persoona, yritysnimetäääntäminen, ääntö- ja kirjoitusasu