Siirry sisältöön

sähköiset lähteet

Sähköiset lähteet ja viitemerkinnät

...rajat ylittävässä terveydenhuollossa. Euroopan unionin virallinen lehti 4.4.2011. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:fi:PDF. Viitattu 7.2.2017. Kuluttajansuojalaki 38/1978. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/ 1978/19780038. Viitattu 26.1.2017. ~ Kuluttajansuojalaki 1978/38....