Siirry sisältöön

Ohjeiden aiheet

Tekstien parantamisen lähtökohtia

Ohjeita siitä, millaista on asiallinen, selkeä ja ymmärrettävä kielenkäyttö, miten kehittää teksteihin liittyvää työtä ja miten arvioida yksittäisten tekstien toimivuutta.

Sanasto ja sananvalinta

Ohjeita hyvien termien ominaisuuksista sekä sanaston tietoisesta kehittämisestä, esimerkiksi ammattinimikkeiden muuttamisesta sukupuolineutraaleiksi.

Selkeät virkkeet, jäsennelty teksti

Ohjeita selkeiden lauseiden ja virkkeiden kirjoittamiseen, helposti silmäiltävän ja hyvin jäsennellyn tekstin rakentamiseen sekä asioiden välisten suhteiden selkeään ilmaisemiseen.

Sopiva sävy, toimivat ohjeet ja kysymykset

Ohjeita siitä, millaiset kielenkäytön valinnat rakentavat tekstin sävyä, kirjoittajan ja lukijan suhdetta ja vuorovaikutusta sekä näkökulmia, joista asioita tarkastellaan.

Ohjeita säädöskieleen

Tietoa siitä, millaiset seikat vaikeuttavat säädöstekstien ymmärtämistä, sekä ohjeita ja esimerkkejä avuksi ymmärrettävyyden parantamiseen.

Kielellinen saavutettavuus ja selkokieli

Ohjeita verkkopalvelujen kielellisen saavutettavuuden parantamiseen, asiakkaan toiminnan ohjaamiseen sekä selkokielen käyttöön palveluissa.

Hyvän virkakielen verkkokurssipaketti

Hyvää virkakieltä voi opiskella myös itsenäisesti verkossa. Kuudesta kurssista koostuva Hyvä virkakieli -verkkokurssipaketti on kaikille avoin ja maksuton. Hyvän virkakielen kurssit ja ohjeet tarjoavat yhdessä tuhdin tietopaketin avuksi virkakielen parantamiseen. Kokonaisuutta täydentää Selkokieli tutuksi -verkkokurssi, joka myös on kaikille avoin ja maksuton. Tutustu hyvän virkakielen verkkokurssien esittelyyn tai klikkaa itsesi suoraan kursseille.

Lisää tietoa virkakielestä

Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivuilla on lisää tietoa virkakielestä ja työstä, jota Kotimaisten kielten keskus ja muutkin toimijat tekevät viranomaisten kielenkäytön parantamiseksi. Virkakieli-sivulle on koottu linkit kaikkiin virkakieltä koskeviin sisältöihin verkkosivuillamme.