Siirry sisältöön

Ohjeita säädöskieleen

Tästä osiosta saat tietoa ja ohjeita siitä, millaiset seikat vaikeuttavat säädöstekstin ymmärtämistä ja miten säädöskielen ymmärrettävyyttä voi parantaa. Ohjeet täydentävät esimerkein Lainkirjoittajan oppaan ohjeita hyvästä säädöskielestä. Lakia ei ole ilman kieltä. Tee kielestä niin hyvää kuin voit.

Viranomaisten kielenkäyttö perustuu monelta osin säädöskieleen. Siksi on koko virkakielen kannalta tärkeää, että myös säädöskieli täyttää hallintolain vaatimukset asiallisesta, selkeästä ja ymmärrettävästä kielenkäytöstä.

Asiallisuus: Lain sanamuodot eivät tunnu lukijasta loukkaavilta tai vähätteleviltä.

Selkeys: Lukija löytää virkkeestä helposti sen keskeisen sisällön. Se ei huku sivulauseisiin eikä myöskään piiloudu niiden puutteeseen.

Ymmärrettävyys: Sanat ovat tuttuja, tai ne selitetään. Pykälään sisältyy tarpeeksi tietoa, jotta sisällön voi ymmärtää.

Säädöskielen ohjeiden aihepiirit

Säädöskielen sanastoa käsitellään ohjeessa Termit. Lisäksi on useita ohjeita säädöskielen virke- ja lauserakenteista: Pitkät virkkeet, Määriteketjut, Tehden- tehdessä- ja vastaavat rakenteet, Kiilalauseet, Substantiivityyli, Haitallisen tiivis ilmaisu ja Selkeä tiivis ilmaisu. Tiedon jäsennystä ja määrää käsitellään ohjeissa Pykälän otsikko, Informaatiorakenne ja Säädösviittaukset.