Siirry sisältöön

Kiilalauseet

Vältä kiilalauseita eli sivulauseita, jotka sijaitsevat päälauseen keskellä. Ne erottavat useimmiten lauseen pääasian esittävät sanat toisistaan häiritsevällä tavalla. Näin ne hidastavat lauseen pääajatuksen ymmärtämistä.

Näin pääset eroon kiilalauseesta:

Kiilalauseen voi siirtää virkkeen alkuun tai loppuun tai siitä voi tehdä oman uuden virkkeensä. Joka-lausetta ei voi siirtää virkkeen alkuun sellaisenaan. (Poikkeuksena tästä on rangaistussäännöksiin vakiintunut rakenne.) Usein joka-lauseen sisältö sopii toisentyyppiseen sivulauseeseen, esimerkiksi kun– tai jos-lauseeseen.

Esimerkki kiilalauseesta

Alkuperäinen teksti

Isännöitsijän tai, jollei yhtiöllä ole isännöitsijää tai tämä on esteellinen, hallituksen puheenjohtajan on pyynnöstä annettava huoneistoa koskeva isännöitsijäntodistus
1) huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistajalle;
2) osakkeita panttauksen nojalla hallussaan pitävälle; sekä
3) välitysliikkeelle, jolla on voimassa oleva osakkeiden välitystä koskeva myyntitoimeksianto tai huoneiston vuokralle antamista koskeva toimeksianto.

Asunto-osakeyhtiölaki (luonnos) 7 luku 27 §

Selkeämmin näin

Isännöitsijän on pyynnöstä annettava osakehuoneistoa koskeva isännöitsijäntodistus. Jollei yhtiöllä ole isännöitsijää tai tämä on esteellinen, velvollisuus antaa todistus on hallituksen puheenjohtajalla. Todistuksen voivat saada:
1) osakehuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistaja;
2) osakkeita panttauksen nojalla hallussaan pitävä; sekä
3) välitysliike, jolla on voimassa oleva osakkeiden välitystä koskeva myyntitoimeksianto tai osakehuoneiston vuokralle antamista koskeva toimeksianto.

Asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009) 7 luku 27 §

Syy muutokseen

  • Virkkeen pääasian katkaisee jos-lause (jollei), joka sisältää poikkeuksen pääsäännöstä.
  • Hahmottamista vaikeuttaa myös pitkä luettelo, jonka asema lauseessa ei selviä siihen johdattavasta sanasta isännöitsijäntodistus. Koko virkkeen rakenne selviää vasta, kun luettelo on luettu.
  • Virke on jaettu kolmeksi. Pääsääntö esitetään ensimmäisessä, poikkeus toisessa ja luettelo kolmannessa.

Muuta huomattavaa

Lyhyt kiilalause muuten selkeässä virkerakenteessa ei haittaa kokonaisuuden hahmottamista yhtä paljon kuin pitkät kiilalauseet rakenteeltaan muutenkin monimutkaisessa virkkeessä. Kiilalause saattaa joskus olla selkeämpi vaihtoehto kuin määriteketju.

Esimerkki ongelmattomasta kiilalauseesta

Ilma-aluksen käyttäjä, joka täyttää 1 ja 2 momentin edellytykset, voi hakea maksuttomia lentoliikenteen päästöoikeuksia erityisvarannosta Liikenteen turvallisuusvirastolta.

Laki lentoliikenteen päästökaupasta (34/2010) 9 §

Perustelut

  • Esimerkin kiilalause (joka-lause) on lyhyt. Se ei myöskään katkaise määritteen ja pääsanan liittoa (kuten kävisi, jos lause olisi sanojen ilma-aluksen ja käyttäjä välissä).
  • Kiilalause sijoittuu päälauseen tekijän (ilma-aluksen käyttäjä) ja pääverbin (voi) väliin, jossa voi muutenkin olla erilaisia lauseenjäseniä (ilma-aluksen käyttäjä tavallisesti t. tarvittaessa tms. voi hakea).