Siirry sisältöön

Selkeät virkkeet, jäsennelty teksti

Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti koostuu helposti hahmottuvista lauseista ja virkkeistä. Tästä osiosta saat ohjeita siihen, miten kirjoittaa selkeitä ja ymmärrettäviä virkkeitä ja lauseita. Lisää ohjeita hankalista lause- ja virkerakenteista ja niiden selkeyttämisestä löydät Ohjeita säädöskieleen -osiosta. Vaikka esimerkit ovat säädöskielestä, ohjeita voi soveltaa kaikkiin teksteihin.

Tekstin ymmärrettävyyteen vaikuttaa ratkaisevasti myös se, että teksti on kokonaisuutena selkeä ja sen sisällöstä saa käsityksen jo nopeasti silmäillen. Kuinka tehdä tekstistä helposti silmäiltävää? -ohjeessa on vinkkilista siitä, miten varmistaa tekstin silmäiltävyys. Kerro lukijalle asioiden yhteydet -ohjeesta saat tietoa kytkevistä pikkusanoista, joita käyttämällä autat lukijaa helposti näkemään, millaisessa suhteessa tekstissä mainitut asiat ovat toisiinsa.