Siirry sisältöön

Kuinka tehdä tekstistä helposti silmäiltävää?

Silmäiltävyydestä puhutaan usein verkkotekstien ja saavutettavuuden yhteydessä, mutta se on yhä tärkeämpää myös muissa teksteissä. Elämme tekstintäyteisessä maailmassa, ja kiireisellä nykyihmisellä on harvoin aikaa ja malttia syventyä tekstiin kovin perusteellisesti.

Silmäiltävä teksti on helppo selata ja lukaista läpi. Lukija saa jo yhdellä vilkaisulla käsityksen siitä, mitä asioita teksti käsittelee ja miten se rakentuu. Olennaiset asiat erottuvat, ja tarvittava tieto löytyy vaivattomasti.

Näin varmistat, että teksti on silmäiltävää:

  1. Valitse sisältö ja esittämisjärjestys lukijan tiedontarpeen mukaan. Pyri tarkastelemaan asiaa lukijan näkökulmasta: mitä tietoja hän tarvitsee ja missä järjestyksessä? Karsi turhat tiedot, sillä ne kilpailevat lukijan tarvitseman tiedon kanssa.
  2. Käytä kieltä, jota lukija ymmärtää. Suosi sanoja, jotka ovat lukijalle tuttuja ja helposti hahmotettavia. Muokkaa lauseet ja virkkeet selkeiksi ja kytke ne toisiinsa niin, että punainen lanka kulkee. Ilmaise asiat havainnollisesti ja ymmärrettävästi, mutta karsi turha toisto ja joutokäynti.
  3. Pohdi, mitkä asiat olisi helpompi hahmottaa luetelmana, taulukkona, kuvana tai kaaviona. Silmäiltävyyttä voidaan parantaa tällaisilla visuaalisilla elementeillä, mutta niitä ei kannata lisätä tekstiin väkisin. Esimerkiksi luetelmasta on hyötyä vain, kun kohdat ovat samanarvoisia ja luetelma on tolkullisen mittainen.
  4. Jaksota teksti sopivan mittaisiksi kappaleiksi ja isommiksi kokonaisuuksiksi. Kappalejako auttaa lukijaa hahmottamaan, mitkä asiat kuuluvat yhteen. Väliotsikot puolestaan auttavat niputtamaan kappaleita isommiksi kokonaisuuksiksi ja hahmottamaan koko tekstin rakenteen. Huolehdi siitä, että väliotsikoita on riittävästi ja kappalejako tarjoaa lukijalle hengähdystaukoja.
  5. Muotoile otsikot niin, että ne tukevat tekstin ydinasioita ja auttavat lukijaa löytämään tarvitsemansa tiedon. Pääotsikon perusteella lukija arvioi, lukeeko hän tekstistä muutakin. Väliotsikoiden perusteella hän puolestaan valitsee, mitä tekstin kohtia lukee tarkemmin.
  6. Sijoita tärkeä asia tärkeän paikalle. Yleensä tekstin alussa on painokas paikka, samoin kappaleen alussa. Sijoita tärkeä tieto paikkaan, josta se varmasti huomataan.
  7. Sisällysluettelo auttaa lukijaa hahmottamaan kokonaisuuden, jos teksti on pitkä. Tärkeimmät asiat voi myös koota alkuun tiivistelmäksi.
  8. Tekstin ydinasioita voi korostaa käyttämällä lihavointia ja erilaisia visuaalisia keinoja, kuten tietolaatikoita tai nostoja. Viestiä voi tukea myös kuvituksen avulla. Näin voidaan myös keventää tekstin ulkoasua. Ensisijainen keino korostaa tekstin ydinasioita on kuitenkin se, että tekstin rakenne on kunnossa.
  9. Myös tekstin asettelu vaikuttaa silmäiltävyyteen. Huolehdi siitä, että ulkoasu on ilmava: väljyyttä tarvitaan sekä rivien, kappaleiden että palstojen väliin. Otsikoiden pitäisi erottua muusta tekstistä, ja marginaalejakin tarvitaan. Huomiota kannattaa kiinnittää myös palstan leveyteen sekä kirjasinlajiin ja -kokoon.
  10. Varmista lopuksi, että tekstin yleisilme on levollinen. Huolehdi siitä, että lukijan huomio kiinnittyy pääotsikkoon, eivätkä esimerkiksi nostot kilpaile väliotsikkojen kanssa.

Muista myös saavutettavuus

Kun käytät verkkoteksteissä kuvia ja taulukoita, niihin pitää lisätä vaihtoehtoinen teksti. Saavutettavuus kannattaa ottaa huomioon myös, kun käytät muita visuaalisia keinoja. Lue lisää saavutettavuudesta Celian sivuilta.

Lisätietoa

Tutustu myös tämän osion ohjeeseen Selkeät ja ymmärrettävät virkkeet ja lauseet sekä hyvän virkakielen verkkokursseihin.