Siirry sisältöön

Sopiva sävy, toimivat ohjeet ja kysymykset

Tästä osiosta löydät ohjeita siitä, miten eri tavat viitata tekstin laatijaan ja lukijaan vaikuttavat tekstin sävyyn ja ymmärrettävyyteen. Unohdetaan jo uhkailu -ohjeessa tarkastellaan lakikielestä lainattua uhalla että -ilmausta ja annetaan vinkkejä, millaisilla neutraalimmilla ilmauksilla sen voi korvata. Lisäksi saat apua ohjeiden ja kysymysten laadintaan: Millaiset ohjeet ovat lukijalle ymmärrettäviä ja kannustavat häntä toimimaan? Millaiset kysymykset ohjaavat ja motivoivat lukijaa vastaamaan niin, että vastaus kuvaa hänen todellista tilannettaan ja tarpeitaan?

Tekstin sävyä luovat monenlaiset kielenkäytön valinnat, joilla rakennetaan kirjoittajan ja lukijan suhdetta sekä ilmaistaan, mistä ja kenen näkökulmasta asioita tarkastellaan. Ymmärrettävyyskin on lukijan huomioimista ja vaikuttaa siihen, tuntuuko teksti lukijasta helposti lähestyttävältä ja hänelle suunnatulta. Myös hallintolain kielipykälä velvoittaa viranomaisia sävyltään sopivaan asialliseen kielenkäyttöön. Siitä voit lukea Millaista on asiallinen, selkeä ja ymmärrettävä kieli? -ohjeesta, joka on Tekstien parantamisen lähtökohtia -osiossa.