Siirry sisältöön

Informaatiorakenne

Informaatiorakenne tarkoittaa tiedon jäsennystä tekstissä, etenkin lauseessa. Lauseen tuttu tai tunnetuksi oletettu asia on teema ja uusi tai uutiseksi arvioitu asia reema.

  • Pyri esittämään tekstiyhteydestä tuttu tai tiedetyksi oletettava asia eli teema ensin.
  • Ilmoita uusi asia eli reema teeman jälkeen.

Esimerkki 1: Luonteva informaatiorakenne

3 § Suojelun kohteet

Rakennusperinnön säilyttämiseksi voidaan suojella rakennuksia, rakennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita, joilla on merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta.

Laki rakennusperinnön suojelemisesta (2010/498)

Perustelu 

  • Pykälän teema (rakennusperintö säilyttäminen) esitetään ensin. Suunnilleen samansisältöinen teema on tuttu jo lain nimikkeestä.
  • Suojelun kohteet esitetään reemana lauseen lopussa.

Muuta huomioitavaa

Pykälä on lain tekstuaalinen perusyksikkö. Tunnetuin pykälän rakennetta koskeva yleisohje lienee ”kolmen sääntö”, jonka mukaan lakipykälässä voi olla enintään kolme momenttia ja momentissa enintään kolme virkettä ja virkkeessä enintään kolme lausetta. Yleisohje on perusteltu lähtökohta pykälän tekstin muokkaamiseksi ja sen sisältämän tekstimäärän rajaamiseksi. Toisaalta tärkeää on muistaa, ettei kolmen sääntö varsinaisesti kerro, kuinka pykälän sisältämä informaatio järjestetään.

”Pääasia ensin” -sääntö sitä vastoin on säännöksen informaation esittämisjärjestykseen liittyvä ohje. Ohjeen mukaan pääasia sanotaan ennen yksityiskohtia.

Esimerkki 2: Luonteva informaatiorakenne

16 § Kouluterveydenhuolto

Kunnan on järjestettävä kouluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien perusopetusta antavien oppilaitosten oppilaille. Kouluterveydenhuoltoon kuuluu myös oppilaan työelämään tutustuttamisen aikainen terveydenhuolto.

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Perustelu

  • Sana kunta on luonteva teemapaikassa, koska se on tuttu asia edeltävän tekstin perusteella ja lauseen toimija  (kunta on järjestämisvastuussa).
  • Se, mitä kunta järjestää, esitetään uutena asiana (kunta järjestää kouluterveydenhuollon perusopetukseen osallistuville oppilaille).
  • Kouluterveydenhuolto on ensimmäisen lauseen reema. Se sopii otsikoksi.