Siirry sisältöön

Pykälän otsikko

Pykälät otsikoidaan nykylaeissa miltei poikkeuksetta. Pykälien otsikot ovat perinteisesti melko lyhyitä, usein vain yhden sanan mittaisia. Otsikon muotoilu vaikuttaa tekstin jäsentämiseen ja luettavuuteen.

  • Käytä ytimekkäitä mutta riittävän kuvailevia otsikoita.
  • Johdata otsikon avulla lukija pykälän asiasisältöön. 
  • Ilmoita otsikossa pykälän aihe tai käsiteltävä pääasia.

Esimerkki toimivasta otsikosta

4 § Asiamiestutkintorekisteri

Teollisoikeusasiamieslautakunta pitää asiamiestutkintoon osallistuneista asiamiestutkintorekisteriä tutkintotietojen säilyttämistä sekä asiamiestutkintojärjestelmän toimivuuden seurantaa varten.

Asiamiestutkintorekisteriin tallennetaan tutkintoon osallistuneen nimi, henkilötunnus, kotikunta ja osoite sekä tiedot tutkinnon nimestä, tuloksesta ja suorittamisajankohdasta. Tiedot säilytetään rekisterissä pysyvästi.

Laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä (22/2014)

Perustelu

  • Otsikko on informatiivinen ja tarkka.
  • Otsikko johdattaa lukijan pykälän asiasisältöön ja käsiteltävään asiaan.
  • Otsikon sisältö on yksiymmärteinen pykälän sisältöön nähden.
  • Otsikon esittämää asiaa käsitellään heti ensimmäisessä momentissa lauseen reemana (katso myös tämän osion ohjetta Informaatiorakenne).

Muuta huomioitavaa

  • Otsikon pituus on kompromissi asiasisällön kuvaavuuden ja ytimekkyyden välillä. Lakitekstissä suositaan lyhyitä otsikoita, mutta otsikon lyhyys ei ole päämäärä sinänsä.
  • Toimiva pykäläotsikointi vastaa lakitekstin jäsennystä. Sen perusteella syntyy käsitys lain sisällöstä.
  • Informatiivinen pykälän otsikointi antaa mahdollisuuden tekstin silmäilyyn. Lukija saa silmäilyssä käsityksen lain rakenteesta ja sisällön pääkohdista.

Esimerkki termistä otsikkona

Pykälässä määritettävää termiä voi käyttää otsikkona. Seuraavassa esimerkissä pykälän otsikkona on termi, joka määritetään pykälän ensimmäisessä virkkeessä tekstinsisäisenä määrityksenä. Termiä käsitellään tyypillisesti ensimmäisessä momentissa.

16 § Maksulaitosrekisteri

Finanssivalvonta pitää maksupalvelun tarjoamiseen oikeutettujen yksilöintiä varten maksulaitoksista, niiden sivukonttoreista ja asiamiehistä sekä 7 §:ssä tarkoitetuista henkilöistä julkista rekisteriä (maksulaitosrekisteri). Rekisteriin merkitään tiedot niistä palveluista, joiden tarjoamiseen maksulaitoksella on toimilupa. Rekisteriin on lisäksi merkittävä luonnollisen henkilön täydellinen nimi, asuinpaikka ja sen toimipaikan osoite, jossa toimintaa harjoitetaan. Oikeushenkilöstä rekisteriin merkitään sen nimi, yritys- tai yhteisötunnus, kotipaikka ja sen toimipaikan osoite, jossa toimintaa harjoitetaan. Rekisterin tulee olla saatavilla internetissä ja sitä on päivitettävä säännöllisesti.

Maksulaitosrekisteriin sisältyviä henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin toimintaa harjoitetaan.

Maksulaitoslaki (297/2010)