Siirry sisältöön

pilkku

Konjunktiot: kuten

...’niin kuin’ -merkityksinen kuten-jakso on lause (eli sisältää persoonamuotoisen verbin, kuten olen, näkyy, osoittivat), se erotetaan päälauseesta pilkulla: Säiliöt ovat...

Lainausmerkit ja suora lainaus

Ohje lyhyesti Lainausmerkeillä osoitetaan, että teksti on suoraa lainausta jonkun puheesta, ajatuksista tai kirjoituksesta. Ohjeen …

Luetelma

Ohje lyhyesti Luetelma on listaus, jonka osat on kirjoitettu allekkain ja erotettu luetelmamerkein. Selvyyden vuoksi luetelman osien on hyvä olla...

Pilkku

...tehdä. • Pilkun käyttöä koskevia ohjeita: Pilkku päälauseiden välissä Pilkku päälauseiden välissä Pilkku ja mutta, vaan Pilkku ja sillä Pilkku...