Siirry sisältöön

Konjunktiot: kuten

Ohje lyhyesti

Kuten-sanalla on kahdenlaista käyttöä:

Merkitys ’niin kuin’

Täällä on mukavaa kuten aina.

Merkitys ’esimerkiksi’

Myytävänä oli elintarvikkeita, kuten leipää, kahvia ja hedelmiä.

Kun merkityksenä on ’esimerkiksi’, kuten-jakso erotetaan muusta lauseesta aina pilkulla. Kun merkityksenä on ’niin kuin’, ei kuten-sanan yhteydessä tavallisesti käytetä pilkkua paitsi jos kuten-jakso on kokonainen lause:

Täällä on mukavaa, kuten voitte nähdäkin.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Sanalla kuten on kaksi toisiinsa liittyvää merkitystä: ’niin kuin’ ja ’esimerkiksi’. Merkitys vaikuttaa mm. siihen, käytetäänkö ilmauksessa yleiskielisessä tekstissä pilkkua vai ei.

Merkitys ’niin kuin’

Kuten-sanaa käytetään merkityksessä ’niin kuin’ samaan tapaan kuin ilmausta niin kuin (joka on tavallisempi):

Täällä on mukavaa kuten aina. ~ Täällä on mukavaa niin kuin aina.

Hän selviytyi kokeesta kuten tavallisestikin: erinomaisesti.

Lomaile kuten kuninkaalliset.

Kun ’niin kuin’ -merkityksinen kuten-jakso on lause (eli sisältää persoonamuotoisen verbin, kuten olen, näkyy, osoittivat), se erotetaan päälauseesta pilkulla:

Säiliöt ovat erittäin huonossa kunnossa, kuten kuvasta selvästi näkyykin.

Nämä kaikki ovat hyviä asioita, mutta politiikkaan kaivataan muutakin, kuten äänestäjät viime kunnallisvaaleissa osoittivat.

Kuten EU:n ilmasto- ja energiapaketti selkeästi osoittaa, energiankäytöllä on suuri vaikutus ilmastonmuutokseen.

Rakenne kuten x myös y vastaa käytöltään ilmaustyyppiä samoin kuin x myös y. Niissä ei tarvita pilkkua:

Kuten Suomessa myös Saksassa nuorten humalajuominen on yleistä.

Samoin kuin alkutalvi myös syksy on hyvien päätösten aikaa.

Merkitys ’esimerkiksi’

Kun kuten-sanaa käytetään merkityksessä ’esimerkiksi’, muodostaa kuten-jakso yleensä muusta lauseen rakenteesta irrallisen osan, joka erotetaan kokonaisuudesta pilkulla. Jos se on keskellä virkettä, molemmin puolin tulee pilkku.

Myytävänä oli kaikkia taloustarvikkeita, kuten sokeria, kahvia ja hedelmiä.

Suosituissa turistikohteissa, kuten Thaimaassa ja Kanarialla, kilpailu on kovaa.

Joskus kuten-jakso saattaa rikkoa virkerakennetta niin, että kokonaisuuden hahmottaminen kärsii. Tällöin kannattaa harkita vaihtoehtoisia ilmaisutapoja:

Ilmaston lämpeneminen lisää todennäköisesti monien metsätuhojen, kuten myrsky-, lumi-, sieni- ja hyönteistuhojen, esiintymisen todennäköisyyttä.

Selvemmin: Ilmaston lämpeneminen lisää sellaisten metsätuhojen esiintymisen todennäköisyyttä kuin myrsky-, lumi-, sieni- ja hyönteistuhot.

Kuten esimerkiksi

Yhdistelmässä kuten esimerkiksi yhdistyy kuten-sanan ’niin kuin’ -merkitys sekä sana esimerkiksi. Sinänsä pelkkä kuten riittäisi, mutta yhdistelmä on hyvin tavallinen ja jo kivettynyt kuten-sanan vastineeksi.

Yhdistelmää kuten esimerkiksi käytetään kuitenkin joskus maneerimaisesti; vaihtoehtoja ovat paitsi kuten ja esimerkiksi myös muun muassa (mm.):

Hormoni vaikuttaa moniin sosiaalisiin ja emotionaalisiin kykyihin, kuten esimerkiksi kiintymykseen, rakkauteen ja epäitsekkyyteen.

Käsikirjoituksen pohjalta valmistettava elokuva on tekijänoikeudellinen teos, jonka luomiseen osallistuu useita henkilöitä, kuten esimerkiksi käsikirjoittaja, ohjaaja, kuvaaja, lavastaja ja leikkaaja.

Ilmaustyyppi Sanat kuten äiti ja lohi ovat vanhoja lainasanoja

Ilmaustyyppi sanat kuten... vastaa ilmausta sanat niin kuin... Molemmat ovat melko tavallisia, mutta niillä on lisäksi tyyliltään neutraalimpi vastine:

Sellaiset sanat kuin äiti ja lohi ovat vanhoja lainasanoja.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta