Siirry sisältöön

Konjunktiot: kun vai kuin? (sitä mukaa kuin, sitä mukaa kun)

Ohje lyhyesti

Yleiskielessä kun ilmaisee tyypillisesti aikasuhdetta ja kuin vertailua:

Aikasuhde

Vastaan, kun ehdin.

Kun saat idean, toimi ensimmäisen 20 sekunnin aikana.

Vertailu

Loraus on isompi kuin liraus.

Onko lapsesi oppikirja sama kuin sinullakin oli muinoin?

Eräissä sanaliitoissa aikasuhteen ja vertailun merkitykset limittyvät. Tällöin voi valita kun- tai kuin-konjunktion sen mukaan, kumpi noista merkityksistä on etualalla. Tällaisia sanaliittoja ovat varsinkin seuraavat:

sitä mukaa kun/kuin
samaan aikaan kun/kuin
sikäli kuin/kun

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Joko kun tai kuin

Kun- ja kuin-konjunktioilla on yleiskielessä oma selvähkö ydinkäyttöalueensa, jolle toinen ei sovi. Seuraavissa sanaliitoissa on vaihtelemattomasti joko kun tai kuin:

Taulukko: Sanaliittoja, joihin yleiskielessä sopii joko kun tai kuin

Etusijalla aikasuhdeEtusijalla vertailu
aina kun
heti kun
joka kerran kun
sen jälkeen kun
siihen/siitä asti kun
siihen aikaan kun
silloin kun
sillä aikaa kun
sitten kun
aivan kuin
ikään kuin
niin kuin
niin (hyvä, paljon, kauan, …) kuin
samoin (sama, samanlainen, samanarvoinen, …) kuin
eri x kuin, erilainen kuin
siinä määrin kuin
ennen kuin

Kun ja kuin vaihtelevat

Ilmaukset, joissa on mukana sekä ajan että vertailun merkitystä, limittyvät herkästi. Tällaisia tapauksia ovat mm. samaan aikaan kun/kuin ja sitä mukaa kun/kuin, joita käytetään sekä aikasuhdetta että vertailua korostavasti. Kun- ja kuin-konjunktioiden käyttöä koskeva sääntö onkin tässä suhteessa väljä, häilyvärajainen:

Kun halutaan asettaa etualalle aikasuhde, valitaan kun, ja kun halutaan asettaa etualalle vertailu, valitaan kuin. Koska raja aikasuhteen ja vertailun ilmausten välillä on häilyvä, ovat sekä kun että kuin yleiskielessä mahdollisia seuraavissa sanaliitoissa:

Taulukko: Sanaliittoja, joissa sekä kun että kuin yleiskielessä mahdollisia

Konjunktion kun tai kuin valinta ilmauksen hallitsevan merkityksen mukaan:

samaan aikaan
samalla
sen aikaa
                    →
sitä mukaa
sikäli


kun (etusijalla aikasuhde)

kuin (etusijalla vertailu)

Vaikka kun- ja kuin-sanoilla on siis oma ensisijainen tehtävänsä näissä ilmauksissa, niiden käyttöä ei ole tarkoituksenmukaista ehdottomasti rajoittaa vain yhdenlaiseksi.

Väljää käyttösääntöä kuitenkin hieman mutkistaa se, että lausetta lyhyemmissä jaksoissa voi käyttää vain kuin-sanaa; niissä siis vertailu nousee etusijalle:

Hän tuli samaan aikaan kuin minäkin.

Seuraavassa esitetään esimerkkeinä ensin lauseparit tapauksista samaan aikaan, samalla ja sen aikaa kun ja kuin. Ensimmäisenä esitetty vaihtoehto on käytössä tavallisin; se on myös vanhan suosituksen mukainen. (Huom. pilkku on valinnainen moniosaisissa konjunktioilmauksissa, kuten samaan aikaan kun, sen aikaa kun; katso ohjetta Pilkku moniosaisissa konjunktioilmauksissa kohdassa Lisätietoa toisessa ohjeessa.)

samaan aikaan kun/kuin, samalla kun/kuin

Pidä Vaihto-näppäin alhaalla samaan aikaan, kun vedät viivaa hiirellä.

Opettaja lähti luokasta samaan aikaan kuin oppilaatkin lähtivät.

Pidä selkä mahdollisimman suorana samalla kun laskeudut kyykkyyn.

Ilmeisesti muut lähtivät samalla kuin mekin lähdimme.

Huom. Lausetta pienemmän jakson alussa vain kuin:

Ensi lumi satoi samaan aikaan kuin vuosi sitten.

Sävyt kovenevat samalla kuin repliikitkin.

sen aikaa, kun/kuin

Anna taikinan turvota sen aikaa, kun kuumennat paistorasvan.

Toteutettavia toimenpiteitä sovelletaan ainoastaan sen aikaa kuin se on ehdottoman välttämätöntä.

Huom. Lausetta pienemmän jakson alussa vain kuin:

Tietoja säilytetään vain sen aikaa kuin tarpeellista.

Seuraavissa lausepareissa on sitä mukaa- ja sikäli-tapauksia. Niissäkin esitetään ensin tavallisempi eli vanhan suosituksen mukainen vaihtoehto:

sitä mukaa kuin ~ kun

Lapset saavat oppia, että rakkaus ja välittäminen lisääntyvät sitä mukaa kuin niitä käyttää ja levittää.

Euroopan unioni kasvaa sitä mukaa kun jäsenehdokkaat täyttävät liittymisehdot.

Huom. Lausetta pienemmän jakson alussa vain kuin:

Energialaitos nosti sähkön ja lämmön hintoja sitä mukaa kuin muutkin.

sikäli kuin ~ kun

Hän suuttui silmittömästi, sikäli kuin sähköpostitse on mahdollista suuttua silmittömästi.

Ruokakaupoilla ei ole vaikeuksia tavarantoimituksissa sikäli kun niiden kuljetuksista huolehtivat lakon ulkopuolella olevat firmat.

Suomen kielen lautakunta hyväksyi esitetyn kun- ja kuin-vaihtelun kokouksessaan vuonna 2012 (ks. Kielikellon artikkelia kohdasta Lisätietoa muualla).

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta