Siirry sisältöön

Konjunktiot: kuin (parempi kuin, parempi kuin mitä, parempi mitä)

Ohje lyhyesti

Tavallinen tapa verrata kahta asiaa, oliota, tilannetta tms. toisiinsa on käyttää kuin-ilmausta:

Matti on pitempi kuin Maija.

Sää on samanlainen kuin eilen.

Joissakin tapauksissa on lauserakenteen kannalta tarpeen käyttää kuin-sanan lisäksi mikä-pronominia, joskus se taas ei ole välttämätön:

Työ on vaativampaa kuin mihin olen tottunut.

Voiko kirjan palauttaa eri kirjastoon kuin mistä se on lainattu?

Tentti oli helpompi kuin mitä olin odottanut. – Lyhyemmin: Tentti oli helpompi kuin olin odottanut.

Tarkkaa sääntöä mikä-pronominin käyttämisestä ei voi esittää.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Ks. myös muita vertailua koskevia ohjeita:

Koko ohje

Hitaammin kuin luulin vai hitaammin kuin mitä luulin?

• Melko tavallista on, että kuin-sanan lisäksi vertailuilmauksessa käytetään sanaa mikä (taivutusmuodoissaan), vaikka myös pelkkä kuin riittäisi.

Esimerkiksi sanat mikä (nominatiivi), mitä (partitiivi) ja minkä (genetiivi) eivät ole useinkaan lauseen rakenteen kannalta välttämättömiä, joten ne voi tavallisesti jättää pois. Näin kokonaisuus on vähän lyhempi. Neutraalissa asiatyylissä tätä kannattaa yleensä yksinkertaisuuden vuoksi suosia.

Maahantulotarkastus oli helpompi kuin mitä olimme odottaneet.

– Yksinkertaisemmin: Maahantulotarkastus oli helpompi kuin olimme odottaneet.

Selvitystyö on edennyt hitaammin kuin mitä ennakolta arvioimme.

– Yksinkertaisemmin: Selvitystyö on edennyt hitaammin kuin ennakolta arvioimme.

Suomessa hintataso on vajaan neljänneksen kalliimpi kuin mikä on EU:n keskitaso.

– Yksinkertaisemmin: Suomessa hintataso on vajaan neljänneksen kalliimpi kuin EU:n keskitaso.

Aina sanoja mikä, mitä tai minkä ei voi jättää pois ilman, että kuin-jakson rakenne kärsii. Esimerkiksi seuraavissa pronominit ovat omassa lauseessaan välttämättömiä (mitä objektina + syöt, mitä objektina + julistamme, mikä subjektina + koitui):

Olet muutakin kuin mitä syöt.

– Vrt. ilman mitä-sanaa lause on vajaa: ”Olet muutakin kuin syöt.”

Käykö tässä niin, että hän uskoo eri tarinaan kuin mitä me julistamme?

– Vrt. ilman mitä-sanaa lause on vajaa: ”– – hän uskoo eri tarinaan kuin me julistamme.”

He kokivat kauheamman kohtalon kuin mikä koitui minulle.

– Vrt. ilman mikä-sanaa lause on vajaa: ”He kokivat kauheamman kohtalon kuin koitui minulle.”

Myös muissa muodoissa on pronomini usein välttämätön kuin-jakson rakenteen täydellisyyden vuoksi:

Jokainen on niin vanha kuin miksi itsensä tuntee.

Venäjällä pitää muistaa, että vain osassa kohteita rakentamisen vaatimustaso on sellainen kuin millä täällä on opittu toimimaan.

Psykiatrista hoitoa tarvitsevia vanhuksia on enemmän kuin mihin on varauduttu.

• On mahdotonta täsmällisesti määritellä, milloin mikä eri taivutusmuodoissaan on välttämätön kuin-jakson rakenteen kannalta ja milloin ei. Siksi kuin mikä -ilmauksen yleiskielistä käyttöä koskeva sääntökin on väljä:

Silloin kun mikä-sana on kuin-ilmauksessa lauseen rakenteen kannalta välttämätön, sen pois jättäminen synnyttää epäselvyyttä. Silloin taas kun mikä eri taivutusmuodoissaan ei ole kuin-ilmauksessa välttämätön lauseen rakenteen kannalta, on kokonaisuus ilman sitä kevyempi ja neutraaleihin asiateksteihin sopivampi.

Kylmempää kuin luulin vai kylmempää mitä luulin?

Etenkin puhekielessä on vertailuilmauksissa usein pelkkä mitä ilman kuin-sanaa: kylmempää mitä luulin. Tällaista näkee jonkin verran myös asiatyylisiksi tarkoitetuissa teksteissä. Se ei ole kuitenkaan yleiskielen suosituksen mukaista. Yleiskielessä käytetään vertailukonjunktiota kuin:

Yleiskielen suosituksen vastaisia

Vahvasti mennään kevättä kohti. Päiväkin on jo tunnin pitempi mitä joulukuussa.

Yleiskielessä: Päiväkin on jo tunnin pitempi kuin joulukuussa.

Siirtymiseen meni hieman enemmän aikaa mitä oli suunniteltu.

→ Yleiskielessä: Siirtymiseen meni hieman enemmän aikaa kuin oli suunniteltu.

Paranin taudista hitaammin mitä odotin.

Yleiskielessä: Paranin taudista hitaammin kuin odotin.

Tiesitkö?

Mitä-sanan käyttöön kuin-ilmauksissa vaikuttanee osaltaan se, että vertailussa käytetään muutoinkin yleisesti partitiivimuotoja – jollainen on myös mitä – sellaisissa rakenteissa kuin minua pitempi (ks. ohjetta Konjunktiot: kuin (minua pitempi, pitempi kuin minä) kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa).

Toiseksi parempi mitä -ilmaustyypin käyttöä saattaa vahvistaa se, että mitä-sanaa käytetään vertailua ilmaisevan superlatiivin jäljessä: Tämä on järkevintä, mitä olen kuullut; Tämä on paras ohjelma, mitä (~ jota) olen käyttänyt.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta