Siirry sisältöön

Adjektiivien vertailumuotoja

Ohje lyhyesti

Adjektiiveilla on vertailumuotoja, jotka ilmaisevat ominaisuuden suurempaa tai suurinta määrää. Eri adjektiivityypeillä muodot ovat hieman erilaiset:

mukava, mukavampi, mukavin
hauska, hauskempi, hauskin
kallis, kalliimpi, kallein

Joillakin adjektiivityypeillä on vaihtoehtoisia vertailumuotoja:

tanakka, tanakampi, tanakin ~ tanakoin

Superlatiivin useimmissa taivutusmuodoissa on -mm- tai -mp-, vaikka perusmuodossa on -n:

suurin, suurimman, suurimpia

Monien yhdysadjektiivien, kuten suuritöinen, komparatiivimuodossa voi taipua joko alkuosa tai loppuosa mutta superlatiivimuodossa vain jälkiosa:

suuritöinen, suurempitöinen ~ suuritöisempi, suuritöisin

Vertailua ilmaistaan joskus myös sanojen enemmän, eniten, vähemmän, vähiten avulla:

enemmän huolissaan
vähiten virheellinen

Tavallisesti vertailukohta ilmaistaan vertailun yhteydessä (Maija on vanhempi kuin Matti), mutta tietyissä tapauksissa vertailukohdan voi jättää mainitsemattakin, kunhan se on esitysyhteydessä pääteltävissä (Tässä viisi vinkkiä parempaan elämään).

Vertailumuotoja ja vertailua koskevia ohjeita:

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta