Siirry sisältöön

Adjektiivien vertailumuotoja: suuritöisempi ja suurempitöinen

Ohje lyhyesti

Kahdesta adjektiivista muodostetuilla adjektiiveilla, kuten suuritöinen ja kirkasvetinen, on kaksi eri komparatiivimuotoa:

suuritöisempi ~ suurempitöinen
kirkasvetisempi ~ kirkkaampivetinen

Superlatiivissa on vain yksi muoto:

suuritöisin
kirkasvetisin

Perustietoa adjektiivien vertailumuodoista löytyy ohjeesta

Koko ohje

Kun yhdyssanan osina on kaksi adjektiivia, joista jälkimmäinen on -inen-loppuinen, kuten suuritöinen, kirkasvetinen, voi vertailumuodoissa taipua alku- tai loppuosa, joissakin tapauksissa vain loppuosa.

Jos kokonaisuuden merkitys on konkreettinen, kuten kirkasvetinen, komparatiivimuodot voi periaatteessa tehdä joko alku- tai loppuosasta (osat eivät kuitenkaan taivu samanaikaisesti, ei: ”kirkkaampivetisempi”):

kirkasvetinen: kirkkaampivetinen ~ kirkasvetisempi, kirkasvetisin

isopalkkainen: isompipalkkainen ~ isopalkkaisempi, isopalkkaisin

suuritöinen: suurempitöinen ~ suuritöisempi, suuritöisin

Jos merkitys on abstrakti, kuten sanassa puhdashenkinen, komparatiivi muodostetaan yleensä vain sanan jälkiosasta. Superlatiivimuodossa taipuu vain jälkiosa: puhdashenkisin.

puhdashenkinen: puhdashenkisempi, puhdashenkisin

kirkasotsainen: kirkasotsaisempi, kirkasotsaisin

Värisävyistä puhuttaessa taipuu yleensä alkuosa; sanat voidaan kirjoittaa yhteen tai erilleen:

vaaleankeltainen: ​vaaleammankeltainen, ​vaaleimmankeltainen

​vaalean keltainen: vaaleamman keltainen, ​vaaleimman keltainen

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta