Siirry sisältöön

Adjektiivien vertailumuotoja: monitavuiset adjektiivit (matalampi, solakin ~ solakoin)

Ohje lyhyesti

Monitavuisten a/ä-loppuisten adjektiivien (kuten matala, ihana) komparatiivimuodossa on yleiskielessä a, ei e:tä:

matala: matalampi (ei: ”matalempi”)
ihana: ihanampaa (ei: ”ihanempaa”)

-kka/-kkä-loppuisten adjektiivien (kuten kuivakka) superlatiivimuotoja on kaksi:

kuivakka: kuivakin ~ kuivakoin
tanakka: tanakin ~ tanakoin

Koko ohje

Useampitavuisten a/ä-loppuisten adjektiivien komparatiivimuodoissa on yleiskielessä a/ä (ei e): matala, matalampi, ei ”matalempi”. (Kaksitavuisten a/ä-loppuisten adjektiivien komparatiivimuodossa sen sijaan on e, esim. hauska, hauskempi.)

ihana, ihanampi, ihanin
matala, matalampi, matalin
ankara, ankarampi, ankarin

lihava, lihavampi, lihavin
mukava, mukavampi, mukavin
vakava, vakavampi, vakavin

luotettava, luotettavampi, luotettavin
terävä, terävämpi, terävin
höppänä, höppänämpi, höppänin

-kka/-kkä-loppuisten adjektiivien (kuten tanakka) superlatiivissa on yleiskielessäkin vaihtelu mahdollista (tanakin ~ tanakoin):

kuivakka, kuivakampi, kuivakin ~ kuivakoin

solakka, solakampi, solakin ~ solakoin

punakka, punakampi, punakin ~ punakoin

tanakka, tanakampi, tanakin ~ tanakoin

Suomen kielen lautakunta hyväksyi vaihtelun tanakin ~ tanakoin vuonna 1999.

Huom. Vastaavanlainen o kuin muodossa tanakoin, solakoin esiintyy samanhahmoisten substantiivien monikossa i:n edellä: urakka, urakoita.

Kuulakka- ja kuulakas-tyyppisten adjektiivien vertailumuodot sekoittuvat käytössä herkästi, eikä siitä yleensä ole ymmärrettävyyden kannalta haittaa. Samaa tarkoittaa myös kuulas.

kuulakka, kuulakampi, kuulakin ~ kuulakoin

kuulakas, kuulakkaampi, kuulakkain

kuulas, kuulaampi, kuulain

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta