Siirry sisältöön

Konjunktiot: kuin (minua pitempi, pitempi kuin minä)

Koko ohje

Vertailua voidaan ilmaista rakenteella minua pitempi, muita paremmin, jossa on komparatiivimuoto (pitempi, paremmin) ja partitiivimuotoinen ilmaus (minua, muita):

Joulukuu oli selvästi normaalia kylmempi.

Näytätkö ikäistäsi vanhemmalta?

Lääkärin mukaan olen keskivertoa terveempi nainen.

Poika on kehittynyt luokkatovereitaan nopeammin.

Tällainen minua pitempi -tyyppinen rakenne ja kuin-ilmaus ovat usein keskenään vaihtoehtoisia, joskin kuin-vertailu sopii useammanlaisiin yhteyksiin.

Vuokrat nousivat asuntojen hintoja nopeammin.
~
Vuokrat nousivat nopeammin kuin asuntojen hinnat.

Osalla ihmisistä on muita suurempi riski sairastua vaikeaan influenssaan.
~
Osalla ihmisistä on suurempi riski sairastua vaikeaan influenssaan kuin muilla.

Minua pitempi -tyyppinen rakenne on tavallinen erityisesti silloin, kun siihen sisältyvä vertailukohtaa tarkoittava ilmaus on melko lyhyt. Tällöin kokonaisuus on myös helppo hahmottaa. Merkitykseltään vastaavassa kuin-rakenteessa olisi joko keskenään rinnasteiset lauseenjäsenet tai muutoin tasavertaiset ilmaukset:

Joukkoliikenteen käyttö kasvaa yksityisautoilua nopeammin.
~
Joukkoliikenteen käyttö kasvaa nopeammin kuin yksityisautoilu.

(Rinnasteisia ovat joukkoliikenteen käyttö ja yksityisautoilu.)

Joulukuu oli selvästi normaalia kylmempi.
~
Joulukuu oli selvästi kylmempi kuin normaalisti.

(Merkitykseltään tasavertaiset ilmaukset: joulukuu nyt ja joulukuu normaalisti.)

Joskus minua pitempi -rakenne voi kuitenkin ensilukemalta tuottaa jopa koomisen tulkinnan, vaikka vertailtavat olisivat periaatteessa rinnasteiset. Kuin-rakenne sen sijaan olisi yksiselitteinen:

Pojat syövät tyttöjä enemmän lihapiirakoita ja hampurilaisia välipalaksi.

– Ensilukeman mahdollinen tulkinta: ’pojat syövät tyttöjä enemmän kuin lihapiirakoita’.

Vrt. yksiselitteinen kuin-rakenne: Pojat syövät enemmän lihapiirakoita kuin tytöt.

Nykylapset ja -nuoret tarvitsevat medialukutaitoa vanhempiaan enemmän.

– Ensilukeman mahdollinen tulkinta: ’nykylapset ja -nuoret tarvitsevat enemmän medialukutaitoa kuin vanhempiaan’.

Vrt. yksiselitteinen kuin-rakenne: Nykylapset ja -nuoret tarvitsevat medialukutaitoa enemmän kuin vanhempansa.

Suomi kuuluu niihin OECD-maihin, joissa naisten koulutustaso on miehiä korkeampi.

– Ensilukeman mahdollinen tulkinta: ’naisten koulutustaso on korkeampi kuin miehet’

Vrt. yksiselitteinen: Suomi kuuluu niihin OECD-maihin, joissa naisten koulutustaso on miesten koulutustasoa korkeampi. ~ – – joissa naisten koulutustaso on korkeampi kuin miesten (koulutustaso).

Kun verrattavat ovat keskenään epäsuhtaisia eivätkä siis rinnasteisia, ilmaustyypin minua pitempi tulkinta on usein epäselvä:

Joukkoliikenne kasvoi autoja enemmän. (’joukkoliikenne kasvoi enemmän kuin autot’)

– Vrt. selvemmin: Joukkoliikenne kasvoi (yksityis)autoilua enemmän. ~ Joukkoliikenne kasvoi enemmän kuin yksityisautoilu.

Suomen teollisuus lämmittää ilmastoa tuplasti Ruotsia enemmän.

– Vrt. selvemmin: Suomen teollisuus lämmittää ilmastoa tuplasti enemmän kuin Ruotsi.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta