Siirry sisältöön

rinnastus

Et-merkki (&)

Koko ohje Merkin & (eli et-merkin) merkitys on ’ja’. Sitä käytetään lähinnä nimiluetteloissa. Kun & yhdistää kahta nimeä, sen molemmin...

Konjunktiot: eikä, ei–eikä, ja ei

...ette, eivät Kieltoverbillä on myös käskymuotoja: älä, älkää älköön, älkööt (älkäämme) Murteissa myös: elä, elkää, elekee jne. Toiseksi kieltosanaa käytetään...

Konjunktiot: eli, elikkä

Koko ohje • Yleiskielessä eli-sana toimii yleensä rinnastuskonjunktiona, joka osoittaa rinnastettujen samanmerkityksisyyttä tai muuta vastaavuutta: …

Konjunktiot: ja (rinnastus ja lisäys)

Ohje lyhyesti Sana ja on lisäystä ilmaiseva rinnastuskonjunktio, joka yhdistää toisiinsa samassa tehtävässä toimivia sanoja, sanan osia, lauseita tai lauseen...

Konjunktiot: joko–tai

Koko ohje • Joko–tai on parikonjunktio (vastaavasti kuin sekä–että), joka korostaa, että esitetyt vaihtoehdot ovat …

Konjunktiot: koska ja sillä

Ohje lyhyesti Koska ja sillä ovat perustelun konjunktioita, jotka voivat esiintyä osin samantapaisissa yhteyksissä. Kuitenkin …

Konjunktiot: mutta vai paitsi?

Koko ohje Poikkeussuhteen ilmauksissa käytetään sanoja paitsi ja mutta. Tällöin esitetään ensin puheena olevasta asiasta yleistys, johon paitsi– tai mutta-jakso...

Konjunktiot: mutta vai vaan?

...kävisi metsien laadun? (Vaan on myös vain-sanan puhekielinen vastine: En minä vaan tiedä;Tule vaan!) Tiesitkö? Vanhastaan murteissa ei ole ollut...