Siirry sisältöön

Konjunktiot: koska ja sillä

Ohje lyhyesti

Koska ja sillä ovat perustelun konjunktioita, jotka voivat esiintyä osin samantapaisissa yhteyksissä. Kuitenkin koska koska on alistuskonjunktio ja sillä on rinnastuskonjunktio, niillä on myös monia käyttöeroja:

He saivat kokeessa hyvät tulokset, koska ~ sillä he olivat ahkeria.

Koska he olivat ahkeria, he saivat kokeessa hyvät tulokset.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Koska vai sillä?

Syyn ja perustelun ilmauksissa voi tietyissä yhteyksissä käyttää sekä koska- että sillä-konjunktiota:

Lentokone joutui kääntymään takaisin, koska ~ sillä yksi matkustajista alkoi riehua.

Koska- ja sillä-lauseilla on kuitenkin monia omanlaisiaan käyttöehtoja.

Koska on alisteisen lauseen konjunktio. Koska-lause on tavallisesti päälauseen jäljessä, mutta voi olla myös sen edellä. Sillä taas on tässä suhteessa käytöltään lähinnä rinnastuskonjunktio, koska sillä-lause on aina lauseliitoksen jälkimmäisenä jäsenenä:

Alueen asunnot ovat suosittuja, koska ne ovat lähellä koulua. (~ sillä)

Ensimmäinen opintojakso otti voimille, sillä koulu kesti kahdeksasta puoli neljään. (~ koska)

Koska asunnot ovat ensiasuntoja, niissä on nopea kierto. (ei: sillä)

Alisteisia koska-lauseita voi rinnastaa keskenään, kun taas sillä ei tällaisiin yhteyksiin sovi:

Oikeusministeri ilmoitti, että mies luovutetaan Saksan syyttäjäviranomaisille, koska hänen rikoksensa on vakava ja koska kaappaajia on kohdeltava tiukasti. (ei: sillä)

Koska-lause voi alisteisena lauseena myös esiintyä sellaisissa ilmauksissa, joissa päälauseen kielto koskeekin koska-lauseessa esitettyä perustelua, ei itse päälauseen asiaintilaa. Sillä ei sovi näihinkään tapauksiin:

Kivikausi ei päättynyt, koska kivet loppuivat vaan koska pronssi keksittiin. ('kivikausi päättyi; syynä ei ollut kivien loppuminen vaan pronssin keksiminen') (ei: sillä)

Lisäksi koska-lauseen alisteisuus näkyy siinä, että koska-lause voi olla kysymyksen osa, sillä-lause ei voi:

Tietokoneen ostaja painiskelee vaikean yhtälön kanssa. Hankkisiko koneen heti vai siirtäisikö ostosta muutamalla kuukaudella, koska hinnat ovat laskussa? (ei: sillä)

Pikkulapsia innostetaan omaan tekemiseen. Missä vaiheessa pitäisi lannistua ja lopettaa, koska monet muut osaavat paremmin? (ei: sillä)

Koska-lause toimii myös vastauksena syytä tai perustelua peräävään kysymykseen, sillä-lause ei. Seuraavat esimerkit ovat mielipidekirjoituksista:

Kaikilla edellisillä sakotuspaikoilla oli ja on jatkuvasti pysäköityjä autoja. Miksi? Koska merkinnässä on puutteita. (ei: sillä)

Miksi yrityselämä suosii vierasperäisiä nimiä? Koska se on nyt muotia. (ei: sillä)

Onko sillä rinnastuskonjunktio?

Vaikka sillä eroaa alistuskonjunktiosta koska selvästi, se ei ole myöskään tyypillinen rinnastuskonjunktio. Selvät rinnastuskonjunktiot, kuten ja ja tai, voivat nimittäin esiintyä paitsi lauseiden myös sanojen tai sananosien rinnastuksissa, sillä ei:

yö ja päivä
pieni mutta pippurinen
etu- tai takaosa

Lisäksi tyypillisen rinnastuskonjunktion sisältävä ja- tai tai-lause on usein rakenteeltaan vajaa:

Hän istahti tuoliin ja __ nukahti heti.

Suomalaiset matkustavat Lappiin tai __ lähtevät risteilylle Viroon.

Sen sijaan perustelun sisältävä sillä-jakso on rakenteeltaan yleensä kokonaisen lauseen mittainen:

Asunnon haun kanssa kannattaa olla tarkkana, sillä opiskelija-asunnot sijaitsevat hyvin eri puolilla kaupunkia.

Läheisten on vaikeaa ymmärtää sairastuneen oireita, sillä he eivät tunne sairautta.

Huom. Ei yleensä näin: Taitelija maalasi asfalttiin kukkia sillä __ toivoi näin tuovansa iloa talon asukkaille.

Pilkutuksen näkökulmasta sillä käyttäytyy kyllä muiden rinnastuskonjunktioiden tapaan: kun yhdistetyt lauseet ovat rakenteeltaan kokonaisia lauseita, ne erotetaan toisistaan pilkulla.

Perustelevan merkityksensä ja siitä aiheutuvien käyttörajoitusten takia sillä siis eroaa muista rinnastuskonjunktioista. Koska siltä kuitenkin puuttuvat hyvin keskeiset alistuskonjunktion ominaisuudet (ks. edeltä koska- ja sillä-vertailua), sitä voi pitää enemmän rinnastus- kuin alistuskonjunktiona, mutta se on joka tapauksessa omanlaisensa.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta