Siirry sisältöön

Konjunktiot: koska

Ohje lyhyesti

Koska on tavallisimmin perustelua tai syytä ilmaiseva konjunktio. Koska-lause on yleensä päälauseensa jäljessä, mutta se voi olla myös edellä:

Oli pakko juosta, koska minulla oli kiire.

Koska minulla oli kiire, oli pakko juosta.

Lisäksi koska on aikaa (’milloin’) ilmaiseva kysymyssana:

Ihmettelin, koska oikein tulet.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Koska perustelevana konjunktiona

Koska on tavallisimmin perustelua tai syytä ilmaiseva konjunktio. Alisteinen koska-lause on yleensä päälauseen jäljessä, mutta voi olla edelläkin:

Alueen asunnot ovat suosittuja, koska ne ovat lähellä koulua.

Ainakin kertaalleen on satanut, koska sadevesitynnyrit ovat täynnä. (’päättelen, että on satanut, sadevesitynnyrit ovat nimittäin täynnä’)

Koska yrityksellä ei ole ulkopuolisia sijoittajia omistajina, ei menestystä tarvitse jakaa muille.

Perustelua ilmaisevien koska- ja sillä-lauseiden erosta ks. erillistä ohjetta (Lisätietoa toisessa ohjeessa).

Koska aikaa ilmaisevana kysymyssanana

Toiseksi koska-sanalla on ajankohtaa kysyvä merkitys ’milloin’. Tällä tavoin sitä käytetään erityisesti päälausekysymyksissä ja kiteytyneissä sanonnoissa, kuten koska tahansa.

Koska aiot laskea veneen vesille?

Koska suomalaiset ovat muuttaneet Suomeen?

Tupakoinnin voi aloittaa ja lopettaa koska tahansa.

Tässä kysyvässä merkityksessä koska aiheuttaa toisinaan hämmennystä. Kun se aloittaa epäsuoran kysymyslauseen, se saattaa nimittäin ensin hahmottua tavallisemman merkityksensä mukaan syytä tai perustelua ilmaisevaksi. Tällöin lukija tai kuulija joutuu tulkitsemaan ilmauksen toiseen kertaan.

Pian täytyy tehdä lopullinen ratkaisu, koska paikka avataan yleisölle.

Yksiselitteisesti: Pian täytyy tehdä lopullinen ratkaisu siitä, milloin paikka avataan.

Yksiselitteistä tulkintaa vaativissa yhteyksissä kannattaa valita milloin ajankohtaa ja koska perustelua ilmaisemaan.    

Tiesitkö?

Verbitön koska-rakenne

Koska on puhekielisessä leikillisessä käytössä myös seuraavanlaisissa verbittömissä ilmauksissa: Olen ollut koko päivän hyvällä tuulella, koska perjantai.

Tällainen rakenne on lainaa englannista.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta