Siirry sisältöön

Toisto: siksi koska, siinä tapauksessa jos, siitä huolimatta vaikka

Ohje lyhyesti

Samanmerkityksiset peräkkäiset sanat, kuten siksi koska ja siitä huolimatta vaikka muodostavat toisteisen kokonaisuuden, joka ei sovi neutraaliin asiatyyliin.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Siksi koska

Ilmaustyyppi siksi että ilmaisee tilanteiden välistä syyn tai perustelun suhdetta, samaan tapaan kuin koska:

Hänet on aina valittu puheenjohtajaksi siksi, että muut eivät ole suostuneet. (’valittu puheenjohtajaksi, koska muut eivät ole suostuneet’)

Asuntojen hinnatkaan eivät kohoa sattumalta, vaan siksi että jotkut ovat valmiita maksamaan niistä enemmän. (’vaan koska jotkut ovat valmiita’)

Joskus näkee käytettävän myös kahta samanmerkityksistä sanaa peräkkäin: siksi koska. Tässä sanaparissa osien merkitykset ovat kuitenkin selvät, joten toiston tuntu on ilmeinen. Yhdistelmä ei siis ole tyyliltään neutraali.

Oman tutkimukseni aineistoa voidaan pitää merkittävänä mielestäni myös siksi, koska tutkimuksessani selvinneet muutokset työssä lienevät monen muunkin ammatin piirissä pitkälti samoja.

– Ilman toistoa tyyliltään neutraali: – – myös siksi, että tutkimuksessani – –.

Vaihtoehtoisia ja tyyliltään neutraaleja ilmauksia ovat paitsi pelkät koska- ja sillä-lauseet myös ilmaustyypit siksi että, sen tähden että, sen vuoksi että, siitä syystä että.

Siinä tapauksessa jos

Ilmaustyyppi siinä tapauksessa että ilmaisee tilanteiden välistä ehtosuhdetta; että-lause esittää siinä asiaintilan väitteenä.

Henkilön luvaton jäljittely markkinoinnissa on tuomittavaa vain siinä tapauksessa, että jäljittelyn kohde on tunnistettavissa. (~ vain, jos jäljittelyn kohde on tunnistettavissa)

Ilmaustyypin rinnalla käytetään joskus myös siinä tapauksessa jos -ilmausta, jossa ehdon merkitys toistuu (jos-lauseista ks. erillistä ohjetta kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa). Tässäkin parissa osien merkitykset ovat selvät, mikä synnyttää toiston vaikutelman. Siinä tapauksessa jos ei siis ole tyyliltään neutraali.

Työnantaja voidaan tuomita sakkorangaistukseen siinä tapauksessa, jos hän työntekijän pyytämättä merkitsee työtodistukseen työsuhteen päättymisen syyn tai arvion työntekijän työtaidosta tai käytöksestä.

– Ilman toistoa tyyliltään neutraali: – – voidaan tuomita sakkorangaistukseen siinä tapauksessa, että hän – –.

Vaihtoehtoisia ilmauksia ovat myös sillä ehdolla että ~ sillä edellytyksellä että.

Siitä huolimatta vaikka

Siitä huolimatta että ilmaisee tilanteiden välillä vallitsevaa odotuksenvastaisuutta: ’tilanne pätee, vaikka odotuksenmukaista olisi, että se ei päde’. Merkitykseltään läheinen vaikka-ilmaus ei ole yhtä painokas:

Rovaniemen päivähoitopalveluiden menot kasvoivat viime vuonna 0,4 miljoona euroa. Menot kasvoivat siitä huolimatta, että päivähoidolle budjetoitiin vuoden aikana 1,8 miljoonan euron lisäbudjetti. ~ Menot kasvoivat, vaikka päivähoidolle budjetoitiin – –.

Kostner on naisten EM-kisan suosikki kolmesta syystä: hän osaa kaiken vaadittavan, on äärimmäisen kokenut ja luistellut loistavan alkukauden siitäkin huolimatta, että on kärsinyt polvivaivoista. ~ – – ja luistellut loistavan alkukauden, vaikka on kärsinyt polvivaivoista.

Ilmaustyypin rinnalla käytetään joskus myös siitä huolimatta vaikka -ilmausta, jossa odotuksenvastaisuuden merkitys toistuu ja osien merkitykset ovat selvät. Toiston takia yhdistelmä ei ole tyyliltään neutraali:

Sekä sairausturvavakuutuksen että tapaturmavakuutuksen korvauksia maksetaan siitäkin huolimatta, vaikka vakuutettu saa korvausta muista vakuutuksista tai jonkin lain perusteella.

– Ilman toistoa tyyliltään neutraali: – – maksetaan siitäkin huolimatta, että vakuutettu saa – –.

Ilmaustyypistä kuten esimerkiksi ks. ohjetta Konjunktiot: kuten kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta