Siirry sisältöön

Konjunktiot: joko–tai

Koko ohje

Joko–tai on parikonjunktio (vastaavasti kuin sekä–että), joka korostaa, että esitetyt vaihtoehdot ovat toisensa poissulkevia. Tyypillisesti ilmauksessa on kaksi vaihtoehtoa, jotka ovat rakenteeltaan samanlaisia ja keskenään rinnasteisia. Kokonaisuus on siis tasapainoinen eli symmetrinen:

Pysäköintiajan maksimi on joko 12 tai 24 tuntia.

Mausteet voi joko jättää öljyyn tai siivilöidä pois parin viikon päästä.

Vaikka joko–tai on lähtökohtaisesti kahta elementtiä liittävä parikonjunktio, sitä käytetään melko usein myös ilmauksissa, joissa rinnastettavia on useampia kuin kaksi. Kokonaisuus tulkitaan kaikkien vaihtoehtoisuutta korostavaksi:

Eduskuntatyön nopeaa aloittamista vauhdittavat toiveet merkittävistä paikoista joko hallituksessa, puhemiehistössä tai valiokunnissa.

Suomi mittelee ensi keväänä kaksiosaisen karsinnan joko Sloveniaa, Slovakiaa, Portugalia tai Moldovaa vastaan.

Ilmaustyyppi on ymmärrettävä, vaikka se onkin epälooginen (kyseessähän ei ole parikonjunktion edellyttämä kahden vaihtoehdon liitos). Samalla tavalla käytetään myös parikonjunktioina esiintyviä ilmauksia niin tytöt kuin pojatkin ja sekä tytöt että pojat. Parillinen ilmaus on rakenteeltaan tasapainoinen ja siksi tyylikkäin, mutta useammankin jäsenen liitos on mahdollinen.

• Joskus joko–tai-ilmausta näkee käytettävän myös niin, että sana joko on ensimmäisen vaihtoehdon sisällä; kokonaisuus on tällöin rakenteellisesti epäsymmetrinen. Silti ilmaus on yleensä mahdollista tulkita symmetrisen rakenteen mukaisesti. Tällaisissa tapauksissa virkkeen alussa esitetään usein puheenaihe, taustaa tms. ja joko–tai-ilmauksella tuodaan vaihtoehdot esille huomion keskipisteeseen:

Siirtolaiset joko saavat turvapaikan tai heidät palautetaan kotimaihinsa.

– Vrt. symmetrinen rakenne: Joko siirtolaiset saavat turvapaikan tai heidät palautetaan.

Sähköpostinsa voi suojata joko itse tai se voidaan tehdä myös työnantajan aloitteesta.

– Vrt. symmetrinen rakenne: Joko sähköpostinsa voi suojata itse tai se voidaan tehdä myös työnantajan aloitteesta.

Joskus epäsymmetriasta aiheutuu kuitenkin epäselvyyttä niin, että kokonaisuudesta ei välttämättä heti hahmotu, mitkä tarkalleen ovat vaihtoehdot:

Vanhoja huoltoasemia ei lähdetä kovin helposti saneeraamaan. Ne korvataan joko kylmillä automaattiasemilla tai toiminta keskitetään suuriin elintarvikeliikkeitä muistuttaviin huoltamoihin.

Selvemmin: Joko ne korvataan kylmillä automaattiasemilla tai toiminta keskitetään suuriin elintarvikeliikkeitä muistuttaviin huoltamoihin.

Mitä tasapainoisempi ja symmetrisempi ilmaus on, sitä helpompi se on hahmottaa.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta