Siirry sisältöön

Konjunktiot: tai, vai

Ohje lyhyesti

Sana vai on ensinnäkin rinnastuskonjunktio, jota käytetään poissulkevissa vaihtoehtokysymyksissä:

Otatko kahvia vai teetä?

Toiseksi vai on keskustelussa käytettävä kysyvä pikkusana (partikkeli):

Minä vai? (’minäkö’)

Tai on rinnastuskonjunktio, joka ilmaisee vaihtoehtoista mahdollisuutta: ’jompikumpi’ tai ’yhdentekevää kumpi, vaikka molemmat’.

Syön iltapalaksi marjoja tai jugurttia.

Otatko kahvia tai teetä?

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Vai

Sekä tai että vai ilmaisevat vaihtoehtoisuutta, mutta niitä käytetään erityyppisissä ilmauksissa. Vai esiintyy kysymyksissä, joissa vaihtoehdot esitetään toisensa poissulkevina:

Otatko teetä vai kahvia? (vastausodotus: vain toista, jompaakumpaa)

Sen jälkeen kunnanvaltuusto päättää, säilyykö kunta itsenäisenä vai liittyykö se Jämsään.

Vai on keskustelussa myös tavallinen pikkusana kysymyksen lopussa:

Eihän siihen muuta lääkettä olekaan kuin henkilökunnan vähentäminen, vai?

– Minulla ei ole bussilippua. – Ei vai?

Vaiko

Kysymystä ilmaisevan aineksen -ko sisältävä vaiko-konjunktio tarkoittaa samaa kuin vai. Vaiko on tavallinen varsinkin puhutussa kielessä. Sitä esiintyy kyllä myös esimerkiksi kolumneissa tai muissa vastaavissa teksteissä, joissa voi kuulua kirjoittajan oma ääni. Vaiko ei ole neutraalin asiatyylin piirre.

Olisi nyt aika kiva tietää, onko sinulla auto käytössä vaiko ei.

Muutto ulkomaille – hyvä vaiko huono päätös?

Kannattaisiko ostaa oma asunto vaiko sittenkin mennä vuokralle?

Tai

Tai on tavallisin väitelauseissa, mutta sitä käytetään myös kysymyksissä. Se ilmaisee vaihtoehtoista mahdollisuutta: ’jompikumpi’ tai ’yhdentekevää kumpi tai mikä’. Yhteydestä riippuen myös tulkinta ’molemmat’ tai ’kaikki (mainitut)’ on joskus mahdollinen.

Minulla on aina mukana kangas- tai muovikassi ostoksia varten. (’jompikumpi, mahdollisesti molemmat’)

Vinkkaa meille uutisesta tai lähetä uutiskuva!

Kotirauhan rikkomisesta voidaan tuomita sakkoihin tai vankeuteen.

Otatko teetä tai kahvia? – Vastausodotus kohdistuu lähinnä verbin ilmaisemaan toimintaan: ’otan’ (kumpi hyvänsä käy) tai ’en ota’.

Tai-jaksoon sisältyy usein sana sitten tai muuten osoittamassa poissulkevaa vaihtoehtoisuutta:

Velanottaja maksaa lainan sovitusti pois, tai sitten hän voi halutessaan vaihtaa edullisempaan lainaan.

Usein vastaukset ovat kipeitä: nuorta on kiusattu, tai hän on tuntenut muuten tulleensa hylätyksi.

Taikka, tahi

Taikka ja vanhahtava tahi tarkoittavat samaa kuin tai, mutta ovat käytössä sitä selvästi harvinaisempia. Taikka-sanaa käytetään toisinaan tyylisyistä sellaisissa yhteyksissä, joissa ei haluta toistaa tai-sanaa. Esimerkiksi lakikielessä näitä konjunktioita käytetään ryhmittelemään eri vaihtoehtoja: taikka erottaa sellaisten vaihtoehtojen ryhmiä, jotka on jo rinnastettu tai-sanalla. Tahi on lakiteksteissäkin jo vanhahtava.

Talletuspankki ei saa ohjata asiakasta tekemään talletusta toiseen talletuspankkiin. Tällaista talletusten välittämistä ei myöskään saa järjestää yhdessä toisen talletuspankin kanssa taikka pankin keskusjärjestön tai muun vastaavan yhteisön kautta tahi avustuksella tai muulla tavalla. (laki luottolaitostoiminnasta 2007)

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta