Siirry sisältöön

Konjunktiot: eikä, ei–eikä, ja ei

Ohje lyhyesti

Merkitykseltään lisäävissä lauseiden liitoksissa yhdistävänä sanana on yleensä ja tai eikä:

Joukkue pelasi hyvin, ja valmentaja oli tyytyväinen.

Joukkue pelasi hyvin, eikä valmentajastakaan valitettu.

Joukkue ei pelannut hyvin, eikä valmentajaankaan oltu tyytyväisiä.

Eikä-sanan sijasta näkee kuitenkin usein käytettävän ilmausta ja ei, mutta se ei ole tyyliltään neutraali:

Joukkue ei pelannut hyvin, ja valmentajaankaan ei oltu tyytyväisiä.

Joukkue ei pelannut hyvin, eikä valmentajaankaan oltu tyytyväisiä.

Jonkin verran näkee käytettävän myös pelkkää eikä-rakennetta ilmauksen ei–eikä sijasta. Se ei ole yleiskielen suosituksen mukainen:

Sää eikä kenttä suosinut.

– Yleiskielessä: Ei sää eikä kenttä suosinut.

Ohjeen osat ovat seuraavat: 

Koko ohje

Taipuuko sana ei?

Suomen kieltosana on verbi, joka taipuu persoonittain:

en, et, ei
emme, ette, eivät

Kieltoverbillä on myös käskymuotoja:

älä, älkää
älköön, älkööt
(älkäämme)

Murteissa myös: elä, elkää, elekee jne.

Toiseksi kieltosanaa käytetään taipumattomana ei-muotoisena partikkelina:

– Tuletko mukaan? – Ei, en tällä kertaa.

Eikä puolestaan koostuu kieltosanasta ei ja liitteestä -. Tällä koostesanalla on persoonan mukaan vaihtelevia muotoja:

enkä, etkä, eikä

emmekä, ettekä, eivätkä

äläkä, älkääkä (murteissa myös: eläkä, elkääkä, elekeekä jne.)

Eikä-sanaa käytetään rinnastuskonjunktion tehtävässä, esim. ei puhu eikä pussaa, jolloin merkitys on ’ja ei’. Lisäksi se on erilaisia tunnereaktioita ilmaiseva sana:

– Nyt syöt puuron loppuun! – Enkä syö!

– Pidän tänä vuonna kahden kuukauden loman. – Eikä! Epäreilua!

Hän ei syö lihaa eikä kalaa

Rinnasteisessa rakenteessa Hän ei syö lihaa eikä kalaa kielto kohdistetaan kumpaankin mainittuun asiaan erikseen. Tällöin ilmaustyyppi ”Hän ei syö lihaa ja ei kalaa” ei ole mahdollinen vastine.

Hän ei syö lihaa eikä kalaa.

Vuokrasopimus ei koske seurojen harjoitusvuorojen vuokria eikä arvokisoja.

Yksityiset pysäköinninvalvontayhtiöt eivät voi määrätä valvontamaksuja eivätkä periä niitä.

Älkää näyttäkö nuorille setelinippuja älkääkä lehtien lööppejä.

Joskus näkee käytettävän ilmaustyyppiä ei lihaa – ja ei myöskään kalaa, jonka jälkimmäisessä kieltojaksossa on merkitykseltään lisäävä myös(kään) tai -kaan/-kään. Tällainen eija ei -rakenne voi turhaan kiinnittää lukijan huomion ilmauksen muotoon sisällön sijasta, ja siksi rakenne ei–eikä olisi näissäkin tapauksissa neutraali, huomaamaton vaihtoehto:

Se ei ollut yllätys minulle ja ei myöskään äidilleni.

– Vrt. selvemmin: Se ei ollut yllätys minulle eikä myöskään äidilleni.

Perusasetelmassa ei tiedetä, mistä riidassa on kyse, ja ei myöskään ymmärretä toista osapuolta tai olla halukkaita kuuntelemaan.

– Vrt. selvemmin: Perusasetelmassa ei tiedetä, mistä riidassa on kyse, eikä myöskään ymmärretä toista osapuolta – –.

Silloin kun kielto koskee molempia rinnastettuja yhdessä, käytetään ja-konjunktiota ilman kieltosanaa:

Kaikki eivät ole kauniita ja rohkeita.

– Vrt. hieman erimerkityksinen: Kaikki eivät ole kauniita eivätkä rohkeita (kielletään luonnehdinnat erikseen).

Miksikö minulla ei ole puolisoa ja perhettä?

”Hän ei syö lihaa tai kalaa”

Rakenteen eieikä sijasta näkee toisinaan käytettävän ilmaustyyppiä ei–tai: ”Hän ei syö lihaa tai kalaa”. Tällaisissa tapauksissa lukijalle voi jäädä epäselväksi, koskeeko kielto lauseessa molempia vai jompaakumpaa. Yksiselitteisyyttä edellyttävässä asiatekstissä kannattaakin suosia tulkinnaltaan selvää eieikä-rakennetta:

Työnantaja ei korvaa matka- eikä hotellikuluja.

– Vrt. tulkinnaltaan epäselvä: Työnantaja ei korvaa matka- tai hotellikuluja.

”Pelaaja eikä valmentaja tullut paikalle”

Lauseen Ei pelaaja eikä valmentaja tullut haastatteluun -tyyppisessä ilmauksessa kielletään tekijöiden (eli subjektien pelaaja ja valmentaja) toiminta niin, että korostetaan heidän erillisyyttään: ’pelaaja ei tullut & valmentaja ei tullut’ (vrt. lauseessa Pelaaja ja valmentaja eivät tulleet ei ole tällaista erillisyyden korostusta).

Joskus ei–eikä-rakenteen sijasta näkee käytettävän yhden kieltosanan ilmaustyyppiä Pelaaja eikä valmentaja tullut. Tällöin kokonaisuus ei ole muodoltaan symmetrinen ja saattaakin olla hankalasti hahmotettavissa. Lukijan täytyy nimittäin ikään kuin palata lauseessa taaksepäin huomatessaan, että kielto koskeekin myös ensimmäistä parin jäsentä eikä vain jälkimmäistä:

Epäsymmetrinen rakenne

Osallistumismaksut olivat unohtuneet. Isä eikä äiti ollut muistanut niitä.

– Vrt. selvemmin: Ei isä eikä (myöskään) äiti ollut muistanut niitä. (~ Isä ja äiti eivät olleet muistaneet niitä.)

Lapsen isä enkä minä kestä niitä tilanteita.

– Vrt. selvemmin: Ei lapsen isä enkä myöskään minä kestä niitä tilanteita.

Tällaisissa tapauksissa kieltosana tarvitaan siis selvyyden vuoksi kummankin kiellettävän yhteydessä. Selkiyttävää muodon tasapainoa kaipaa myös seuraava kokonaisuus, vaikka siinä kaksi kieltosanaa onkin:

Epäsymmetrinen rakenne

Jos jostain syystä oppilaan on välttämätöntä pitää puhelinta [koulussa] mukana, kodin pitää opastaa lasta pitämään kännykkä suljettuna tai äänettömällä. Koulu eikä kaupunki ei korvaa hajonneita tai kadonneita kännyköitä, polkupyöriä tai muita välineitä.

– Vrt. selvemmin:
Koulu ja kaupunki eivät korvaa hajonneita tai kadonneita kännyköitä – –. 
~
Koulu ei korvaa hajonneita tai kadonneita kännyköitä – –, mutta ei myöskään kaupunki.
~
Ei koulu eikä kaupunki korvaa hajonneita tai kadonneita kännyköitä – –.

Hän on sairas eikä tule töihin

Joskus myöntö- ja kieltolauseen yhdistelmässä myöntölause voi esittää paikkansa pitävän tiedon ja perässä tuleva kieltolause taas oikaistavan, korjattavan tiedon. Tällaisissa vastakkain asettelevissa ilmauksissa käytetään eikä-rakennetta:

Koulua käydään elämää eikä koulua varten.

Lopullisen päätöksen koulun evakuoimisesta kriisitilanteessa tekee poliisiviranomainen eikä rehtori.

Satun asumaan Porissa enkä Raumalla.

Kielto esitetään joskus myös ilman --partikkelia pelkästään painokkaana ei-ilmauksena:

Koulua käydään elämää, ei koulua varten.

Toiseksi kieltoilmaus voi täydentää myöntölauseen kertomaa siten, että se jatkaa samasta aihepiiristä kuin myöntölause. Myös tällöin käytetään tavallisesti eikä-ilmausta:

Olen uusi täällä enkä ole kirjoittanut tämmöisiin ennen.

Ruotsalainen dekkarikirjailija Camilla Läckberg on sairastunut eikä pääsekään kirjamessuille.

Varsinkin tällaisissa samasta aihepiiristä jatkavissa kertovissa ilmauksissa näkee usein käytettävän myös ja ei -rakennetta. Kuitenkin yksisanaiseen eikä-ilmaukseen verrattuna se on epäsymmetrinen, olipa ja-lauseen kieltosana heti ja-sanan jäljessä tai kauempana siitä. Neutraalissa asiatyylissä eikä tai äläkä olisi siis tällaisissakin tapauksissa huomaamaton vaihtoehto:

Epäsymmetrinen rakenne

He saivat lauantaina tarpeekseen Tour de Skin urakasta ja eivät osallistu enää kisan päätösrutistukseen.

– Vrt. selvemmin: He saivat lauantaina tarpeekseen Tour de Skin urakasta eivätkä osallistu enää kisan päätösrutistukseen.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta