Siirry sisältöön

Konjunktiot: ettei vai etteikö?

Koko ohje

Ilmauksen Ei voi kiistää, etteikö vähän jännittäisi kaltaisissa tapauksissa sekä päälause että että-lause ovat kielteisiä. Ettei-sanaan on vielä yhdistynyt kysyvä liite -: etteikö. Etteikö tuo mukanaan puhujan tai kirjoittajan asennetta: kokonaisuus on kiertelevä verrattuna suoraan paljastavaan myöntöilmaukseen Minua vähän jännittää.

Kaksinkertaisessa kiellossa Ei voi kiistää, etteikö vähän jännittäisi päälauseen ja sivulauseen kiellot kumoavat toisensa. Etteikö-lause ei siis ole merkitykseltään kysyvä – kysyvästä --liitteestä huolimatta – vaan pikemminkin kyseenalaistava. Tätä vivahdetta vahvistaa usein etteikö-lauseen verbin -isi-muoto eli konditionaali, joka ilmaisee mm. mahdollisuutta:

Ei mene päivääkään, ettenkö harkitsisi työpaikan vaihtoa.

Ei voi sanoa, etteivätkö pelaajat olisi yrittäneet.

Turha väittää, etteikö Suomessa voisi työllä rikastua!

Etteikö-ilmauksissa pääverbi tarkoittaa yleensä kiistämistä, epäilemistä, väittämistä tai tarkoittamista, esim. kiistää, kieltää, epäillä; väittää, ei ole syytä epäillä; tuskin on pelkoa; on kiistatonta, on vaikea kuvitella.

Etteikö- ja ettei-ilmauksilla on siis vivahde-ero. Etteikö-ilmaus on mahdollista tulkita myönteiseksi, mutta ettei-ilmaus on tavallinen kieltolause:

Kriitikko ei sanonut, ettei elokuva ollut hyvä. (ei sanonut: ”elokuva ei ollut hyvä”)

Kriitikko ei sanonut, etteikö elokuva ollut hyvä. (puhujan tulkinta: ’kriitikko vihjasi, että elokuva oli – mahdollisesti – hyvä’)

Tiesitkö?

Varhemmin etteikö-rakennetta pidettiin yleiskielessä tarpeettomana. Suomen kielen lautakunta käsitteli etteikö-ilmauksia vuonna 1992 ja totesi niiden sopivan yleiskieliseenkin tekstiin. Koska ilmauksessa kuitenkin on kyse nimenomaan vivahteiden tulkinnasta, lautakunta katsoi, ettei sitä kannata käyttää tarkkuutta vaativissa teksteissä, kuten oikeuden kielessä. (Ks. Kielikello 1/1993, linkki kohdassa Lisätietoa muualla.)

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta