Siirry sisältöön

Liitteet -kin ja -kaan/-kään: juurikin, ei juurikaan

Ohje lyhyesti

Ilmaustyyppi ei juurikaan on rakenteen ei juuri vaihtoehto, jota voi käyttää myös neutraalissa yleiskielisessä tekstissä. Aiemmin sitä on kehotettu välttämään, koska -kaan-liitettä on pidetty tässä yhteydessä tarpeettomana:

Auto ei juuri ~ ei juurikaan liikkunut.

Sen sijaan sana juurikin on sävyltään arkinen tai leikillinen:

Tarkoitin juurikin sinua. 

– Vrt. neutraali ilmaustapa: Tarkoitin juuri sinua.

Koko ohje

• Liite -kin on vakiintunut osa monia pikkusanoja (partikkeleita). Se kuuluu mm. sanoihin sittenkin, ainakin, arvatenkin, kuitenkin, jotenkin, tietenkin ja varsinkin. Usein -kin esiintyy sanan perusmerkitystä vahvistamassa, esimerkiksi sanoissa pikemminkin, kylläkin, vaikkakin, varmaankin, hyvinkin, tosiaankin,myöskin, joskus myös sellaisissa sanoissa kuin ilmeisestikin, selvästikin, siltikin (ks. myöskin-sanasta toista ohjetta kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa).

-kin on hyvin herkästi tarrautuva liite, jonka kiinnittymistä uusiin pikkusanoihin olemassa olevat neutraalit mallit vahvistavat. Joihinkin vähemmän vakiintuneisiin -kin-liitteellisiin sanoihin sisältyy kuitenkin tunnepitoisuutta ja ehkä myös leikillisyyttä, esim. juurikin, aivankin, sangenkin, melkokin, siiskin.

Osa tällaisista ilmauksista neutraalistunee tyyliltään käytössä ajan myötä. Toistaiseksi seuraavanlaiset tapaukset eivät kuitenkaan ole tyyliltään neutraaleja; ne synnyttävät arkisen tai leikillisen sävyn:

Herättää arkisen tai leikillisen sävyn

Pintakuivauksessa rakenteita lämmitetään yleensä juurikin niiden pinnoilta käsin täsmäkuivaimen avulla. → juuri

 • Ilmaus ei juuri tarkoittaa ’ei sanottavasti, ei paljoa(kaan)’:

Pakkasrajaa ei juuri tunneta rakennustyömailla.

Muutettuaan Suomeen hän ei juuri tuntenut paikallisia muusikkoja.

Juuri-sanalla on pitempi vastine, juurikaan, jonka sisältämä -kaan-liite esiintyy monissa muissakin vastaavissa kieltoa vahvistavissa sanoissa, esim. ollenkaan, lainkaan, etenkään, varsinkaan, nimeksikään, paljonkaan, tippaakaan.

Liite -kaan ilmauksessa juurikaan vahvistaa siis kieltoa. Nykykäsityksen mukaan juurikaan on neutraali kivettymä.

Ensimmäisen leikkauksen jälkeen hän ei juurikaan ~ ei juuri jaksanut liikkua.

Aihe oli harvinainen, sillä populaarikulttuuria ja musiikkibisnestä ei tuon ajan radiokuunnelmissa juurikaan ~ ei juuri käsitelty.

Joissakin aiemmissa oppaissa sanaa juurikaan on kehotettu välttämään, koska -kaan-liitettä on pidetty tarpeettomana.

Jos sanan juurikaan perässä on toinen -kaan-loppuinen sana, sananloppujen toisto on häiritsevää: juurikaan kukaan ei tullut paikalle (vrt. juuri kukaan ei tullut).

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta