Siirry sisältöön

Verbi yksikössä tai monikossa: rinnasteiset ilmaukset

Ohje lyhyesti

Kun lauseen tekijää tms. tarkoittavana subjektina on ja-konjunktiolla rinnastettu ilmaus (Maija ja Matti), on verbi tavallisesti monikossa (ovat, tulivat):

Maija ja Matti ovat tavallisia nimiä.

Kuitenkin verbi voi olla myös yksikössä, jos sanat ovat abstrakteja ja muodostavat merkitykseltään yhtenäisen kokonaisuuden (kuten stressi ja väsymys). Monikko on tavallisempi:

Ongelmia aiheuttavat ~ aiheuttaa stressi ja väsymys.

Sekä–että- ja niin x kuin y -tyyppisissä ilmauksissa verbi on yleensä monikossa:

Sekä Maija että Matti ehtivät ajoissa.

Niin Maija kuin Mattikin ehtivät ajoissa.

Tai-konjunktiolla rinnastettujen yksikkömuotoisten ilmausten yhteydessä verbi on yksikössä:

Maija tai Matti tulee hoitamaan asian.

Rinnasteisissa kieltoilmauksissa (ei–eikä) kumpikin kieltoverbi taipuu:

Miksi ihmiset eivät nykyään osta eivätkä investoi?

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Lukusanan sisältävistä ilmauksista (kuten Linja-auto ja kaksi muuta ajoneuvoa kolaroivat) ks. ohjetta Verbi yksikössä tai monikossa: viisi hiihtäjää keskeytti vai keskeyttivät? kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Koko ohje

Terroritekoja synnyttävät vai synnyttää viha ja epätoivo?

Lauseen verbi on monikossa yleensä silloin, jos tekijää tms. tarkoittavana subjektina on ja-konjunktiolla rinnastettu ilmaus, kuten Maija ja Matti:

Maija ja Matti joivat maidon.

Maidon joivat Maija ja Matti.

Jos kuitenkin rinnastetut sanat ovat merkitykseltään abstrakteja ja muodostavat yhtenäiseksi tajuttavan kokonaisuuden, myös yksikkömuotoinen verbi on yleiskielessäkin mahdollinen. Tavallisinta tämä on silloin, kun rinnastetut sanat ovat verbin jäljessä. Merkitysero yksiköllisen ja monikollisen ilmauksen välillä on vähäinen. Monikko on käytössä tavallisempi.

Verbi monikossa (rinnastetut esitetään erillisinä)

Minulle pahaa tuulta ja suuttumisia aiheuttavat stressi ja väsymys.

Suruvaihe meni ohi nopeasti, ja tilalle astuivat viha ja aggressiivisuus.

Verbi yksikössä (rinnastetut esitetään kokonaisuutena; harvinaisempi)

Terroritekoja synnyttää viha ja epätoivo.

Suurimmat ongelmat työssämme aiheuttaa stressi ja henkinen ylikuormitus.

Joskus verbi on yksikössä silloinkin, kun abstrakti sanapari on verbin edellä. Tällöin lause on tavallisesti x on y -tyyppinen luonnehtiva (predikatiivi)lause. Monikollinen verbi on kuitenkin paljon tavallisempi.

Verbi monikossa

Meditaatio ja mietiskely ovat olennainen osa buddhalaisuutta.

Joskus pysähtyminen ja rauhoittuminen avaavat elämään aivan uusia ovia.

Verbi yksikössä (harvinaisempi)

Pysähtyminen ja mietiskely on tärkeää työkiireiden keskellä.

Rauhoittuminen ja hiljentyminen avaa tilaisuuden kurkistaa tuohon sisäiseen puoleemme.

Se, hahmottuvatko abstraktit sanat kokonaisuudeksi vai eivät, riippuu tietenkin tulkitsijasta. Epävarmoissa tapauksissa kannattaa käyttää monikollista verbiä, koska se on rinnastuksissa muodon puolesta aina mahdollinen.

Niin keho kuin mielikin lepäävät; sekä keho että mieli lepäävät

Lauseen verbi on tavallisesti monikossa, kun tekijää tms. tarkoittavana subjektina on rinnasteinen ilmaustyyppi niin Maija kuin Matti(kin) tai sekä Maija että Matti, jotka molemmat korostavat rinnastettujen erillisyyttä (ks. näiden konjunktioilmausten muusta käytöstä ohjetta Konjunktiot: sekä–että, niin–kuin kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa).

Niin Nieminen kuin Ojanenkin vakuuttivat, ettei Leijonilla ollut ottelussa hätää.

Lammilla ovat säilyneet itsenäisinä niin säästöpankki kuin meijeri.

Sekä Jina että Jena ovat suomenhevosia.

Hautajaisiin olivat saapuneet sekä Jordanian kuningas että Egyptin presidentti.

Esittelylauseissa verbi voi olla yksikössä (ks. esittelylauseista ohjetta Verbi yksikössä tai monikossa: mukana seuraa vai seuraavat ohjeet?, linkki kohdassa Lisätietoa toisessa ohjeessa):

Asunnoista saattaa puuttua niin lämmin vesi kuin kylpyhuonekin.

Eräällä matkallamme kohtasimme lapsiperheen, jolta puuttui sekä työ että asunto.

Voitto tai toinen sija kelpaa

• Kun tekijää tms. tarkoittavana subjektina ovat tai-konjunktiolla rinnastetut yksikkömuotoiset sanat, kuten Maija tai Matti, verbi on yleiskielessä yksikössä:

Yleensä pääministeri tai hänen sijaisensa hoitaa esittelyn.

Saunajuomaksi käy mehu tai jäätee.

Ruokalistalla oli vaihtoehtoina joko keittolounas tai pihvi. 

(Tapauksista, joissa tai liittää toisiinsa eri persoonia, kuten minä tai hän, ks. ohjetta Verbin persoonamuoto: tai- ja vai-sanat ja eri persoonat, linkki kohdassa Lisätietoa toisessa ohjeessa.)

Myös kun konjunktiona on vai, verbi on yksikössä:

Mieti nyt vähän, onko Espoo vai Oulu parempi paikka asua.

Joskus näkee käytettävän tai-ilmauksia, joissa verbi on monikkomuodossa ja ilmauksen kokonaismerkitykseksi on tulkittavissa ’yhdentekevää kumpi, jopa molemmat’. Yleiskielen suositusmuoto kuitenkin on yksikkö:

Yleiskielen suosituksen vastaisia: verbi monikossa

Myös hillo tai jäätelö sopivat hyvin pannukakun päälle.
Yleiskielessä: sopii

Broilerin lisukkeeksi sopivat riisi tai pasta.
Yleiskielessä: sopii

Yhtiön henkilöstöjohtaja kuitenkin kiistää, että liikelaitostuminen tai yhtiöittäminen olisivat olleet henkilömäärän vähentämisen takana.
Yleiskielessä: olisi ollut

Huom. Tällaisissa tapauksissa tarkoituksena ei ole sulkea toista vaihtoehtoa pois vaan pikemminkin esitellä molemmat mahdollisina. Tällöin kannattaisikin käyttää ja-rinnastusta, jolloin verbi on monikossa: Myös hillo ja jäätelö sopivat pannukakun päälle.

• Kun tai-ilmauksessa vähintään yksi tekijää tarkoittavista subjekteista on monikossa, verbi taipuu monikollisen mukaan:

Tekijä tai tekijät olivat vapaalla.

Kuka tai ketkä ovat lapsen huoltajia?

Kalterit tai maantiede eivät pysty avointa mieltä pidättelemään.

Eivät osta eivätkä myy

Kun rinnastetaan kaksi kieltolausetta, joilla on yhteinen tekijää tms. tarkoittava subjekti, mukautuvat molemmat kieltoverbit yleiskielessä tuon subjektin lukuun ja persoonaan:

Yksityiset pysäköinninvalvontayhtiöt eivät voi määrätä valvontamaksuja eivätkä periä niitä.

En ole ostanut enkä myynyt mitään.

Yleiskielen suosituksen vastainen

Dokumentin naiset eivät anna vammaisuutensa häiritä liikaa arkeaan eikä juhlaakaan.

Yleiskielessä: Dokumentin naiset eivät anna vammaisuutensa häiritä liikaa arkeaan eivätkä juhlaakaan.

Ks. lisää ei–eikä-ilmauksista ohjeesta Konjunktiot: eikä, ei–eikä, ja ei; linkki kohdassa Lisätietoa toisessa ohjeessa).

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta