Siirry sisältöön

Konjunktiot: sekä, sekä–että

Ohje lyhyesti

Sekä on korostavasti lisäävä, jopa erillisyyttä tähdentävä rinnastuskonjunktio:

Söin jälkiruuaksi suklaata, hedelmiä sekä jäätelöä.

Myös parikonjunktion sekä–että merkitys on korosteisen lisäävä ja erotteleva. Tavallisimmin rinnastettuja on kaksi:

Söin jälkiruuaksi sekä suklaata että jäätelöä.

Kun sekäettä-ilmaus on lauseen tekijää tms. tarkoittavana subjektina, verbi on monikossa:

Sekä pää- että ulkoministeri vastasivat toimittajien kysymyksiin.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Sekä vai ja?

Sanat ja ja sekä ovat merkitykseltään lisääviä rinnastuskonjunktioita. Ja on neutraalisti lisäävä, ja sekä on korostavasti lisäävä, jopa erillisyyttä tähdentävä.

• Sekä-sanaa käytetään usein silloin, kun rinnastettavia on vähintään kolme, mutta se sopii myös kahden rinnastettavan väliin. Sekä tavallaan jakaa rinnastettavat omiin erillisiin ryhmiinsä, ja listaa peräkkäin:

ja-sana on lisäävä, listaava

Söin aamulla omenan ja jugurttia.

Kalusteet on valmistettu pihlajasta ja lepästä.

Salissa esiintyvät Matti ja Teppo.

sekä-sana lisää eritellen tai ryhmitellen

Söin aamulla omenan sekä jugurttia.

Aivan lipunmyyntikojun tuntumassa voi nähdä vielä ponin, erilaisia kanoja sekä kaneja.

Asetus lasten päivähoidosta sisältää päivähoitopaikan hakemista sekä päivähoidon henkilöstöä koskevia säädöksiä.

Sekä-sanalla paitsi lisätään elementtejä eritellen myös voidaan välttää toistamasta ja-sanaa lisäysten ketjussa:

Jatropaöljystä on valmistettu saippuaa, tuhoeläinten karkotetta sekä lamppu- ja moottoriöljyjä.

• Sekä-sanaa näkee joskus käytettävän myös ja-konjunktion tehtävässä. Seuraavat esimerkit ovat kuitenkin sekä-sanan erottelevan päämerkityksen näkökulmasta hämmentäviä. Ensi lukemalta moni hahmottaa lauseet toisin kuin kirjoittaja on tarkoittanut:

sekäja

Vaahdota voi sekä sokeri ja sekoita joukkoon kuivat aineet.

– Ensilukeman hahmotus: ’vaahdota voi [sekä sokeri ja sekoita joukkoon kuivat aineet]’.
Tarkoitettu: ’vaahdota [voi ja sokeri] sekä sekoita joukkoon kuivat aineet’.

Yksiselitteisesti: Vaahdota voi ja sokeri sekä sekoita joukkoon kuivat aineet.

Ja on muutenkin käytöltään laaja-alaisempi kuin sekä, sillä se voi liittää toisiinsa minkälaisia sanoja tai lauseita tahansa. Sekä ei esimerkiksi esiintyne kahden kokonaisen, subjektillisen päälauseen välissä toisin kuin ja. Esimerkiksi sellaista ilmausta kuin ”Lapsi lukee sekä hän laulaakin mielellään” ei käytettäne; vrt. Lapsi lukee sekä laulaakin mielellään.

Sekä tytöt että pojat

• Sekä–että on parikonjunktio (samoin kuin joko–tai): sekä on tavallisesti heti ensimmäisen ja että jälkimmäisen rinnastettavan edellä (sekä Maija että Matti). Ilmaus on siis yleensä rakenteeltaan symmetrinen eli tasapainoinen. Verrattuna ja-konjunktiolliseen rakenteeseen (Maija ja Matti) sekä–että-ilmaus on kuitenkin merkitykseltään erotteleva ja korosteisen lisäävä:

Hän on ykkösenä sekä 200 että 400 metrin sekauinnissa.

– Vrt. merkitykseltään pelkästään lisäävä ja: Hän on ykkösenä 200 ja 400 metrin sekauinnissa.

Alan valmistajat sekä kilpailevat että tekevät yhteistyötä joillakin alueilla aina tarpeen mukaan.

Jos sekä ja että rinnastavat lauseen tekijää tms. tarkoittavia subjekteja, verbi on yleiskielessä monikossa:

Sekä äiti että vauva voivat hyvin.

Sekä työnantajapuoli että työntekijäpuoli korostavat avointa vuoropuhelua.

• Tavallisesti sekä–että yhdistää siis kahta rinnastettavaa, mutta joskus näkee käytettävän useampiakin rinnastettavia. Ensilukemalta kokonaisuus saattaa hämmentää:

Sekä Veikkaus, Hippos että SLU pitävät urheilukanavaa kiinnostavana hankkeena.

Dokumentti tutkailee Greenpeacen järjestelmää sekä tiedonvälityksen, rahan että politiikan kannalta.

Symmetrisiä kahden rinnastettavan rakenteita kannattaakin suosia helpomman hahmotettavuuden vuoksi, vaikka moniosaiset sekä–että-ilmaukset näyttävät olevan yleistymässä.

Tähän moniosaisten tapausten yleistymiseen saattaa vaikuttaa toisaalta se, että sekä-sanan erotteleva merkitys on ehkä haalistumassa. Oma vaikutuksensa on toisaalta myös sillä, että merkitykseltään läheistä niin Maija kuin Mattikin -rakennetta käytetään useamman rinnastettavan ilmauksissa. Se ikään kuin tarjoaa mallia. 

• Joskus sekä–että-rakenne voi olla epäsymmetrinen niin, että sekä ei ole ensimmäisen rinnastettavan edellä vaan osittain sen keskellä. Tämäkin voi heikentää kokonaisuuden hahmotettavuutta:

Ylen syntymäpäivän kunniaksi julkistetaan sekä historiikki että lähetetään sarja tietoiskuja televisiossa.

– Vrt. symmetrinen rakenne: Ylen syntymäpäivän kunniaksi sekä [julkistetaan historiikki] että [lähetetään sarja tietoiskuja televisiossa].

Vaikkei tällainen epäsymmetria aina haittaisikaan ymmärrettävyyttä, tasapainoinen parikonjunktiorakenne on silti tyylikkäämpi vaihtoehto.

• Sekä-sanaa näkee joskus käytettävän yhdistettynä ja-sanaan. Käytäntö ei ole yleiskielen mukainen.

Hän esittelee suunnitelmaansa sekä Belgradissa ja Kosovossa. 

– Yleiskielessä: Hän esittelee suunnitelmaansa sekä Belgradissa että Kosovossa.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta