Siirry sisältöön

Luvut ja numerot: desimaaliluvut

Ohje lyhyesti

Desimaaliluku (kuten 3,14) koostuu kokonaisluvusta (0, 1, 2, 3...), desimaalipilkusta ja sitä seuraavista numeroista, joista ensimmäinen viittaa kymmenesosaan, toinen sadasosaan jne. Desimaalilukujen merkinnöissä desimaaliosa erotetaan kokonaisosasta pilkulla.

Päättötodistuksen keskiarvo on 8,3.

Veden lämpötila oli aamulla 14,6 °C.

Litra mansikoita maksaa 5,50 euroa.

Koko ohje

• Desimaaliluvut ovat osa desimaali- eli kymmenjärjestelmää. Niillä merkitään sellaisia lukuja, jotka eivät ole kokonaisia:

Perheen nuorin lapsi on 2,5-vuotias.

Piin likiarvo kahden desimaalin tarkkuudella on 3,14.

• Suomenkielisissä teksteissä käytetään desimaalilukujen merkinnöissä pilkkua (standardi SFS 4175 vuodelta 2006), mutta monissa laskentaohjelmissa ja digitaalisissa mittareissa desimaalin erottimena on automaattisesti piste. Desimaalipistettä ei kuitenkaan suositella suomenkielisiin teksteihin.

• Aikamerkinnöissä sekunnin kymmenesosat ja sadasosat erotetaan pilkulla:

Onko sadan metrin maailmanennätysaika vielä 9,58?

Suurpujottelun voittoaika oli 2.19,03.

Tuntien, minuuttien ja sekuntien välissä käytetään pistettä: aika maratonilla 2.34.33.

• Desimaaliosan numeroita ei yleensä ryhmitellä, mutta jos desimaaliosa on pitkä, voidaan se hahmottamisen helpottamiseksi jakaa kolmen numeron ryhmiin desimaalipilkusta alkaen vasemmalta oikealle:

0,00001
0,000 001 53

• Hintaan merkitään desimaalipilkun jälkeen yleensä vain kaksi numeroa:

Puhelut 0,09 €/min (~ 9 snt/min ~ 9 c/min)

• Lauseyhteyden vaatima taivutuspääte merkitään desimaaliosan mukaan ja erotetaan tästä kaksoispisteellä (lukujen taivuttamisesta ks. Lisätietoa toisessa ohjeessa):

Puolueen kannatusprosentti laski 17,4:ään. [seitsemääntoista pilkku neljään]

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta