Siirry sisältöön

Luvut ja numerot: murtoluvut

Ohje lyhyesti

Murtoluku ilmoittaa osaa tai osuutta jostain kokonaisuudesta. Murtoluku merkitään joko erillisellä murtoluvun merkillä tai tavallisilla numeroilla, joiden välissä on vinoviiva:

½ ~ 1/2
¼ ~ 1/4

Murtoluku ½ luetaan tavallisesti sanana puoli. Muiden murtolukujen lopussa on -nnes, tai ne ilmaistaan osa-loppuisina yhdyssanoina:

kolme neljännestä ~ kolme neljäsosaa
¾ ~ 3/4

Koko ohje

Murtoluku voidaan esittää joko osa-loppuisella yhdyssanalla (kolmasosa, kuudesosa) tai -nnes-loppuisella sanalla (kolmannes, kuudennes). Numeerisesti murtoluvut merkitään joko varsinaisella murtoluvun merkillä tai numeroilla, joiden välissä on vinoviiva. Tekstissä numeroiden ja vinoviivan yhdistelmää käytetään, jos murtoluvun merkkejä ei voi käyttää. Joka tapauksessa luvut kannattaa tekstissä esittää yhtenäisellä merkintätavalla.

kolmannes
kolmasosa
⅓ ~ 1/3

neljännes
neljäsosa
¼ ~ 1/4

viidennes
viidesosa
⅕ ~ 1/5

kuudennes
kuudesosa
⅙ ~ 1/6

Murtoluku ½ luetaan yleensä sanana puoli.

Kokonaisluvun ja murtoluvun yhdistelmä kirjoitetaan ilman välilyöntiä silloin, kun käytetään erillistä murtoluvun merkkiä, muutoin välilyönti merkitään selvyyden vuoksi (merkintätavasta 2,5-vuotias ks. ohjetta Luvut ja numerot: desimaaliluvut kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa):

2½-vuotias ~ 2 1/2 -vuotias
2½ dl kermaa ~ 2 1/2 dl kermaa

1½ tl paprikajauhetta ~ 1 1/2 tl paprikajauhetta

½ tl suolaa ~ 1/2 tl suolaa
¾ dl öljyä ~ 3/4 dl öljyä

Murtolukujen taivuttaminen

• Tavallisessa juoksevassa tekstissä kannattaa taivutusmuotoiset murtoluvut esittää usein kirjoitettuina sanoina. Jos kuitenkin luvun esittää numeroina, taivutuspääte merkitään kaksoispisteen avulla.

Yhtiökokouksen päätökset on tehtävä kahden kolmasosan määräenemmistöllä.
Yhtiökokouksen päätökset on tehtävä 2/3:n määräenemmistöllä.

Kokous ei ole päätösvaltainen ilman vähintään kolmea neljäsosaa äänioikeutetuista jäsenistä.
¾:aa ~ 3/4:aa [kolmea neljäsosaa ~ kolmea neljättäosaa]
¾:tä ~ 3/4:tä [kolmea neljännestä]

1/5:aan [yhteen viidesosaan ~ yhteen viidenteenosaan] ~
1/5:een [yhteen viidennekseen]

• Myös suhdelukuihin (kahden suureen välisen suhteen osoittaviin lukuihin) ym. numeromerkintöihin lisätään tarvittava taivutuspääte kaksoispisteen avulla:

Yhtiön vaihtosuhteen pitäisi olla lähellä 1:1:tä. [yhden suhde yhtä]

Yleensä on kuitenkin selvempää muotoilla lause niin, että luvut voi esittää ilman taivutuspäätettä:

Yhtiön vaihtosuhteen pitäisi olla suunnilleen 1:1. [yhden suhde yhteen]

• Huom. Sadannes on murtoluku (’sadasosa’), ja sadas on järjestysluku. Taivutusmuodoissa ne saattavat sekoittua.

Juha Mieto hävisi Thomas Wassbergille sekunnin sadanneksella. (’sadasosalla’)

Etkö usko vielä sadannellakaan kerralla?

Merkkien tuottaminen

Murtoluvuille on omat merkkinsä (kuten ¾), jotka löytyvät tekstinkäsittelyohjelman merkkivalikosta. Luku ½ on näppäimistössä: se tuotetaan yhdistelmällä vaihtonäppäin (Shift) + §-näppäin.

Murtoluvut voi kirjoittaa myös tavallisilla numeroilla ja vinoviivalla (3/4).

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta