Siirry sisältöön

Luetelma

Ohje lyhyesti

Luetelma on listaus, jonka osat on kirjoitettu allekkain ja erotettu luetelmamerkein. Selvyyden vuoksi luetelman osien on hyvä olla samanmuotoiset.

Jos tekstin yhteydessä olevan luetelman osat ovat kokonaisia itsenäisiä lauseita, ne aloitetaan yleensä isolla alkukirjaimella ja loppuun tulee piste.

Jos luetelmakohdat taas ovat johdantolauseen osia tai sen sivulauseita, ne aloitetaan pienellä alkukirjaimella. Tällöin luetelmakohtien jäljessä ei tarvita pilkkua tai puolipistettä, mutta viimeisen perään voi laittaa pisteen.

Esimerkiksi Powerpoint-esityksissä, erilaisissa esittelylistauksissa, faktalaatikoissa ja kyselylomakkeissa luetelman ulkoasu voi tarpeen mukaan poiketa varsinaisen tekstin luetelmista. Tärkeintä on, että luetelma on selkeä, ymmärrettävä ja muodoltaan mahdollisimman tasapainoinen. Joskus muotoilun voi ratkaista myös visuaalisuus eli se, miltä luetelma esitysyhteydessään näyttää.

Koko ohje

Luetelmamerkkinä kunkin listauksen kohdan edellä käytetään usein ajatusviivaa eli ranskalaista viivaa. Muita tarkoitukseen sopivia merkkejä ovat luetelmapallo, muut graafiset merkit sekä numerot.

Luetelmamerkin ja tekstin väliin tulee vähintään välilyönti. Havainnollisuuden lisäämiseksi luetelmissa voi käyttää myös sisennystä.

Luetelmakohtien samanmuotoisuus

Luetelma hahmottuu parhaiten, kun sen kohdat ovat keskenään samanmuotoisia. Samaan luetelmaan ei siis kannata yhdistää sanoja, vajaita lauseita ja kokonaisia virkkeitä tai useiden virkkeiden jaksoja. Jokaisen luetelmakohdan on myös hyvä liittyä johdantoilmaukseen luontevasti niin, että kohdat ovat rakenteeltaan samantapaiset ja keskenään rinnasteiset:

Tämä erittäin laadukas puukylläste
– sopii käsittelemättömälle puulle
– estää kosteuden tunkeutumisen puuhun
– vähentää puun kuivumista ja halkeilua.

Luetelman välimerkit

Luetelman johdantoilmauksen lopussa on hyvä käyttää kaksoispistettä, jos johdantoilmaus on jo sellaisenaan täydellinen lause. Luetelmakohdat ovat tällöin johdantoilmaukseen liittyviä täsmennyksiä. Usein johdantoilmauksessa on esimerkiksi sana seuraava(t):

Tietoturvassa on seuraavat vaihtoehdot:
– virusturva
– virusturva ja palomuuri
– virusturva, palomuuri, sisällönsuodatin ja roskapostisuodatin.

Kaksoispistettä voi käyttää johdantolauseen perässä myös silloin, kun johdantoilmaus ei muodosta luetelmakohtien kanssa rakenteeltaan kokonaista lausetta:

Vaihtoehdot:
1) virusturva
2) virusturva ja palomuuri
3) virusturva, palomuuri, sisällönsuodatin ja roskapostisuodatin.

Jos tällainen luetelma esiintyy tekstiyhteydestä irrallaan (kuten Powerpoint-diassa), sen voi tulkita ei-virkemäiseksi, jolloin loppupistettä sen enempää kuin kaksoispistettäkään ei välttämättä tarvita:

Pyörivä työtuoli
– säädettävä tuolin korkeus
– taaksepäin kallistuva istuin
– musta tai punainen verhoilu

Kaksoispisteen voi muutenkin jättää pois selvästi otsikkomaisista yhteyksistä:

Tulppaanien hoito-ohje
– Leikkaa varsia veitsellä noin 1 cm.
– Lisää maljakkoon kylmää vettä noin 5 cm.
– Laita tulppaanit maljakkoon muovipakkauksessaan.
– Poista muovi noin puolen tunnin kuluttua.

Kaksoispistettä ei käytetä, jos johdantoilmaus on ilman luetelmakohtia rakenteeltaan epätäydellinen lause (jonka luetelmakohdat siis täydentävät kokonaiseksi lauseeksi). Johdantolauseen lopussa ei yleensä käytetä pilkkuakaan, vaikka lauserakenne sitä muuten edellyttäisi.

Myöskään luetelmakohtien välissä ei tarvita pilkkua eikä puolipistettä, vaikka lauseyhteys sitä edellyttäisi, koska luetelmaviiva tai muu luetelmamerkki on jo välimerkin luonteinen. Toiseksi viimeisen ja viimeisen kohdan väliin ei yleensä myöskään tarvita sanaa ja, tai tai vai, vaan kohtien keskinäisen suhteen tulisi ilmetä asiayhteydestä:

Tässä selosteessa kerrotaan
– mitä tabletit ovat
– miten tabletteja käytetään
– minkälaisia haittavaikutuksia tableteista voi aiheutua.

Onko kirjailija Kristina Ohlsson
– norjalainen
– ruotsalainen
– suomalainen?

Maija Meikäläinen
• luonto-ohjaaja, yrittäjä
• yli 15 vuoden kokemus yritystoiminnasta
• harrastukset: samoilu, pyöräily, lukeminen 
• perhe: puoliso ja kaksi kouluikäistä lasta

Maija Meikäläinen
• Luonto-ohjaaja, yrittäjä.
• Yli 15 vuoden kokemus yritystoiminnasta.
• Harrastaa samoilua, pyöräilyä ja lukemista. 
• Perheeseen kuuluu puoliso ja kaksi kouluikäistä lasta.

Katso muista tekstiin sisältyvistä luettelomaisista esityksistä ohjeita Pilkku rinnasteisten lauseenjäsenten ja luettelon osien välissä sekä Ruokalistan oikeinkirjoituskysymyksiä (kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa).

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta