Siirry sisältöön

Sisennys

Ohje lyhyesti

Sisennystä eli rivin alkukohdan siirtämistä vasemmasta marginaalista oikealle päin käytetään

Koko ohje

Sisennys selkeyttää ja jaksottaa tekstiä. Jotta sisennys erottuisi muusta tekstistä, sen on hyvä olla vähintään parin kolmen merkin levyinen. Sisennys tehdään sarkainnäppäimellä, ei välilyönneillä.

Kappaleenvaihto

Sisennystä käytetään kappaleen alussa erottamassa kappaleita toisistaan:

– – Organisaatioissa tehdään paljon päällekkäistä arkistointia, joten oman työpaikan pelisäännöt kannattaa selvittää.
        Paperit voi järjestää esimerkiksi aiheenmukaisiin mappeihin tai riippukansioihin ja luoda tietokoneelle kansiot vastaaville aiheille. – –

Kappaleenalkuista sisennystä ei suositella tekstin ensimmäisen kappaleen alkuun eikä väliotsikkoa seuraavien kappaleiden alkuun, sillä näissä kohdissa sisennys ei ole tarpeen kappaleiden erottamiseksi toisistaan.

Asiakirjan vakioasettelussa (standardi SFS 2487) kappaleenvaihdon merkkinä ei käytetä sisennystä vaan tyhjää riviä. Yksi keino kerrallaan riittää siis osoittamaan kappaleenvaihdon. Eri aloilla on usein omat sääntönsä tekstin asettelusta. Tärkeintä on kuitenkin osoittaa kappaleenvaihto läpi tekstin samalla johdonmukaisella tavalla.

Luetelma

Tekstinkäsittelyohjelmat käyttävät sisennystä automaattisesti luetelmassa luetelmamerkin edellä:

Kokouksen lopuksi

  • toistetaan tehdyt päätökset ja vastuunjako
  • päätetään kokous ajallaan
  • laaditaan kokouksen muistio mahdollisimman pian.

Sitaatti

Sisennyksellä voidaan erottaa pitkä sitaatti muusta tekstistä. Tällöin ei yleensä käytetä lainausmerkkejä.

Toimitustyön oppikirjoissa pidetään pahana virheenä, jos kuvatekstissä yksinkertaisesti toistetaan katkelma leipätekstistä:

On suorastaan ärsyttävää – parhaassakin tapauksessa hullunkurista – kun sanoma- ja aikakauslehdet toistavat sanasta sanaan kuvatekstissä sellaista, mitä ne ovat jo käyttäneet otsikossa ja ingressissä ja mikä kertautuu vielä itse juttutekstissä. Siis neljä kertaa saman! (Dahlbak–Kleiven 1982: 197.)

Esimerkki

Sisennystä käytetään myös erottamaan esimerkki tai laskukaava muusta tekstistä:

Reaktiossa dikalsiumsilikaatista ja vedestä syntyy kalsiumsilikaattihydraattia ja kalsiumhydroksidia.

2 CaO ∙ SiO2 + 4 H2O → 3 CaO ∙ 2 SiO2 ∙ 3 H2O + Ca(OH)2

Sisennetyn sitaatin, esimerkin ja kaavan edellä ja jäljessä on tavallisesti tyhjä rivi tai tavallista suurempi riviväli.

Jos sitaatti, luetelma tai esimerkki on sisennetty, seuraava rivi sisennetään vain, jos tässä kohtaa alkaa uusi kappale.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta