Siirry sisältöön

luetelmat

Kaksoispiste

...sen kummallakin puolella – käytetään myös kielitieteellisissä teksteissä mm. eri taivutusmuotojen välissä: made : mateen : madetta Tiesitkö? Kellonajan merkintä:...

Luetelma

Ohje lyhyesti Luetelma on listaus, jonka osat on kirjoitettu allekkain ja erotettu luetelmamerkein. Selvyyden vuoksi luetelman osien on hyvä olla...

Sisennys

...laskukaavoja. Koko ohje Sisennys selkeyttää ja jaksottaa tekstiä. Jotta sisennys erottuisi muusta tekstistä, sen on hyvä olla vähintään parin kolmen...