Siirry sisältöön

lainaaminen

Ajatusviiva poiston merkkinä

Ohje lyhyesti Sanojen tai virkkeiden pois jättäminen lainatusta jaksosta osoitetaan tekstissä tavallisesti kahdella ajatusviivalla: Yhdellä …

Kaksoispiste

...sen kummallakin puolella – käytetään myös kielitieteellisissä teksteissä mm. eri taivutusmuotojen välissä: made : mateen : madetta Tiesitkö? Kellonajan merkintä:...

Konjunktiot: ihmettelin, että selviääkö asia

...näytä sanatarkalta sitaatilta. Lainaus sovitetaan kertojan esitystilanteen ilmauksen osaksi, esimerkiksi X kertoi -tyyppisen kerronnan osaksi. Näkökulman mukauttaminen näkyy edellä olevissa...

Lainausmerkit

Ohje lyhyesti Lainausmerkeillä on eri tehtäviä. Ensinnäkin niillä osoitetaan tekstijakso suoraksi lainaukseksi eli esitetään, mitä …

Lainausmerkit ja suora lainaus

Ohje lyhyesti Lainausmerkeillä osoitetaan, että teksti on suoraa lainausta jonkun puheesta, ajatuksista tai kirjoituksesta. Ohjeen …

Lainausmerkit ja vuorosanaviiva

Ohje lyhyesti Lainausmerkkien sijasta vuorosanojen alku voidaan osoittaa ajatusviivalla, jota tässä tehtävässään voi kutsua vuorosanaviivaksi …

Lainausmerkit: lainaus osa virkettä

Ohje lyhyesti Lainaus virkkeen osana merkitään molemmin puolin lainausmerkeillä, mutta tällöin ei käytetä kaksoispistettä. Jos lainattu osuus on virkkeen lopussa,...

Lainausmerkit tyyliä osoittamassa

Koko ohje • Lainausmerkeillä voidaan osoittaa, että sana on lainattu toisesta tyylilajista tai käytetty muuten poikkeavalla tavalla: Reino ”Repe” Helismaa...

Puolilainausmerkki

Koko ohje Puolilainausmerkeillä osoitetaan ilmauksen merkityksen selitystä: Sanan lukea merkitys voi olla myös ’laskea’, kuten ilmauksessa lukea tiilenpäitä. Ruotsin gumma...