Siirry sisältöön

lainaaminen

Ajatusviiva poiston merkkinä

Ohje lyhyesti Sanojen tai virkkeiden pois jättäminen lainatusta jaksosta osoitetaan tekstissä tavallisesti kahdella ajatusviivalla: Yhdellä …

Kaksoispiste

...sen kummallakin puolella – käytetään myös kielitieteellisissä teksteissä mm. eri taivutusmuotojen välissä: made : mateen : madetta Tiesitkö? Kellonajan merkintä:...

Konjunktiot: ihmettelin, että selviääkö asia

...näytä sanatarkalta sitaatilta. Lainaus sovitetaan kertojan esitystilanteen ilmauksen osaksi, esimerkiksi X kertoi -tyyppisen kerronnan osaksi. Näkökulman mukauttaminen näkyy edellä olevissa...

Lainausmerkit

Ohje lyhyesti Lainausmerkeillä on eri tehtäviä. Ensinnäkin niillä osoitetaan tekstijakso suoraksi lainaukseksi eli esitetään, mitä …

Lainausmerkit ja suora lainaus

Ohje lyhyesti Lainausmerkeillä osoitetaan, että teksti on suoraa lainausta jonkun puheesta, ajatuksista tai kirjoituksesta. Ohjeen …

Lainausmerkit ja vuorosanaviiva

Ohje lyhyesti Lainausmerkkien sijasta vuorosanojen alku voidaan osoittaa ajatusviivalla, jota tässä tehtävässään voi kutsua vuorosanaviivaksi …

Lainausmerkit tyyliä osoittamassa

Koko ohje • Lainausmerkeillä voidaan osoittaa, että sana on lainattu toisesta tyylilajista tai käytetty muuten poikkeavalla tavalla: Reino ”Repe” Helismaa...

Lainausmerkit: lainaus osa virkettä

Ohje lyhyesti Lainaus virkkeen osana merkitään molemmin puolin lainausmerkeillä, mutta tällöin ei käytetä kaksoispistettä. Jos lainattu osuus on virkkeen lopussa,...

Puolilainausmerkki

Koko ohje Puolilainausmerkeillä osoitetaan ilmauksen merkityksen selitystä: Sanan lukea merkitys voi olla myös ’laskea’, kuten ilmauksessa lukea tiilenpäitä. Ruotsin gumma...