Siirry sisältöön

Ajatusviiva poiston merkkinä

Ohje lyhyesti

Sanojen tai virkkeiden pois jättäminen lainatusta jaksosta osoitetaan tekstissä tavallisesti kahdella ajatusviivalla:

Kevään ensimmäisiä muuttolintuja ovat harmaalokki ja merilokki. – – Vesilinnut viipyvät syksyllä pisimpään.

Yhdellä ajatusviivalla osoitetaan varsinkin sanan katkaiseminen:

–kele!

Koko ohje

• Sanojen pois jättäminen lainatusta jaksosta osoitetaan yleensä kahdella ajatusviivalla, jotka erotetaan toisistaan välilyönnillä. Ajatusviivoja seuraava piste kirjoitetaan kiinni viivoihin.

Kielilain tarkoituksena on turvata kaikkien oikeus käyttää viranomaisten kanssa joko suomea tai ruotsia: ”Tavoitteena on, että jokaisen oikeus – – hyvään hallintoon taataan kielestä riippumatta – –.” (Kielilaki 2. §.)

Ajatusviivat voi merkitä hakasulkeisiin etenkin silloin, jos haluaa korostaa, että on poistettu kokonainen virke tai useita virkkeitä. Hakasulkeet eivät kuitenkaan ole välttämättömät:

Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. [– –] Saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan.

• Esityksen katkeaminen voidaan osoittaa jättämällä sana tai sananosa pois ja merkitsemällä tilalle ajatusviiva. Kokonaisen sanan pois jättämistä osoittava ajatusviiva erotetaan edeltävästä sanasta välilyönnillä, sananosan pois jättämistä osoittava ajatusviiva kirjoitetaan kiinni jäljellä olevaan sananosaan:

Jos sen sanot, niin minä –.
–kele!

Merkin tuottaminen

Ks. ohjetta Ajatusviiva (kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa).

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta