Siirry sisältöön

Pilkku ja joka-, mikä-relatiivilause

Ohje lyhyesti

Relatiivilause erotetaan päälauseesta pilkulla:

Perhe aloitti rakennusprojektin, josta ei tullut loppua.

Tutkimuksissa ei löytynyt mitään poikkeavaa, mikä ei yllättänyt kiinteistöpäällikköä.

Jos relatiivilause on päälauseen keskellä, sen molemmin puolin tulee pilkku:

Vastaavasti ne oppilaat, joiden opettajat kokivat työn imua, tuntuivat viihtyvän koulussa parhaiten.

Tällaisia päälauseen katkaisevia relatiivilauseita kannattaa kuitenkin käyttää harkiten, sillä ne saattavat vaikeuttaa kokonaisuuden ymmärtämistä.

Koko ohje

• Relatiivilause on sivulause, joka alkaa relatiivipronominilla joka tai mikä (taivutusmuotoineen) tai relatiivipronominin sukulaissanalla, joita ovat jolloin, jonne, joten, jollainen sekä milloin, minne, miten, millainen (jälkimmäiset ovat toisaalta myös kysymyssanoja). Relatiivilause erotetaan päälauseesta pilkulla:

Hän lainasi kirjoja, joita oli lainannut moneen kertaan aiemminkin.

On maita, joissa viesti ymmärretään, ja maita, joissa ei ymmärretä.

Monet olivat jo sotavuosina paenneet Ruotsiin, mistä osa jatkoi 1950-luvun alussa Kanadaan.

Saatavissa oli vain yli 500 euron laitteita, jollaisiin harvalla on varaa.

Jos relatiivilause on päälauseen keskellä, se erotetaan molemmin puolin pilkulla.

Pelaajat, joiden nimiä ei uutisessa mainittu, käyvät parhaillaan vielä sopimusneuvotteluita.

Yritykset, joilta PRH ei saa ilmoitusta, poistetaan kaupparekisteristä elokuussa.

Päälauseen sisällä olevat relatiivilauseet kuitenkin katkaisevat päälauseen sisäisen rakenteen, joten ne saattavat myös vaikeuttaa kokonaisuuden hahmottamista. Siksi niitä kannattaa käyttää harkiten. Ks. myös ohjetta Pronominiit: relatiivilause (muotoseikkoja) kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

• Kun kyseessä ovat sellaiset lyhyet ilmaukset kuin teen mitä haluan, pilkku on valinnainen:

Teen mitä haluan. (~ Minä teen, mitä haluan.)

Tällaisia mikä- ja kuka-pronomineilla alkavia ilmauksia kutsutaan kieliopissa itsenäisiksi relatiivilauseiksi: niiden päälauseessa ei ole konkreettista viittauskohdetta eli korrelaattia, johon relatiivilause viittaisi (vrt. ilmauksessa Teen sitä, mitä haluan toimii sana sitä viittauskohteena). Ks. ohjetta Pronominit: relatiivipronominit joka ja mikä (valintakysymyksiä) kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta