Siirry sisältöön

Pronominit: relatiivipronominit joka ja mikä (valintakysymyksiä)

Ohje lyhyesti

Relatiivipronomineja ovat joka ja mikä (sekä puhekielessä ihmiseen viitattaessa myös kuka). Niiden paikka on relatiivilauseeksi kutsutun sivulauseen alussa.

Joka- ja mikä-pronominien käytöt ovat pääosin eriytyneet. Joka on tavallinen silloin, kun viittauskohde edeltävässä lauseessa on konkreettinen, tarkkarajainen, täsmennetty:

Hän on ihminen, jonka seurassa on hyvä olla.

Tarjolla on uutta teetä, jota kannattaa maistaa.

Mikä on tavallinen silloin, kun viittauskohteena on abstrakti asia, esimerkiksi edeltävän pronominin ilmaisema asia (jotain), pronominimääritteen ja adjektiivin ilmaisema asia (jotain hämärää, mitään uutta) tai kokonainen lause:

Tässä on nyt jotain, mitä en ymmärrä.

Tässä on jotain hämärää, mitä en ymmärrä.

Jutussa ei ollut mitään uutta, mitä en olisi jo aiemmin kuullut.

Aurinko paistaa, mikä on mukavaa.

Tietyntyyppisissä paikan ilmauksissa sekä joka että mikä ovat mahdollisia, mutta joka-ilmauksessa viittauskohde on tavallaan tarkkarajainen ja mikä-ilmauksessa epämääräisempi, rajoiltaan avoin:

Hän varttui Kuopiossa, jossa ~ missä myös tapasi tulevan puolisonsa.

Relatiivipronominilla alkava lause voi olla myös itsenäinen siten, ettei se viittaa mihinkään sanaan päälauseessa:

Minä lähden nyt, sano mitä sanot.

Kuljen minne kuljen.

Joka- ja mikä-pronominien sukulaisia ovat adjektiivit jollainen, millainen sekä mm. sanat jolloin ja joten.

Oletko sellainen johtaja, jollainen haluat olla?

Tämän ohjeen osat ovat seuraavat:

Katso lisäksi seuraavia ohjeita (muualla ohjepankissa):

Koko ohje

Joka vai mikä? Yleistävä taulukko

Yleistäen voi todeta, että joka on tavallinen silloin, kun viittauskohde on konkreettinen, tarkkarajainen, täsmennetty. Mikä taas on tyypillinen silloin, kun viittauskohde on abstrakti, rajoiltaan epämääräinen ja avoin. Joissakin tapauksissa molemmat pronominit käyvät; tällaisia ovat seuraavassa taulukossa esimerkit, joissa on merkki ~. Kaikkia tapauksia kuvataan taulukon jälkeen.

Taulukko: Milloin joka, milloin mikä?

joka: viittauskohde konkreettinen, tarkkarajainenmikä: viittauskohde abstrakti, epämääräinen, rajoiltaan avoin
lapsi/taulu, joka on meille tärkeä Ulkona sataa, mikä on kurjaa.
paras kirja, jonka olen lukenut ~paras kirja, minkä olen lukenut
mukavin ihminen, jonka tunnenparasta, mitä tiedän
saat mitä haluat
saat kaiken, mitä haluat
se, joka tulee (esim. ihminen, bussi)se, mikä tapahtuu (asia)
Kuopiossa, jossa
maaseudulla, jonne
~
~
Kuopiossa, missä
maaseudulla, minne

Joka viittaa substantiivi-ilmaukseen, mikä lauseeseen tai muuhun abstraktiin asiaan

Kun viittauskohteena edeltävässä lauseessa on ihmistä, eläintä, esinettä, asiaa tai paikkaa tarkoittava substantiivi-ilmaus, käytetään tavallisesti pronominia joka (eri taivutusmuodoissaan, esim. jotka, jota, joita, jonka, joiden):

Tarja on 33-vuotias karaokelaulua harrastava tavallinen nainen, joka kertoilee elämästään.

Hän on lähtöisin Hämeenlinnasta, joka on hänelle edelleen kotikylä. 

Tärinän arviointi ulotettiin rakennuksiin, jotka sijaitsevat enintään 500 metrin etäisyydellä radasta. 

Ajattele rakkautta, jota olet jo saanut.

Relatiivipronominina käytetään sanaa mikä, kun viitataan koko edeltävän lauseen tai sen osan ilmaisemaan ajatukseen. Viittauskohde on siis abstrakti asia.

Äänestyksessä myönteinen kanta voitti, mikä oli yllätys.

Joukkueen peli on kulkenut alkukaudella mukavasti, mistä osoituksena sarjataulukon kärkipaikka.

Myös määränilmaus on abstrakti. Sellaiseen viitattaessa käytetään relatiivipronominina siis sanaa mikä:

Yrityksen johtoryhmässä on yli 60 % naisia, mikä on yllättävä määrä tuolla alalla.

Koko maassa oli lomautettuna helmikuun lopussa 72 600 henkilöä, mikä on 47 700 enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen työttömyysaste oli 7,1 prosenttia, mikä oli sama kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.

Se, jota rakastat ja Saat, mitä tilaat

• Jos viittauskohteena edeltävässä lauseessa on pronomini tai pronominikantainen sana (esim. se, sellainen, kaikki), voidaan joka- tai mikä-sanan valinnalla ilmaista, viitataanko ihmiseen, esineeseen tai tiettyyn konkreettiseen asiaan (se joka) vai abstraktiin asiaan (se mitä):

Tällä kertaa oven takana oli juuri se, jota olin odottanut! (’ihminen, muu olio, konkreettinen esine tms.’)

Nyt on tapahtumassa se, mitä pelättiin. (’asia’)

Ravitsemustieteen opiskelu sopii sellaiselle, joka jaksaa kehittää itseään opintojen päätyttyäkin.

Oletko tehnyt jotain sellaista, mitä et ikinä uskonut tekeväsi?

Äänioikeutettuja ovat kaikki, jotka viimeistään vaalipäivänä täyttävät 18 vuotta.

Tiedotteessa on kerrottu kaikki, mikä voidaan.

Jos tällaisessa ilmauksessa ei ole mukana pronominia se, relatiivilause on tavallaan itsenäinen; relatiivipronomini ei siis viittaa mihinkään edeltävässä lauseessa. Tällöin asioista puhuttaessa pronomini on mikä, ihmisistä puhuttaessa kuka:

Saat mitä tilaat. (’saat sen, mitä tilaat’)

Muut tekevät, mitä osaavat, minä teen, mitä haluan.

Menen minne haluan.

Pyytäkää kummeiksi, kenet parhaaksi katsotte.

• Jos viittauskohteena on abstrakti, merkitykseltään tyhjentävä (ei) mitään, relatiivipronomini on mikä (lauseensa edellyttämässä taivutusmuodossa):

Älä korjaa mitään, mikä ei ole rikki.

Jos viittauskohteena on vastaava ihmistä tarkoittava (ei) ketään, relatiivipronominina on yleensä joka. Jos lauseyhteys edellyttää paikallissijaa, pronominina voi olla myös kuka (esim. ketään kenelle ~ jolle puhua):

Korkokenkiä en suosittele kenellekään, joka lähtee Prahaan.

Tunnetteko te ketään, joka kuuluisi television katsojapaneeliin?

Onko tällä foorumilla ketään, joka tietäisi jotain osakkeista?

Mitä tehdä, kun ei ole ketään, kenelle puhua. (~ jolle)

Superlatiivi ja joka tai mikä (parasta, mitä tiedän; pisin sana, jonka ~ minkä tunnen)

Superlatiivimuotoisten (esim. kaunein, paras) ilmausten yhteydessä relatiivipronomini on usein mikä, mutta tietyissä tapauksissa joka.

Jos viittauskohteena on pelkkä superlatiivimuotoinen adjektiivi (viisainta, parasta), on relatiivipronominina mikä:

Tuo on viisainta, mitä tässä ketjussa on sanottu.

Mikä oli vaikeinta, mitä lapsen piti tehdä nelivuotisneuvolassa?

Panda-vanukkaat – parasta, mitä maidosta voi valmistaa.

Jos viitataan substantiivi-ilmaukseen, johon sisältyy superlatiivimuotoinen adjektiivi (esim. paras kirja), on relatiivipronominina joka tai mikä. Ihmisestä puhuttaessa käytetään vain pronominia joka:

Hän on paras kirjailija, jonka tiedän.

Pääosassa ovat aktiivisimmat ja parhaat kirjoittajat, jotka jaksavat panostaa viesteihin.

Pisin sana, joka löytyy sanakirjasta, on – –. (~ mikä)

Montako palaa on ollut suurimmassa palapelissä, minkä olet saanut? (~ jonka)

Joskus substantiivi jätetään superlatiivisen adjektiivin yhteydestä mainitsematta. Näin tehdään silloin, kun se on mainittu lauseessa aiemmin eikä sen toistaminen ole ymmärrettävyyden kannalta välttämätöntä. Näissäkin rakenteissa ovat yleiskielessä mahdollisia sekä joka että mikä, ihmiseen viitattaessa kuitenkin vain joka:

Mirkka Rekola on Suomen hienoin runoilija. Hienoin, jonka olen löytänyt.

Jos korvaussumma vahvistetaan, se on suurin, jonka liittovaltion viranomaiset ovat koskaan määränneet yksittäiselle yritykselle. (~ minkä)

Amos toteaa, että päätös on vaikein, minkä hän on urallaan tehnyt. (~ jonka)

Museossa, jossa vai missä?

Kun paikanilmaukseen (museossa, Tampereelle) viittaava relatiivipronomini vastaa kysymykseen missä, mistä tai mihin, voi relatiivipronomini periaatteessa olla joko joka tai mikä. Mahdollisia muotoja ovat siis jossa, jolla, johon, jonne, josta, jolta ja missä, millä, minne, mihin, mistä, miltä:

JYP matkaa lauantaiksi Tampereelle, jossa iltaa isännöi kauden kohujoukkue Ilves.

Turkulaiset tuomarit matkustavat usein Tampereelle, missä on istuntosali hovioikeuden istuntoja varten.

Maakunnan keskus on Oulu, jossa on nykyisellään runsaat 190 000 asukasta.

Elokuvan tapahtumapaikkana on 70-luvun lopun Oulu, missä nuori mies haaveilee rock-muusikon urasta.

Muissa kuin missä-, mistä- ja mihin-kysymyksiin vastaavissa muodoissa on joka ensisijainen:

Ystäväni asuu nyt Vesannolla, joka on vanha kotipaikkani.

Relatiivipronominin valintaan vaikuttaa jossain määrin näkökulma, josta paikanilmausta tekstissä tarkastellaan. Mitä selvärajaisempana ja täsmällisempänä paikka esitetään, sitä herkemmin relatiivipronominiksi valitaan jonne, jossa jne. Pronomini minne, missä jne. taas viittaa useammin paikkaan, joka on rajoiltaan epämääräinen ja avoin.

joka: viittauskohde esitetään selvärajaisena alueena

Nokian puhelimet myivät hyvin esimerkiksi Intiassa, jossa yhtiöllä oli vanhastaan vahva asema.

Bussi kulkee Kangasalan ja Lammin kautta Lahteen, jonne saavutaan noin 19.15.

Kuvassa Kauhajoen yhteislyseo, jossa eduskunta kokoontui talvisodan aikana.

mikä: viittauskohde esitetään epämääräisenä, rajoiltaan avoimena alueena

Murtautuja piiloutui sängyn alle, mistä hänet löydettiin muutaman tunnin kuluttua.

Huomasin olevani keskellä rämeikkömetsää, missä tuskin kovin moni on kävellyt aikaisemmin.

1940-luvun alusta teatterin harjoitustilana toimi kaupungin juhlasali palokuntatalossa, minne teatterin koko toiminta vähitellen siirtyi.

Merkitysero ei kylläkään aina ole selvä:

Sain viettää kymmenen ihastuttavaa kevätpäivää Ranskan maaseudulla, jossa kastanjat kukkivat.

Nuorten unelmatulevaisuus on kaupunkien läheisellä maaseudulla, missä on rauhaa ja hyvät yhteydet.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta