Siirry sisältöön

Pronominit: se joka vai hän joka?

Ohje lyhyesti

Yleiskielessä käytetään ilmaustyyppiä se joka tai ne jotka, kun puhutaan yleistävästi ihmisistä:

Minä olin aina se, jota epäiltiin. (ei: hän, jota)

Lääke antaa toivoa kaikille niille, joihin entiset hoidot eivät ole tepsineet. (ei: kaikille heille, jotka)

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Se joka: yleistävä viittaus

Vaikka ihmisiin viittaava pronomini yleiskielessä on hän tai he, käytetään yleistävästi kenestä tahansa puhuttaessa pronominia se tai ne. Tällöin ilmaukseen kuuluu joka-lause (eli relatiivilause), joka esittää, millainen, minkätyyppinen puheena oleva ihminen tai ihmisryhmä on. Kyse ei siis ole tietyistä yksilöistä vaan yleisesti kenestä hyvänsä, johon luonnehdinta sopii:

Tulevaisuudessa pärjää se, joka osaa levätä.

Valitseeko jokainen puolisoksi sen, jonka haluaa?

Ne, joilla on pelkät käsimatkatavarat, välttyvät monelta jonotukselta.

Tutkimuksen mukaan pitkittyneet koronaoireet ovat yleisimpiä niillä, jotka sairastivat vakavan tautimuodon.

Tällaiset yleistävät se joka, ne jotka -ilmaukset ovat tavallisia myös esimerkiksi monenlaisissa opastavissa teksteissä sekä sananlaskuissa ja muissa sanonnoissa:

Kotitalousvähennyksen saa se, joka maksaa vähennykseen oikeuttavan työn.

Komitean tulee antaa päätös ja sen perustelut kirjallisesti tiedoksi sille, jota asia koskee, sekä sille, joka vei asian komitean käsiteltäväksi.

Tyhmä ei ole se, joka pyytää, vaan se, joka maksaa.

Aika pysähtyy missä vain niille, joita se ei sido. (Mirkka Rekola)

Hän joka: tietty henkilö tai olento

Kun viitataan tilanteessa mainittuun tai muuten tiettyyn henkilöön tai olentoon, voidaan joskus käyttää ilmaustyyppiä hän joka:

Luoksemme tulee hän, joka armahtaa.

Hän joka jääköön nimeämättä” eli ”Tiedät kai kuka” (Harry Potterin vihollisen nimitys J. K. Rowlingin nuortenkirjoissa)

Uskonnollisissa teksteissä hän joka on tavallinen viitattaessa Jumalaan. Seuraava Raamatun katkelma havainnollistaa tällaisen hän joka -viittauksen ja yleistävän se joka -viittauksen käyttöä: ”Ja hän on kuollut kaikkien edestä, jotta ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka on kuollut ja noussut kuolleista heidän tähtensä” (2. Kor. 5:15, 1992).

Ilmaustyyppiä hän joka tai he jotka näkee kuitenkin käytettävän myös sellaisissa tapauksissa, joissa viitataan yleistävästi kehen hyvänsä tai kaikkiin mahdollisiin puheena olevaan ryhmään kuuluviin. Tällainen käyttö ei ole yleiskielen mukaista:

Yleiskielen vastaisia

Oletko sinä hän, joka saa päävoiton tänä vuonna?

Yleiskielessä: Oletko sinä se, joka saa päävoiton tänä vuonna?

Pääosassa olivat kuitenkin he, joille uudet tilat on tarkoitettu, toisin sanoen lapset eskarilaisista kuutosluokkalaisiin.

Yleiskielessä: Pääosassa olivat kuitenkin ne, joille uudet tilat on tarkoitettu – –.

Miksi ”hän joka” yleistyy?

Hän joka -ilmauksen yleistymiseen on vaikuttanut käsitys, että ihmisestä puhuttaessa ei yleiskielessä voisi käyttää pronominia se.

Ilmaustyyppi se joka on kuitenkin aina mahdollinen ihmiseen viitattaessa, ja erityisesti silloin, kun esitetään, että puheena on kuka tahansa tarkemmin määrittelemätön henkilö. Toisaalta hän joka -ilmausta käyttämällä on tarvittaessa mahdollista täsmentää viittaus tiettyyn henkilöön.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta