Siirry sisältöön

Pronominit: mikä on pronomini?

Ohje lyhyesti

Pronomini on sana, jota käytetään ensinnäkin substantiivi-ilmauksen ”sijaisena” viittaamassa joko tekstissä mainittuun ilmaukseen tai tilanteessa ihmiseen, eläimeen, esineeseen, asiaan tms. (se, hän, minä, joku). Toiseksi pronomini voi toimia viittaavassa tehtävässä substantiivin määritteenä (tähän työhön, eräällä tytöllä).

Pronomini on periaatteessa monitulkintainen ilmaus, koska sen viittauskohde (eli korrelaatti) tulkitaan aina tekstin tai tilanteen perusteella. Ihannetapauksessa tekstiyhteys (eli konteksti) ja mahdollinen tilanteen tuntemus ohjaavat lukijan siihen tulkintaan, jota kirjoittaja on tarkoittanutkin. Joskus tarvitaan myös erityistä täsmennystä, jotta viittaussuhteet tulevat selviksi.

Pronomineja on kielessä kaikkiaan suhteellisen vähän, ja keskenäänkin ne ovat melko erilaisia. Pronomineja ovat edellä mainittujen lisäksi mm. eri tavoin määrää tai (epä)täsmällisyyttä ilmaisevat sanat mikään, kukin, jompikumpi, kuka hyvänsä, mikä tahansa ja harva.

Pronominiainesta sisältyy myös sellaisiin – sanaluokaltaan adverbeiksi tai adjektiiveiksi luokiteltaviin – sanoihin kuin tänne, tuonne, sinne, minne, jonne, täällä, tuolla, siellä, täten, joten, miten, milloin, jolloin, tällöin, tuolloin, silloin, minkälainen, millainen, jollainen, tällainen, tämmöinen, tuommoinen, semmoinen sekä meikäläinen, teikäläinen ja heikäläinen.

Pronomineja koskevia ohjeita:

Ks. myös ohjeita omistusliitteistä, ”sinä-passiivista” ja teitittelystä kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta