Siirry sisältöön

Pronominit: se lauseen rakenteen täytesanana (se on kohta kesä)

Ohje lyhyesti

Puhutussa kielessä se-sanan käyttö lauseen alkupuolella seuraavaan tapaan on melko tavallista:

Se on kohta kesä.

Kohtahan se on taas perjantai!

Joskus sitä vain rakastuu heti.

Ilmaustyyppi ei kuulu yleiskieleen.

Ks. se-pronominista myös ohjetta

Koko ohje

• Puhutussa kielessä on tavallista käyttää se-pronominia eräänlaisena lauserakenteen muodollisena täytteenä lauseen alkupuolella (etenkin lauseen tekijää tarkoittavan subjektin ”sijaintipaikalla” ns. muodollisena subjektina esimerkiksi ruotsin tai englannin tapaan). Rakenne ei kuulu yleiskieleen.

Tällainen se on yleinen myös arkisessa rennossa kirjoittelussa:

Se alkaa taas pikkuhiljaa kylmetä. (keskustelupalstalta)
(Vrt. yleiskielessä: Alkaa taas pikkuhiljaa kylmetä. ~ Pikkuhiljaa alkaa taas kylmetä.)

Olisi se vähän tyhmää jättää läksyt nyt tekemättä. (sähköpostiviestistä)

Se-pronominia käytetään puhekielisessä ilmaisussa lauseen alkupuolella silloinkin, kun myöhemmin lauseessa on substantiivi-ilmaus, joka sisällöltään sopisi subjektiksi (esim. seuraavassa aika surkea alamäki). Ilmaus on korosteisen painokas ja tunnepitoinen:

Kyllä se taitaa nyt olla aika surkea alamäki edessä tällekin yritykselle. (keskustelupalstalta)

Kohtahan se on taas viikonloppu. (keskustelupalstalta)

Se alkaakin sitten kova harjoittelu meillä. (puheesta)

• Vastaavasti lauserakenteen täytteenä käytetään myös pronominimuotoa sitä. Tällöin lauseen verbi on tavallisesti yleistävässä 3. persoonan muodossa (rakastuu) tai passiivissa (rakastutaan, on haluttu). Kokonaisuus on arkisen jutusteleva tai tunnepitoinen:

Joskus sitä vain rakastuu heti.

On tilanteita, jolloin sitä haluaisi vajota maan alle. (keskustelupalstalta)

Sitä on näköjään taas valvottu! (puheesta)

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta