Siirry sisältöön

Passiivimaisia rakenteita: aina voi yrittää, yleistävä 3. persoona

Ohje lyhyesti

Lause, jonka verbi on yksikön 3. persoonassa (kuten voi, oppii) ja vailla tekijää (subjektia), on luonteeltaan yleistävä. Tekijäksi voi tulkita kenet hyvänsä:

Laskun voi maksaa erissä.

Kesätöissä oppii uusia asioita.

Joskus erona passiivimuodon (voidaan) sisältäviin lauseisiin on se, että yleistävällä 3. persoonalla ilmaistaan yksittäisen ihmisen toimia tai valintoja, passiivimuodolla taas ryhmän tai instituution toimia tai valintoja:

Ystävät voi valita, sukua ei.

Toiminnantarkastajaksi voidaan valita maallikko.

Usein merkityseroa ei ole:

Laskun voi maksaa erissä.
~
Lasku voidaan maksaa erissä.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Yleistävästä 2. persoonasta (”sinä-passiivista”) ja muista passiivimaisista rakenteista on omat ohjeensa:

Koko ohje

Yleistävä 3. persoona

• Lause, jossa verbi on yksikön 3. persoonassa (voi, näkee) eikä tekijää tms. tarkoittavaa subjektia ole, on luonteeltaan yleistävä. Se voi koskea ketä hyvänsä:

Kirjat voi palauttaa tähän. (’kuka hyvänsä voi palauttaa’)

Etelässäkin näkee joskus aaltoilevia revontulia.

Kun tätä kirjaa lukee, alkaa nukuttaa.

Vappuna paleltaa.

Kyseistä persoonamuodon käyttöä kutsutaankin yleistäväksi 3. persoonaksi tai ”yleispersoonaksi” (eli nollapersoonaksi).

Yleensä tekijäksi tai kokijaksi tulkitaan siis ’kuka hyvänsä’, mutta joskus myös puhuteltava tai itse puhujakin:

Oikeusapuhakemuksen voi jättää verkossa. (’kuka hyvänsä voi jättää’, ’puhuteltava voi jättää’)

Tästä ei selviä pikkurahalla, huokaisi poika. (’minä en selviä’)

• Rakenne on tavallinen monentyyppisissä yleistyksissä:

Kesätöissä oppii uusia asioita.

Pyörätuoliluiskan rakentaminen ei ole niin yksinkertaista kuin luulisi.

Savon kielestä nauttii vain, jos ymmärtää, mitä sanat oikein tarkoittavat.

Se on yleinen myös voimista ja lupaa ilmaisevien verbien yhteydessä, erityisesti verbien voida, osata, jaksaa, uskaltaa ja saada kanssa. Lisäksi rakennetta käytetään välttämättömyyttä tms. ilmaisevien verbien yhteydessä, jotka esiintyvät vain yksikön 3. persoonassa. Tällaisia yksipersoonaisia verbejä ovat mm. täytyä, pitää, on pakko, kannattaa.

Asian voisi tarkistaa.

Siinä työssä saa toteuttaa itseään, saa kokeilla mitä osaa.

Asiaa täytyy miettiä kunnolla.

Nyt pitäisi ruveta piristymään.

Lakkasuolle kannattaa lähteä jo viikonloppuna.

Passiivi vai yleistävä 3. persoona?

Joskus passiivilause ja yleistävä 3. persoona voivat olla toistensa vaihtoehtoja. Yleistävän 3. persoonan ilmauksessa korostuu mahdollisuus. Passiivin taustalla taas on täsmentämätön tekijä(joukko), ja lause kuvaa tiettyä tapahtumaa. Lisäksi yleistävän 3. persoonan ilmauksessa voi esimerkiksi objekti olla eri sijamuodossa kuin passiivilauseessa; onhan kyseessä aktiivilause:

Yleistävä 3. persoona: Tämän huoneen siivoaa hetkessä.

Passiivi: Tämä huone siivotaan hetkessä.

Erityisesti sellaisten verbien kuin voida ja saattaa tapauksessa merkitysero on kuitenkin usein hyvin vähäinen ellei olematon. Joskus erona on se, että yleistävällä 3. persoonalla ilmaistaan pikemminkin yksittäisen ihmisen toimia tai valintoja, passiivimuodolla taas ryhmän tai instituution valintoja:

Yleistävä 3. persoona: Ystävät voi valita, sukua ei.

Passiivi: Toiminnantarkastajaksi voidaan valita maallikko.  

Yleistävä 3. persoona: Asiointi helpottuu, kun myös hoitopaikan voi valita itse.

Passiivi: Jos kunnan päivähoidossa on tilaa, hoitopaikka voidaan myöntää 1.8. alkaen. 

Joskus eri muotoja käytetään lähinnä muodon vaihtelun vuoksi:

(Otsikko:) Lapsen diabetes voidaan havaita paljon luultua aiemmin

(Uutisen alku:) Lapsuusiän diabeteksen voi ennustaa paljon ennen sairauden puhkeamista.

Ohjelman tuottamia kappaleita voi katsoa mistä suunnasta tahansa. Tarvittaessa kappale kaikkine asetuksineen voidaan tallettaa myös levylle.

Yleistävä 3. persoona tarjoaa tyyliltään neutraalin ilmausvaihtoehdon yleistävälle 2. persoonan käytölle, ns. sinä-passiiville (kuten Kun istut katsomossa, unohdat arjen); ks. ohjetta Passiivimaisia rakenteita: aina voit yrittää, "sinä-passiivi" kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta