Siirry sisältöön

Pronominit: se taaksepäin viittaamassa (yleisohjeet)

Ohje lyhyesti

Se (myös eri taivutusmuodoissaan, kuten sen, sitä, sille) on tekstissä väljästi taaksepäin viittaava pronomini. Se voi viitata paitsi eri lauseenjäseniin myös koko lauseeseen:

Mursu oli jo aika heikossa kunnossa, kun se nähtiin rantakallioiden lähistöllä. (viittaus edeltävän lauseen subjektiin mursu)

Tilini poistettiin käytöstä, vaikka sillä oli vielä rahaa. (viittaus edeltävän passiivilauseen objektiin tilini)

Meillä on kilpailukykyongelma, ja se näkyy viennissä (viittaus koko edeltävään lauseeseen)

Joskus myös viittaus genetiivimääritteeseen on mahdollinen:

Koiran oikea nimi on Rikhard, mutta sitä kutsutaan Rikuksi.

Sen sijaan viittaus yhdyssanan alkuosaan ei ole selvä:

Ihminen kyllä keksii rahantarvetta, jos sitä vain on saatavilla.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Ks. myös ohjeita

Koko ohje

Mihin pronomini se tekstissä tavallisesti viittaa?

Se viittaa tekstissä taaksepäin monin tavoin. Se voi viitata edeltävän lauseen tekijää tms. tarkoittavaan subjektiin tai muuhun lauseenjäseneen tai koko edeltävään lauseeseenkin. Viittauksessa olennaista on se, että lukijalle on vaivatta selvää, mihin kulloinkin viitataan:

se viittaa edeltävän lauseen subjektiin

MOT on yhteiskunnallinen ohjelma, mutta se paneutuu ongelmiin usein yksilötapausten kautta.

Näytelmä kestää tunnin, eikä siihen kuulu väliaikaa.

se viittaa edeltävän lauseen muuhun lauseenjäseneen, kuten objektiin

Menestyvän web-sivuston tunnistaa usein siitä, että se keskittyy johonkin kapean sektorin aiheeseen.

Vaivaa kohonneesta taikinasta ilmakuplat pois ja muotoile siitä 20 pientä palloa.

se viittaa lauseeseen, asiaan

Paikalla oli koko suku, ja se oli mukavaa.

Poliisilla on oikeus sijoittaa kuuntelulaite kuuntelun kohteena oleviin tiloihin, jos kuuntelun suorittaminen sitä edellyttää.

Se viittaa myös samassa lauseessa edellä olevaan substantiivi-ilmaukseen (eli substantiiviin määritteineen):

Obsidan-kapseleita käytetään raudan puutteen ja sen aiheuttaman anemian hoitamiseen.

Se ja viittaus genetiivimääritteeseen

Toisinaan se-pronominia näkee käytettävän niin, että sen on ajateltu viittaavan pelkkään edeltävän substantiivin genetiivimääritteeseen (esim. suklaakakun ohje). Tällainen viittaus voi olla epäselvä. Esimerkiksi seuraavassa on ristiriita:

Löysin uuden suklaakakun ohjeen. Aion leipoa sen vielä tänään.

Selvemmin: Aion leipoa kakun vielä tänään.

Sana sen viittaa kokonaisuuteen uuden suklaakakun ohje, vaikka tarkoitettu merkitys on, että pronominin viittaisi vain sanaan suklaakakun.

Joskus tekstiyhteys voi kuitenkin mahdollistaa yksiselitteisen määritteeseen viittaamisen. Esimerkiksi seuraavassa pronomini sitä viittaa (ensisijaisesti) substantiivin määritteenä toimivaan sanaan koiran:

Koiran oikea nimi on Richard, mutta sitä kutsutaan Rikuksi.

Myös seuraavissa pronominien viittaus edellä olevaan substantiivin määritteeseen toimii:

Esityksen kesto on 40 minuuttia, ja siihen on vapaa pääsy.

Vertaisuus voimavarana: vertaistuen tarve ja sen vanhemmuutta tukeva merkitys murrosikäisten nuorten äideille (tutkielman otsikko)

Etenkin abstrakteissa yhteyksissä pronominin viittauskohteen hahmottaminen voi olla joskus hankalaa. Lukija saattaa joutua palaamaan tekstissä taaksepäin ymmärtääkseen, mihin pronomini viittaa: tarkoitetaanko koko edellä olevaa substantiivia vai vain sen genetiivimääritettä?

Toisto voi turvata tulkinnan

Välttämättä tekstiyhteyskään ei paljasta viittausta, vaan tulkintaan tarvittaisiin yleisempää tietoa asiasta. Näin on seuraavissa esimerkeissä. Toisto on tällaisissa tapauksissa usein pienempi paha kuin epäselvä pronominiviittaus:

Yhteistoimintaneuvotteluissa neuvotteluvelvoitteen sisältö ja sen täyttäminen riippuu aiotusta toimenpiteestä.

Selvemmin: Yhteistoimintaneuvotteluissa neuvottelunvelvoitteen sisältö ja tämän velvoitteen täyttäminen – –.

Alueen tilapäinen käyttö muuhun tarkoitukseen ei muuta sen varsinaista maankäyttöluokkaa.

Selvemmin:  Alueen tilapäinen käyttö muuhun tarkoitukseen ei muuta alueen varsinaista maankäyttöluokkaa.

Se ja viittaus yhdyssanan alkuosaan?

Pronominilla se ei yleiskielisessä tekstissä voi viitata edeltävän yhdyssanan alkuosaan, vaan rakenteellisesti viittauksen tulee kohdistua koko yhdyssanaan. Seuraavanlainen ilmaus on siis epäselvä:

Yleiskielen suosituksen vastainen

Taitaa olla niin, että ihminen kyllä keksii rahantarvetta, jos sitä vain on saatavilla.

Yleiskielessä: – – jos rahaa vain on saatavilla.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta