Siirry sisältöön

Pronominit: se vai tämä taaksepäin viittaamassa?

Ohje lyhyesti

Pronomineilla tämä ja se viitataan tekstissä aiemmin mainittuun asiaan. Molemmat voivat viitata yksittäiseen sanaan, koko edeltävään lauseeseen tai pitempäänkin edeltävän tekstin jaksoon. Se on taaksepäin viittaavista pronomineista tavallisin.

Ks. myös ohjetta

Koko ohje

• Kun pronominit tämä ja se esiintyvät samassa ilmauksessa, viittaa se yleensä edeltävän lauseen alussa mainittuun asiaan, kuten tekijään tai tekemisen kohteeseen, ja tämä viittaa pitempään edeltävään jaksoon (edelliseen lauseeseen tai virkkeeseen). Vaikka viittaus ei olisi tarkkarajainen, tekstiyhteydestä voi yleensä päätellä, mihin viitataan:

Yrittäjätahoja edustavat henkilöt kirjoittivat Tampereen keskustan kehittämisestä ja pysäköinnistä. He ovat aivan oikeassa siinä, että keskustaa tulee kehittää voimakkaasti ja nopeasti lamasta huolimatta. Tämä takaa sen pysymisen elävänä. (tämä = voimakas ja nopea kehittäminen, sen = keskustan)

Tämä-pronominilla viitataan myös kahdesta mahdollisesta kohteesta lähempään, edeltävän lauseen loppupuolella mainittuun asiaan. Tällöin se jää vapaaksi viittaamaan edellisen lauseen alussa olevaan asiaan tai koko lauseeseen.

tämä: lähin edeltävä; se: etäämpänä kahdesta

Liikevaihto laski 3,3 prosenttia 62,6 miljoonaan euroon. Liikevoittoa tästä jäi 0,9 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten sitä jäi 6,4 miljoonaa euroa. (sitä = liikevoittoa)

Rautaruukki on pudottanut Raahen terästehtaan käyntiasteen 80 prosenttiin. Tämän alle ei helposti enää mennä, koska se ei olisi teknisesti kovin järkevää. (se = alle 80 prosentin alle meneminen)

Pronominien työnjakoon kannattaa kiinnittää huomiota, sillä virheellinen pronomini saattaa viedä tulkintaa harhaan.

Tämä- ja se-pronomineja käytetään myös viittaamassa samaan asiaan siten, että ensin viitataan tämä-pronominilla pitempään edeltävään jaksoon ja sitten se-pronominilla tämä-pronominiin (tai oikeastaan sen kautta tämä-pronominin viittauskohteeseen):

Euroopan idea on pienten askelten ottamista. Katainen tietää tämän ja on ottanut sen ohjenuorakseen.

Ohje: Pidä itsesi kurissa, nouse ylös, laita itsesi valmiiksi, istu työpöydän ääreen ja aloita tärkeimmästä tehtävästä ilman keskeytyksiä. Tee tämä joka päivä, kunnes siitä tulee tapa.

Usein tekstin ymmärrettävyyden näkökulmasta on kuitenkin aiheellista toistaa substantiivi tai esittää sille merkitysvastine, jotta lukija ei joudu tarpeettomasti miettimään, mihin mikäkin pronomini voisi viitata.

• Pronominien valintaan vaikuttaa sekin, onko niitä käytetty samassa tai edellisessä lauseessa jo muuten. Esimerkiksi että-lauseen yhteydessä käytettävä pronomini on yleensä se (se että, samoin se onko jne.), ja siksi voi joskus olla selvempää viitata muihin kohtiin pronominilla tämä:

Markkinoilla arvioidaan, että euro voi vahvistua myös lähiaikoina. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Euroopan velkaongelmat olisivat poistuneet kartalta.

– Vrt. tulkinnaltaan epäselvempi: Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että – –.

Myyntihinta laski kaksi prosenttia 131 euroon. Tästä huolimatta toimitusjohtaja Stephen Elop totesi sijoittajapuhelussa olevansa tyytyväinen siihen, että Symbian-volyymeissa on saavutettu vakaa taso.

– Vrt. tulkinnaltaan epäselvempi: Siitä huolimatta – – tyytyväinen siihen, että – –.

Myös pronominilla tuo voi viitata tekstissä mainittuun asiaan, esimerkiksi tiettyyn ajankohtaan, mutta tuo tavallaan loitontaa viittauskohdetta osoittavasti, toisin kuin se ja tämä:

Maalauksessa Edelfelt nosti horisontin suhteellisen korkealle, tihensi etualan ilmaisevuutta ja – –. Kaikki nämä asiat olivat uutta tuohon aikaan kuvattaessa suomalaista järvimaisemaa.

– Vrt. ei-loitontavasti viittaava: siihen aikaan

Työsuhde päättyy sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana työntekijä täyttää 68 vuotta. Työsuhde päättyy tuona ajankohtana automaattisesti.

– Vrt. lähentävästi viittaava: tänä ajankohtana

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta