Siirry sisältöön

Pronominit: tämä vai hän taaksepäin viittaamassa?

Ohje lyhyesti

Kun tekstissä on puhetta kahdesta eri henkilöstä, heihin viitataan taaksepäin eri pronomineilla: jälkimmäiseen henkilöön viitataan pronominilla tämä ja ensin mainittuun pronominilla hän.

Äiti lauloi lapselle unilaulua, ja lopulta tämä nukahti. (’lapsi nukahti’)

Äiti lauloi lapselle unilaulua, ja lopulta hän nukahti. (’äiti nukahti’)

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Tämä ja tuo ihmisiin viitattaessa

Pronomineilla tämä ja tuo viitataan paitsi asioihin, esineisiin ja eläimiin myös ihmiseen. Keskustelutilanteissa näillä pronomineilla voi ilmentää lisäksi lähentäviä tai etäännyttäviä sävyjä:

Kukas tämä nuori mies on? (kysyttäessä lähellä olevan pojan nimeä)

Noilla kahdella taitaa olla vähän omat kuviot. (osoitettaessa näköetäisyydellä tilanteessa olevia)

Pelkän tämä-sanan viittauskohteena eli korrelaattina voi puheessa – enemmän tai vähemmän leikillisesti käytettynä – olla myös puhuja itse: Tämä ~ Tää lähtee nyt.

Tämä ja hän tekstissä taaksepäin viitattaessa

Yleiskielisessä tekstissä käytetään tämä-pronominia usein selventävänä taaksepäin viittaavana sanana. Vaikutuksiltaan erilaisen vaihtoehdon tarjoaa hänTämä viittaa edellä olevaan lähimpään substantiivi-ilmaukseen, hän kauempana olevaan:

tämä: lähin edeltävä

Valmentaja oli kiinnostunut nuoresta lupauksesta, mutta tämä päättikin valita toisen joukkueen. [tämä = nuori lupaus]

hän: etäämpänä kahdesta

Valmentaja oli kiinnostunut nuoresta lupauksesta, mutta lopulta hän päättikin valita toisen. [hän = valmentaja]

Pronomini tämä siis ikään kuin kohottaa viittauskohteensa huomion keskipisteeseen. Vastaava tapahtuu seuraavissa esimerkeissä:

Kun Arajärveltä kysyy, miten suhde tyttöystävään muuttui kun tästä tuli presidentti, hän murahtaa: – Menimme naimisiin.

– Vrt. Kun Arajärveltä kysyy, miten suhde tyttöystävään muuttui kun hänestä tuli presidentti: hänestä = Arajärvestä.

Pääministerin ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa pääministerin sijaiseksi määrätty ministeri ja tämänkin ollessa estyneenä virkavuosiltaan vanhin.

Ympäröivä tekstiyhteys voi käytännössä paljastaa, mihin lauseenjäseneen viitataan, vaikka lauseen rakenteen näkökulmasta ilmaus olisikin periaatteessa monitulkintainen. Myös hän-viittaus voi siis olla mahdollinen; näin on joskus etenkin sivulauseissa:

Äiti kysyi lapselta, oliko hänellä nälkä. (hänellä = lapsi)

– Vrt. Äiti soitti lapselle, että hän tulee vähän myöhässä syömään. (hän = äiti)

Pronomini hän ja viittaus genetiivimääritteeseen?

Hän (tai he) voi viitata edellä olevan substantiivin genetiivimääritteeseen, jos viittaus on tulkinnaltaan helposti hahmotettavissa ja täysin yksiselitteinen (esimerkiksi kun genetiivimäärite tarkoittaa ihmistä ja sen pääsanasubstantiivi asiaa, kuten presidenttikausi, asema):

Ahtisaaren presidenttikausi päättyi vuonna 2000, minkä jälkeen hän vetäytyi Suomen politiikasta.

Naisten asema on parantunut siellä myös siksi, että he voivat nyt itse luoda oman toimeentulonsa.

Huom. Seuraavantyyppisissä rakenteissa hän-pronominin viittauskohde ei ole selvä, koska pronominin voi tulkita viittaavan myös johonkuhun muuhun kuin lauseen alun Ronaldoon:

Ronaldon mukaan hän sai useita tarjouksia monista eri maista.

Yksiselitteinen: Ronaldo kertoi saaneensa useita tarjouksia eri maista.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta