Siirry sisältöön

Pronominit: se vai he? (viittauskohteena nuoriso, perhe, ryhmä, yritys)

Ohje lyhyesti

Yksikkömuotoisiin sanoihin, jotka tarkoittavat jäsenistä koostuvaa kokonaisuutta, kuten nuoriso, perhe, voi viitata joko kokonaisuutta tarkoittavalla yksikkömuotoisella pronominilla se tai jäseniä tarkoittavalla monikollisella pronominilla he:

Nuoriso ei käy diskoissa, se menee pubeihin.

Nuoriso ei käy diskoissa, he menevät pubeihin.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Katso myös ohjeita 

Koko ohje

Korostuuko kokonaisuus (se) vai jäsenet (he)?

• Sellaiset sanat kuin nuoriso ja perhe ovat yksikkömuotoisia mutta tarkoittavat useasta henkilöstä koostuvaa joukkoa. Niitä kutsutaan kollektiivisanoiksi. Kun niihin viitataan tekstissä taaksepäin pronominilla, syntyy aina jonkinlainen merkityksen ja muodon ristiriita:

Yksiköllinen pronomini (kuten se) on ristiriidassa ryhmään sisältyvän monikollisen merkityksen kanssa (nuoriso ’monta nuorta’), ja monikollinen pronomini (he) taas on ristiriidassa sanan yksikkömuodon kanssa (nuoriso). Molemmat vaihtoehdot ovat kuitenkin yleiskielen suosituksen mukaisia.

Kun viitataan nuoriso- ja perhe-sanojen kaltaisiin ihmisistä koostuviin ryhmiin, käytetään melko tasaisesti sekä yksikkö- että monikkomuotoista pronominia. Yksikkömuotoinen se korostaa jäsenien muodostamaa kokonaisuutta, monikollinen he taas erittelee joukon jäseniä:

se-viittaus (kokonaisuutta korostava)

Miehen perhe ilmoitti oikeusistuimelle, ettei se vaadi rangaistusta.

Pari ilmoitti keskiviikkona, että se vetäytyy turnauksesta.

Nuoriso kaihtaa tietoa, johon se ei voi luottaa.

Kaikessa tässä nuori sukupolvi oli innolla mukana. Se uskoi todella nopeaan kehitykseen ja muutokseen.

he-viittaus (jäseniä erittelevä)

Hätäkeskus sai tiedon palosta kello 19:n aikoihin. Asunnossa oli kolmihenkinen perhe. He laskeutuivat kolmannesta kerroksesta tikkaita pitkin.

Pari ilmoitti erotessaan, että he aikovat pysyä ystävinä.

Nuoriso ei pubeissa käy, he menevät diskoihin.

Työmarkkinoille on jo tullut 1990-luvulla syntynyt Z-sukupolvi. He vaativat aivan uutta johtamisotetta.

Pronominin valinnassa on tärkeää, että lukija hahmottaa viittaussuhteen mahdollisimman vaivattomasti.

• Edellisissä esimerkeissä taaksepäin viittaava pronomini on lauseessaan tekijää tms. tarkoittavana subjektina (se ei vaadi, he laskeutuivat). Vastaava vaihtelu on mahdollista myös silloin kun pronomini on muussa kuin subjektin tehtävässä:

se-viittaus (kokonaisuutta korostava)

Perhe muutti Turkuun 1926, ja sen perinteisiin kuului musiikin, erityisesti laulun, harrastus.

Henkilöstö on tiukalla, sen jaksamiseen pitää kiinnittää huomiota.

Meillä on hyvin koulutettu henkilökunta. Sille pitää antaa vain mahdollisuudet toimia.

he-viittaus (jäseniä erittelevä)

Nelihenkinen perhe ja heidän vieraanaan ollut nainen saivat palovammoja.

Yksikön henkilöstö ja heidän pääasialliset tehtävänsä

Jostain kumman syystä nuoriso oli aivan varma, että heitä ei arvosteta eikä kuunnella.

Esineitä tarkoittaviin kollektiivisanoihin viitataan kuitenkin yksikkömuotoisella pronominilla:

Kilta oli huokea astiasto, se sopi siis hyvin nuoreen kotiin ja pieneen keittokomeroon.

Kuuden hengen ryhmä: se vai he?

Sellaiset yksikkömuotoiset sanat kuin ryhmä, joukko, lauma ja parvi tarkoittavat yksilöistä koostuvaa kokonaisuutta. Ne esiintyvät usein kokonaisuuden jäseniä kuvailevan sanan kanssa, joka on joko monikollinen (pyöräilijöiden joukko, parvi lintuja) tai yhdyssanan alkuosana (lapsiryhmä) (tässä ryhmäsanat eroavat nuoriso-, perhe-tyyppisistä sanoista, ks. edeltä).

Sanoihin ryhmä, joukko jne. viitataan tekstissä tavallisimmin yksiköllisellä se-pronominilla, joka luonnehtii ryhmää kokonaisuutena, mutta myös monikollinen he tai ne ja yksilöitä erittelevä viittaus on yleiskielen mukainen:

se-viittaus tavallisempi (kokonaisuutta korostava)

Kreikkalainen elokuvafriikkien ryhmä ryhtyi pelastamaan kertakäyttöjulisteita. Se on 25 vuoden aikana koonnut noin 165 jättikokoista maalausta.

Lintuparvi lienee eksynyt Liminganlahdelle, sillä tähän aikaan sen olisi jo pitänyt matkata etelään.

Jos alueella olisi oikea susilauma, se hoitaisi kyllä ongelman pois.

he/ne-viittaus harvinaisempi (jäseniä erittelevä)

Runsaan 70 hengen ryhmä lähti matkaan kolmella linja-autolla. He ottivat mukaansa – –.

Puluparvi kujertelee korttelin katolla. Ne osaavat säikkyä ainoastaan lentävää petoa.

Rajan pinnassa elää kokonainen susilauma. Ne oleskelevat ilmeisesti pääasiassa Venäjän puolella.

Yritys, maa tms.: se vai he?

Joskus näkee käytettävän he-pronominia myös silloin, kun viittauksen kohteena on maan, yrityksen, järjestön tms. nimi, ei siis varsinainen joukkoa tai ryhmää tarkoittava sana.

Seuraavankaltaisissa yhteyksissä monikollisen pronominin viittauskohde on selvä; substantiivin merkityksessä korostuu yksilöistä koostuva kokonaisuus (’Sveitsin joukkue’):

Sveitsi piti pintansa, eikä Kanada onnistunut maalinteossa. Sveitsi sai myös painostusjaksoja, mutta heidän laukauksensa suuntautuivat liian usein ohi. (heidän = Sveitsin joukkueen jäsenten)

Mitä selvemmin ilmaus viittaa kokonaisuuteen (kuten seuraavissa esimerkeissä Nokia tai Rastilan leirintäalue), sitä enemmän lukija tarvitsee tekstin ulkoista tietoa hahmottaakseen, mihin sana he viittaa. Yksiköllinen se olisi helpompi tulkita:

he-viittaus epäselvä

Viimeisen vuoden aikana Nokia on myynyt valtavasti Asha/S40 puhelimia, jotka toimivat heidän omalla viimeisellä käyttöjärjestelmällään.

Selvempi: sen omalla käyttöjärjestelmällä

Rastilan leirintäalue ilmoitti keväällä 2012, että he keskittyvät ydintoimintaansa ja lopettavat talviuinnin järjestämisen.

Selvempise keskittyy ydintoimintaansa ja lopettaa talviuinnin järjestämisen.

Osa pelaajista: he

• Sanat osa, puolet, kolmannes jne. tarkoittavat osaa jostakin kokonaisuudesta. Silloin kun kyse on yksilöistä koostuvan kokonaisuuden osasta (osa pelaajista, puolet pesueesta), jäseniin viitataan yleensä eritellen monikollisella pronominilla (he, ne). Aineeseen puolestaan viitataan yksiköllisellä pronominilla (se).

he-/ne-viittaus (joukon jäsenet)

Osa pelaajista oli ollut todellisessa huippuvalmennuksessa vuosikausia, ja he tekivät asiat huolellisesti alusta loppuun nytkin.

Suurin osa pakolaisista on kotoisin tältä alueelta. He haluavat kotiin.

Iso osa kolarihirvistä ruhjoontuu niin, että ne eivät kelpaa ravinnoksi ollenkaan.

se-viittaus (aine, materiaali)

Osa keitosta muhentui. Se jäi syömättä kokonaan.

Jaa taikina kahteen osaan siten, että otat kolmasosan taikinasta eri astiaan. Lisää siihen kaakaojauhe, kerma ja vaniljasokeri.

Tiesitkö?

Suomen kielen lautakunta hyväksyi vuonna 1992 se- ja he-pronominien vaihtelun viitattaessa nuoriso-tyyppisiin sanoihin.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta