Siirry sisältöön

Pronominit: se ja sivulause (Tärkeintä on se, että yritämme)

Ohje lyhyesti

Pronominia se käytetään sivulausetta tukevassa tehtävässä:

Tärkeintä ei ole voitto, vaan se, että Ruotsi häviää.

Varauduimme siihen, että Suomi voittaa.

Kotiin lähtömme riippuu siitä, voittaako Suomi vai ei.

Paikallissijainen pronomini, kuten siihen, sille, siitä, on usein lauseen rakenteen kannalta välttämätön, mutta joissakin tapauksissa se on valinnainen:

Olimme iloisia (siitä), että tulitte ajoissa.

Koko ohje

• Kun pronomini se esiintyy sivulauseen edellä, se toimii sivulauseelle eräänlaisena tukipilarina, tukipronominina, jonka avulla sivulause sulautuu muun kokonaisuuden saumattomaksi osaksi:

[Se, että hunaja on terveellistä,] oli tärkein syy käyttää hunajaa.

Tärkeintä ei ole voitto, vaan [se, että Ruotsi häviää].

Yleiskielisessä tekstissä ei ole suositeltavaa käyttää virkkeenalkuista että-lausetta ilman se-pronominia (Että hunaja on terveellistä, oli tärkein syy – –), koska kokonaisuutta on tällöin hankala hahmottaa.

Pronominiin voi liittää myös sijapäätteen (sille, sii, siihen, sii jne.), lauseeseen ei voi. Tällainen taivutusmuotoinen pronomini onkin rakenteessa usein välttämätön:

Kysymys on siitä, että minulla ei ole varaa.

Kunnat varautuvat jo siihen, että korot alkavat nousta.

Yhtiön tulevaisuus riippuu pitkälti siitä, onnistuuko Aasian-strategia toivotulla tavalla.

Suojaus ei ota kantaa siihen, onko nykyinen versio muita parempi.

Pronomini on kuitenkin valinnainen sellaisissa tilan ilmauksissa kuin olla iloinen, surullinen, varma:

Pääministeri sanoi olevansa iloinen, että eduskunta on sanonut ”tahdon” tasa-arvoiselle avioliittolaille. (~ iloinen siitä, että)

• Se että -kokonaisuutta käytetään joskus myös siksi, että asia halutaan esittää täsmällisempänä: kyseessä voi olla aiemmin esitetty näkemys, olemassa olevaksi oletettu tosiasia tms. Pelkkä pronominiton että-lause on abstraktimpi, epämääräisempi. Käytännössä tätäkään eroa ei aina ole.

Pronomini ja että-lause

Kadun sitä, että olen ollut liian kiltti.

Työelämässä sukupuolten tasa-arvo tarkoittaa sitä, että miehillä ja naisilla on mahdollisuus ja oikeus työskennellä eri aloilla sukupuolestaan riippumatta.

Pelkkä että-lause

Kadun, että olin aina töissä.

Uudistuminen tarkoittaa, että jotain myös lopetetaan.

Se ja sivulause muodostavat joka tapauksessa substantiivimaisen paketin, mutta paljas että-ilmaus on lause. Se että tai se onko -kokonaisuus voidaankin rinnastaa substantiivi-ilmauksen kanssa ja-, tai- tai vai-konjunktiolla:

Sinun on huolehdittava laitteen suojaamisesta ja siitä, että se ei joudu kenenkään muun haltuun.

Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko.

Sen sijaan substantiivin ja paljaan että-lauseen rinnastamisesta syntyisi epätasapainoinen liitos:

”Kadun [pikaisia päätöksiäni] ja [että olen ollut tuhlaileva].”

Tasapainoinen liitos: Kadun [pikaisia päätöksiäni] ja [sitä, että olen ollut tuhlaileva].

• Se-pronominia käytetään myös että-lauseesta erillään; ilmaustyyppi on tyyliltään hieman rennompi kuin se että -ilmaus. Aina sana se ei ole välttämätön.

Ehkä se on totta, että asiasta on jo päätetty etukäteen.

– Vrt. neutraalimpi: Se, että asiasta on jo päätetty etukäteen, on ehkä totta. ~ Ehkä on totta, että – –.

Mitä se tarkoittaa, että asiakas on korvausvelvollinen?

Ei sitä oikein voi ymmärtää, että hän lähti.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta