Siirry sisältöön

sijapäätteet

Internetosoite tekstissä

Ohje lyhyesti Internetosoite kirjoitetaan tekstissä mieluiten kokonaan yhdelle riville. Kun internetosoitetta joutuu tekstissä taivuttamaan, voi …

Luvut ja numerot: peruslukujen taivuttaminen

...merkitään peruslukuun? Monikon merkintä Rajakohtailmaukset: 11:stä 23:een Tiesitkö? Viisikolmatta Koko ohje Perusluku ilmaisee määrää (kaksi kertaa), ja järjestysluku ilmaisee järjestystä...

Luvut ja numerot: roomalaiset numerot

...Kolmostie, XXXI kesäolympialaiset, Koodit ja koodimaiset merkinnät: A4, K18, II-laatu, ykköstaso sekä Hallitsijoiden nimet kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa. Roomalaisia numeroita...

Lyhenteet: miten lyhenne luetaan?

...ks. ohjetta Lyhenteet: taivutuspäätteen muoto kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa): oy:hyn [oo-yyhyn] ~ oy:öön [osakeyhtiöön] Lyhenteen loppuäänne taivutusmuodoissa (SASia) Yksitavuisen lyhenteen...

Lyhenteet: taivutusesimerkkejä

Koko ohje Taivutuspääte liitetään lyhenteeseen joko kaksoispisteen avulla (KKO:ssa, SAK:hon) tai suoraan ilman kaksoispistettä (Kelassa). …