Siirry sisältöön

Lyhenteet: taivuttaminen partitiivissa ja illatiivissa (ABS:ää, mm:iin)

Koko ohje

Kahdessa sijamuodossa, partitiivissa (ABS:ää) ja illatiivissa (millimetriin, ABS:ään), sanan viimeinen vokaali ja taivutuspäätteen ensimmäinen vokaali voivat olla samat. Kun kyseessä on lyhenne, nuo peräkkäiset samat vokaalit merkitään kaksoispisteen jälkeen taivutuspäätteeseen:

ABS:ää edeltänyt jarrutekniikka [aa-bee-ässää]

150 hv:aa tehokkaammat moottorit [sataaviittäkymmentä hevosvoimaa]

15 mm:iin asti [viiteentoista millimetriin]

Numeron sisältävissä ilmauksissa taivutuspääte merkitään siis lyhenteeseen, ei numeroon (ks. ohjetta Lyhenteet: taivutuspäätteen merkitseminen kohdassa Lisätietoa toisessa ohjeessa).

Muut illatiivimuodon päätteet (-han, -hen jne., -seen) merkitään lyhenteen viimeisen vokaalin tai sanan perusmuodon viimeisen vokaalin mukaisesti:

DNA:han [dee-än-aahan]
EU:hun [ee-uuhun]

tv:hen [tee-veehen]
cv:hen [see-veehen]

kpl:seen [kappaleeseen]

Aste-tyyppisissä sanoissa partitiivin päätteeksi merkitään -ta, -:

pesu 60 °C:ta [kuuttakymmentä celsiusastetta] matalammissa lämpötiloissa

Taivutuspäätteen muodon valintaa sekä lyhenteiden taivuttamista monikossa käsitellään erillisissä ohjeissa yleisemmin. Omaksi ohjeekseen on koottu myös esimerkkejä lyhenteiden taivutuksesta. Katso listausta kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta