Siirry sisältöön

Lyhenteet: taivutuspäätteen muoto

Ohje lyhyesti

Usein lyhenteen taivutuspäätteen muoto määräytyy lyhentämättömän ilmauksen perusteella:

g:n (gramman)

Jos lyhenne luetaan kirjaimittain, merkitään pääte sen perusteella:

WHO:n [vee-hoo-oon]

DNA:sta [dee-än-aasta]

THL:ssä [tee-hoo-ällässä]

Monesti kirjoittaja voi valita, merkitseekö päätteen kirjaimittaisen lukutavan vai lyhentämättömän ilmauksen perusteella. Tarkoitettu lukutapa ilmenee usein päätteen muodosta.

oy:hyn [oo-yyhyn] ~ oy:öön [osakeyhtiöön]

SKS:ssä [äs-koo-ässässä] ~ SKS:ssa [Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa]

Lyhennesanoja ja -nimiä taivutetaan kuin mitä tahansa sanoja:

somessa
Nasasta
Tekesille

Lyhenteitä, joissa sanan loppu on mukana, taivutetaan niin ikään kuten vastaavia kokonaisia sanoja:

hlön (henkilön)
nrossa (numerossa)

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Lyhenteiden taivuttamisesta partitiivissa (g:aa, kpl:ta) ja illatiivissa (mm:iin, EU:hun) sekä monikossa (nroja, v:ina) kerrotaan tarkemmin omissa ohjeissaan. Erillisessä ohjeessa on lisäksi koottuna esimerkkejä erityyppisten lyhenteiden taivutusmuodoista. Katso listausta kohdassa Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Koko ohje

Lyhennesanat ja -nimet: luomua, Akavasta

Vokaaliloppuisiin lyhennesanoihin eli sanoina luettaviin lyhenteisiin lisätään taivutuspääte suoraan ilman kaksoispistettä:

luomua
Akavasta
YLEssä

Konsonanttiloppuisissa lyhennesanoissa päätteen edelle tulee ns. sidevokaali i:

Unicefilta
Opecista

aidsia ~ AIDSia

Pääte kirjoitetaan yleensä pienin kirjaimin, vaikka lyhennesana olisi isokirjaiminen.

Jos taivutuspääte liitetään kaksoispisteellä sanana luettavaan lyhennesanaan, kokonaisuus tarkoitetaan luettavaksi täysinä sanoina:

KELA:n, luetaan asussa [Kansaneläkelaitoksen]
Vrt.
KELAn ~ Kelan, luetaan asussa [Kelan]

ManU:ssa, luetaan asussa [Manchester Unitedissa]
Vrt.
ManUssa, luetaan asussa [Manussa]

Sisälyhenteet: tmi, Hkiin

Sisälyhenteet eli sellaiset lyhenteet, joissa sanan loppu on mukana, luetaan ääneen yleensä kokonaisina sanoina. Niihin lisätään sama taivutuspääte kuin kokonaiseen sanaan:

tmi [toiminimi], tmen [toiminimen], tmeä [toiminimeä]

Hki [Helsinki], Hkiin [Helsinkiin], Hgissä [Helsingissä]

Lyhennettä krs (kerros) taivutetaan poikkeuksellisesti kaksoispisteen avulla selvyyden vuoksi: 15. krs:ssa. Tyylikkäämpää on kuitenkin kirjoittaa taivutusmuoto kokonaisena sanana.

Koostelyhenteet: oy:hyn, oy:öön

Koostelyhenteet (eli lyhenteet, jotka sisältävät alkukirjaimia sanan tai sanaliiton osista) luetaan usein luettelemalla lyhenteen kirjaimet, osa voidaan lukea myös kokonaisina sanoina. Taivutuspääte lisätään kumman tahansa lukutavan mukaan. Kirjaimittainen lukutapa on yleensä tavallisempi.

oy:hyn [oo-yyhyn] ~ oy:öön [osakeyhtiöön]

EKP:tä [ee-koo-pee] ~ EKP:a [Euroopan keskuspankkia]

SAK:ssa [äs-aa-koossa] ~ SAK:ssä [Suomen ammattiliittojen keskusjärjestössä]

Lyhenteessä numero tai muu merkki

Joissain lyhenteissä on mukana numero tai muu merkki. Tällöin pääte merkitään siihen sanaan, joka ääneen luettaessa taipuu:

EU27:llä [...seitsemällä]

Leader+:n [...plussan]

Tuuli voimistuu 12 m:iin/s [metriin sekunnissa].
(Tällaisissa vinoviivan sisältävissä ilmauksissa pääte tulee vain ensimmäiseen lyhenteeseen.)

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta